PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 (CONTINUITATE PE POST)

PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE AU DOBÂNDIT CEL PUŢIN DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT SAU CARE PROMOVEAZĂ EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2024

Sub-forums:
 1. ACORDURILE/ACORDURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRELUNGIREA CIM-ULUI ÎN 2024-2025 (CONTINUITATE PE POST)
 2. ACTIVITĂȚI OBLIGATORII DE REALIZAT DE CĂTRE DIRECTORI PENTRU A PUTEA OFERI CONTINUITATE PE POST, CADRELOR DIDACTICE CU NOTE/MEDII LA CONCURS NAȚIONAL, PESTE 7,00
  1. DOCUMENTE CE VOR FI TRIMISE, ELECTRONIC, DE DIRECTORI LA ISJ PENTRU CADRELE DIDACTICE CE PRIMESC CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 63 (NOTE/MEDII PESTE 7,00)
 3. ACTIVITĂȚI OBLIGATORII DE REALIZAT DE CĂTRE DIRECTORI PENTRU A PUTEA OFERI CONTINUITATE PE POST, CADRELOR DIDACTICE CU MEDIA DE REPARTIZARE ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
  1. DOCUMENTE CE VOR FI TRIMISE, ELECTRONIC, DE DIRECTORI LA ISJ PENTRU CADRELE DIDACTICE CE PRIMESC CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 87 (NOTE/MEDII ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT)
 4. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025
  1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE CONTINUITATE PE POST PE ARTICOLUL 63 DIN METODOLOGIE (CEL PUȚIN DEFINITIVAT ȘI MEDIE PESTE 7,00 CONCURS NAȚIONAL)
  2. CALENDARUL CONTINUITĂȚII PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 87 DIN METODOLOGIE (MEDIE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 LA CONCURS NAȚIONAL)
 5. CERERE PRELUNGIRE CIM (CONTINUITATE PE POST ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025)
  1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR PENTRU OBȚINEREA CONTINUITĂȚII PE POST
   1. EXPLICAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERII ADRESATĂ INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL
   2. EXPLICAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERII ADRESATE DIRECTORULUI DE CANDRELE DIDACTICE CU MEDII PESTE 7,00
   3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR ADRESATE DIRECTORULUI DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA MEDIEI DE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
  2. MODEL CERERE OBȚINERE CONTINUITATE PE POST ÎN 2024-2025
   1. CERERE ADRESATĂ INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL- SE VA DEPUNE TOT LA UNITATE DE TOATE CADRELE DIDACTICE, CU MEDII ÎNTRE 5,00 ȘI 10,00
   2. CERERE ADRESATĂ DIRECTORULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT- CONTINUITATE PE POST PE ARTICOLUL 63 (DEFINITIVAT ȘI MEDII/NOTE PESTE 7,00)
   3. CERERE ADRESATĂ DIRECTORULUI PENTRU CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA MEDIEI/NOTEI DE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT (ART. 87)
 6. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A SE OBȚINE CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 63 (MEDIE PESTE 7,00)
 7. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A SE OBȚINE CONTINUITATE PE POST DE CĂTRE CANDIDAŢII CU MEDIA ÎN SPECIALITATEA POSTULUI, ÎNTRE 5 (CINCI) ȘI 7 (ȘAPTE) SAU CU MEDIA DE REPARTIZARE PESTE 7 (ȘAPTE) DAR FĂRĂ DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
 8. DERULAREA ACTIVITĂȚILOR CU PRIVIRE LA PRELUNGIREA CIM-URILOR (CONTINUITĂȚILE PE POST)
 9. DOSARELE CANDIDAȚILOR/DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE PENTRU PRELUNGIREA CIM-URILOR (CONTINUITATE PE POST)
  1. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARELE CADRELOR DIDACTICE, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA NOTEI ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
  2. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARELE CANDIDAȚILOR, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA NOTEI/MEDIEI PESTE 7,00 LA CONCURS NAȚIONAL
 10. EXCEPȚII LA CONTINUITATEA PE POST PENTRU ÎNVĂȚĂTORII/PROFESORII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNCADRAȚI LA CLASĂ ÎN 2023-2024
 11. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ CONTINUITATEA PE POST
  1. CONTINUITATE PE POST SAU MODIFICARE DE CIM PE DURATA VIABILITĂȚII, PE ALT POST VACANT ÎN UNITATE ÎN 2024-2025 DECÂT CEL OCUPAT ÎN ACEST AN ȘCOLAR
  2. REPARTIZATĂ ÎN TREI UNITĂȚI ÎN ACEST AN ȘCOLAR, POT SOLICITA CONTINUITATE PE POST ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE, DACĂ ACEASTA VA AVEA NORMĂ ÎNTREAGĂ?
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus