MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

ETAPE DE MOBILITATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Sub-forums:
 1. CALENDARUL ETAPELOR DE MOBILITATE/ ORDINEA DERULĂRII ACESTORA
  1. CALENDARUL INTEGRAL AL ETAPELOR DE MOBILITATE
  2. DERULAREA ETAPELOR DE MOBILITATE, CONFORM CALENDARULUI
  3. ETAPE DE MOBILITATE DESFĂȘURATE ÎN LUNA IANUARIE 2024
  4. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN FEBRUARIE 2024
  5. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN MARTIE 2024
  6. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN APRILIE 2024
  7. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN MAI 2024
  8. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN IUNIE 2024
  9. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN IULIE 2024
  10. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN AUGUST 2024
  11. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN SEPTEMBRIE 2024
 2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
  1. ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE PENTRU COLEGII, CARE PARTICIPĂ LA ACEASTĂ ETAPĂ LA NIVEL DE ISJ
   1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A ADEVERINȚEI STRUCTURĂ POST
   2. MODEL ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST
  2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   1. AVIZE, ATESTATE, ACORD DIRECTOR LICEU PEDAGOGIC PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
   2. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ COMPLETAREA ACESTEIA, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
   3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR LA NIVELUL UNITĂŢII/UNITĂŢILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE ESTE TITULAR
    1. SITUAŢIA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE
   4. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI, CĂRORA LI SE POATE CONSTITUI CEL PUŢIN O JUMĂTATE DE NORMĂ
    1. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII AFLAT ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE DE NORMĂ, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
   5. DEBUTANȚII DESEMNAȚI PENTRU COMPLETAREA NORMEI DE PREDARE POT SOLICITA, LA CERERE, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC, COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
   6. PROBE PRACTICE, PROBE ORALE, INSPECTII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ
    1. ANEXE PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ
    2. PROBA ORALĂ PENTRU CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR, ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
    3. SITUAȚIILE ÎN CARE SE SUSȚIN PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
   7. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN CADRUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
   8. SITUAŢIA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE
   9. TITULARII DESEMNAȚI PENTRU COMPLETAREA NORMEI POT SOLICITA, LA CERERE, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC, COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL ISJ-ULUI
   1. AVIZE, ATESTATE, ACORD DIRECTOR LICEU PEDAGOGIC PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
   2. ACT ADIȚIONAL ÎNCHEIAT DE DIRECTOR CU CADRUL DIDACTIC CARE A COMPLETAT NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE
   3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN MEDIUL RURAL
   4. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN MEDIUL URBAN
   5. COMPLETĂRILE DE NORMĂ DIDACTICĂ DE PREDARE RĂMASE NESOLUŢIONATE
   6. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ COMPLETAREA ACESTEIA, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
   7. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DIN 12 MARTIE 2024
   8. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA ŞEDINŢA DE REPARTIZARE DE LA ISJ
   9. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN CAZUL PUNCTAJELOR EGALE, DUPĂ APLICAREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂȚII
   10. ORDINEA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
   11. PRIORITATE LA REPARTIZAREA ORELOR VACANTE/REZERVATE, ÎN ŞEDINŢA DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
   12. PROBE PRACTICE, PROBE ORALE, INSPECTII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ
    1. ANEXE PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ
    2. PROBA ORALĂ PENTRU CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR, ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
    3. SITUAȚIILE ÎN CARE SE SUSȚIN PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
   13. REVENIREA PE NORMA INIȚIALĂ, A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE REPARTIZAT PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE, DACĂ ACESTUIA I SE POATE ASIGURA O NORMĂ DIDACTICĂ DE PREDARE COMPLETĂ, PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR
   14. SITUAȚIA ÎN CARE COMPLETAREA DE NORMĂ A CADRELOR DIDACTICE SE REALIZEAZĂ ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA ISJ
   15. SOLUȚIONAREA COMPLETĂRILOR DE NORMĂ, LA NIVEL DE ISJ, PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
  4. CONTINUITATE LA COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  5. CERERI PENTRU ETAPA COMPLETARE DE NORMĂ DIDACTICĂ
   1. CERERI PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE ISJ
    1. DOCUMENTELE CARE SE DEPUN ÎMPREUNĂ CU CEREREA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL ISJ
    2. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE ISJ
    3. MODEL DE CERERE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE ISJ
   2. CERERI PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE UNITATE
    1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE UNITATE
    2. MODEL DE CERERE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE UNITATE
     1. CERERE DE COMPLETARE DE NORMA LA NIVEL DE UNITATE PENTRU TITULARI
     2. CERERE DE COMPLETARE DE NORMA LA NIVEL DE UNITATE PENTRU DEBUTANȚI
     3. CERERE DE COMPLETARE DE NORMA LA NIVEL DE UNITATE PENTRU CEI ANGAJAȚI PE VIABILITATEA POSTULUI
   3. DOCUMENTE, CE SE VOR ATAȘA CERERII DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
  6. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
  7. DIFERENȚE LA ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ DIN ACEST AN ȘCOLAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025, FAȚĂ DE ETAPA DE COMPLETARE DE ANUL TRECUT, PENTRU ANUL ȘCOLAR ÎN CURS
  8. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
  9. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025- COMPLETARE DE NORMĂ
   1. FIȘA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
   2. PAS CU PAS PENTRU COMPLETAREA CÂT MAI CORECTĂ A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
  10. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
   1. CUM POATE FI GESTIONAT, LA NIVEL DE UNITATE, REFUZUL UNUI CADRU DIDACTIC DE A PARTICIPA LA EVALUAREA OBIECTIVĂ DIN CADRUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI (IERARHIZAREA PRIN PUNCTAJELE DIN ANEXA 2)
   2. PENTRU COMPLETAREA NORMEI LA NIVEL DE UNITATE, ÎN MEDIUL RURAL, UN TITULAR TREBUIE SĂ PARTICIPE LA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA NIVELUL ISJ?
  11. PRECIZĂRI DEPUNERE DOSARE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
   1. ORGANIZAREA DOCUMENTELOR ÎN DOSARUL CE SE VA DEPUNE LA ISJ PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
   2. MODALITATE DE ÎNSCRIERE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSMITEREA CERERII ȘI A DOSARULUI, ÎN FORMAT ELECTRONIC, LA ADRESA ELECTRONICĂ COMUNICATĂ DE ISJ TIMIȘ
  12. SEDINȚĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA COMPLETĂRILOR DE NORMĂ DIN DATA DE 12 MARTIE 2024, ORA 11.00
   1. SEDINȚĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA COMPLETĂRILOR DE NORMĂ DIN DATA DE 12 MARTIE 2024, ORA 11.00; MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE PRIN APLICAȚIA DE VIDEOCONFERINȚE GOOGLE MEET
   2. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE 12 MARTIE 2024
 3. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  2. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE CALIFICATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL DIN MEDIUL URBAN
  3. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE CALIFICATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL DIN MEDIUL RURAL
  4. CONSTITUIREA CABINETELOR ȘCOLARE/INTERȘCOLARE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/LOGOPEDICE
   1. CUM SE PROCEDEAZĂ CÂND UN CABINET ȘCOLAR/INTERȘCOLAR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ SCADE SUB NUMĂRUL MINIM PREVĂZUT DE LEGE
   2. CUM SE PROCEDEAZĂ ÎN SITUAȚIA ÎN CARE, LA NIVELUL UNEI LOCALITĂŢI ÎN CARE S-A ÎNREGISTRAT DIMINUAREA NUMĂRULUI DE ELEVI SUB LIMITA MINIMĂ LEGALĂ A UNUI CABINET, NU SE IDENTIFICĂ UNITĂȚI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CARE NU SE ASIGURĂ ASISTENŢA PSIHOPEDAGOGICĂ
   3. SITUAȚIILE EXCEPȚIONALE ÎN CARE, PROFESORII DIN CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ NU AU ASIGURATE ORELE MINIME DE PREDARE
  5. CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CONSTITUITE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
   1. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  6. ÎNCADRAREA PROFESORILOR LA CLASELE CU PREDARE INTENSIVĂ
  7. PREDAREA LIMBILOR MODERNE LA CLASELE BILINGVE
  8. PROCEDURA DE ÎNCADRARE A CADRELOR DIDACTICE, DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CARE SE REORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A NORMELOR
   1. ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC CA URMARE A REORGANIZĂRII SAU A DESFIINŢĂRII UNOR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT.
    1. ETAPELE CE SE VOR PARCURGE LA ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC CA URMARE A REORGANIZĂRII UNOR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2024
    2. ORDINEA DE OCUPARE A POSTURILOR, PE ÎNCADRARE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CE INTRĂ ÎN PROCES DE REORGANIZARE
    3. SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII LOR, ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CE INTRĂ ÎN REORGANIZARE
  9. SOLICITAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ȘI A CERTIFICATULUI/ADEVERINȚEI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
 4. CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2024
  1. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)
   1. ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISĂ ÎN DATA DE 17.07.2024 ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2024
   2. ANUNT CERTIFICAT MEDICAL DEPUS LA DOSAR
   3. DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)
   4. EGALIZAREA ȘANSELOR PENTRU CANDIDAȚII CU DEFICIENȚE, CARE SE PREZINTĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)
   5. ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR 2024 ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 17 IULIE 2024
   6. ÎNCEP ÎNSCRIERILE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE (TITULARIZARE)
   7. MODEL DE ADEVERINȚĂ, CE SE ELIBEREAZĂ COLEGILOR PE DURATA VIABILITĂȚII ÎN ACEST AN, PENTRU A PUTEA PARTICIPA LA CONCURSUL NAȚIONAL, CU SCOPUL TITULARIZĂRII
   8. PRECIZARI DESFĂȘURARE PROBA SCRISA DIN 17 IULIE 2024 IN CADRU CONCURSULUI NATIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, SESIUNEA 2024
   9. UNDE TREBUIE SĂ VERIFIC DACĂ AM ÎNCĂRCAT DOSARUL DE TITULARIZARE ȘI NU AM PRIMIT AUTOMAT NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE
  2. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
  3. CENTRELE DE CONCURS STABILITE DE ISJ PENTRU SUSȚINEREA PROBEI SCRISE A CONCURSULUI NAȚIONAL (TITULARIZARE)
  4. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE 2024
   1. ADEVERINȚE CE SE VOR ELIBERA/COMPLETA ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL
    1. ADEVERINȚĂ PRIVIND MEDIA INSPECTII LA CLASA - DEF 2024
    2. ADEVERINȚĂ ÎNSCRIERE LA CONCURS ANGAJAȚI PE VIABILITATE POSTULUI (PENTRU CANDIDATII CARE DORESC SĂ SOLICITE REPARTIZARE PE POSTUL DIDACTIC PE CARE SUNT ANGAJAT)
    3. ADEVERINȚĂ STRUCTURA POST (NUMAI PENTRU TITULARI/ANGAJAȚI PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI CARE NU DORESC SA SOLICITE REPARTIZARE PE POSTUL PE CARE SUNT ANGAJAȚI)
   2. CERERI CE SE DEPUN DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, CE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE/REZERVATE, SESIUNEA 2024
    1. CERERE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
    2. CERERE RECUNOAȘTERE NOTĂ INSPECTIE DEFINITIVAT SESIUNEA 2024
    3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL
   3. COPERTA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
   4. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERE DOSAR CONCURS NAȚIONAL
   5. DECLARAȚII, CARE SE DEPUN DE CĂTRE CANDIDAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
    1. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
    2. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC
    3. DECLARAȚIE PRIVIND INCOMPATIBILITĂȚILE- CONCURS NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
   6. FIȘA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE
    1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)
    2. MODEL FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)
   7. GRAFIC DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE
   8. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL- MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR LA ISJ
   9. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2024
   10. VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL SESIUNEA 2024
    1. ANUNT VALIDARE FISE DE INSCRIERE
    2. GRAFICUL DE VALIDARE A FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE) PENTRU ABSOLVENȚII 2024 ÎN PERIOADA 8-11 IULIE 2024
    3. VALIDAREA ÎNSCRIERII LA CONCURS PENTRU ABSOLVENȚI 2024 ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE, DIN 17 IULIE 2024
  5. DISCIPLINE CONCURS NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
  6. GRAFICUL DE VALIDARE A FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE
  7. GRAFIC DE DESFĂȘURARE A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE- ACTUALIZAT ÎN 27 MAI 2024
  8. INSPECȚIILE SPECIALE LA CLASĂ/PROBELE PRACTICE/PROBELE ORALE- TITULARIZARE
   1. PRECIZARI PRIVIND ORGANIZAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ, A PROBELOR PRACTICE/ ORALE ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2024
   2. PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA INSPECȚIEI LA CLASĂ
   3. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU SUSȚINEREA INSPECȚIEI LA CLASĂ
  9. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CARE VIZEAZĂ OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR VACANTE ȘI MODIFICAREA ÎNCADRĂRII DIN VIABILITATEA POSTULUI ÎN PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
   1. ANGAJAT CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, PENTRU A OCUPA ACEST POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, MAI ESTE NEVOIE SĂ SE PREZINTE LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN ACEST AN ȘCOLAR, RESPECTIV SESIUNEA 2024?
   2. AM OBȚINUT CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI ȘI MERG LA DEFINITIVAT ÎN SESIUNEA 2024. POT DEVENI TITULARĂ PE POSTUL PE CARE AM SOLICITAT ȘI PRIMIT VIABILITATE, DACĂ MERG ÎN ACEST AN LA TITULARIZARE?
   3. ADEVERINȚA STRUCTURĂ POST SE DEPUNE DE CĂTRE SUPLIITORII, CARE DEPUN DOSAR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?
   4. CADRU DIDACTIC CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2024, POATE DEVENI TITULAR PE ACEL POST TOT ÎNCEPÂND CU 2024?
   5. CE ANUME TREBUIE MENȚIONAT ÎN PROCESUL VERBAL AL CA-ULUI, DACĂ ACESTA ESTE DE ACORD CA UN CADRU DIDACTIC ÎNCADRAT PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, SĂ OCUPE ACEL POST, ÎN URMA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL NAȚIONAL, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
   6. CARE ESTE DATA DE LA CARE POATE FI EMIS CERTIFICATUL DE INTEGRITATE NECESAR LA ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?
   7. CUM PROCEDEZ ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NU MĂ POT PREZENTA ÎN PERIOADA DIN CALENDAR, LA VALIDAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?
   8. DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU ȘI PARTICIP LA CONCURSUL NAȚIONAL. CARE SUNT ETAPELE CE TREBUIE SĂ LE PARCURG, CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR CE SE VOR DESFĂȘURA
   9. DOUĂ CANDIDATE CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII SOLICITĂ ADEVERINȚĂ PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS, ÎN VEDEREA TITULARIZĂRII. POATE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRÎ CĂ DOAR UN POST POATE FI OCUCPAT PE NEDETERMINATĂ?
   10. DECIZIA PRIVIND REPARTIZAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A UNUI SUPLINITOR, CE PARTICIPĂ LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, SE PUNE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE?
   11. LA CE SECȚIUNE ATAȘEZ ÎN DOSAR, ADEVERINȚA DE LA INSPECȚIA LA CLASĂ PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT, DACĂ VREAU CA ACEASTA SĂ-MI FIE RECUNOSCUTĂ LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?
   12. LA VALIDAREA DOSARELOR PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, SE VOR DUCE ACTELE ÎN ORIGINAL SAU DOAR ACTUL DE IDENTITATE? UNDE SE VA FACE VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS?
   13. MĂ POT ÎNSCRIE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE ÎN MAI MULTE JUDEȚE?
   14. OCUP POST PE VIABILITATEA ACESTUIA ȘI DORESC SĂ PARTICIP LA CONCURS PENTRU A MĂ TITULARIZA PE UN ALT POST DIN LISTA POSTURILOR TITULARIZABILE
   15. POSTURILE CE POT FI OCUPATE DE ABSOLVENȚII LICEELOR PEDAGOGICE, CLASE DE PUERICULTOR
   16. POT SĂ-MI VALIDEZ DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS, DACĂ SUNT ABSOLVENT 2024 A NIVELULUI 2 PSIHOPEDAGOGIC, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NU FINALIZEZ NIVELUL 2 PÂNĂ ÎN IULIE, DAR AM NIVELUL 1?
   17. REVIN DIN TOAMNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, DUPĂ DOI ANI DE CONCEDIU CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE COPIL. CE DOCUMENTE TREBUIE SĂ DEPUN LA DOSAR PENTRU A PARTICIPA LA CONCURSUL NAȚIONAL?
   18. UN ANGAJAT CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, DOREȘTE SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL NAȚIONAL ȘI UNITATEA ESTE DE ACORD. CUM VA PROCEDA CANDIDATUL ȘI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
  10. LISTA PROBELOR PRACTICE ASOCIATE DISCIPLINELOR POSTULUI 2024
  11. PROGRAME VALABILE PENTRU CONCURSUL NATIONAL 2024
  12. PROBELE PRACTICE SAU ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI
   1. ANEXELE 4-12 DIN METODOLOGIE PRIVIND DESFASURAREA PROBELOR PRACTICE SAU ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI
  13. POSTURI TITULARIZABILE (PUBLICATE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ) PENTRU SESIUNEA 2024
 5. DETAȘAREA PERSONALULUI DIDACTIC
  1. INFORMAȚII IMPORTANTE, DE ULTIMĂ ORĂ PRIVIND DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI A PERSONALULUI DIDACTIC
  2. DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
   1. CERERI, CE SE VOR DEPUNE ÎN ETAPA DE TAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    1. CERERE DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    2. CERERE ELIBERARE ADEVERINTE DETASARE IN ALTE JUDETE
    3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
   2. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
   3. CONTINUITATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DETAȘAT LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ÎN ANUL 2023-2024
    1. CRITERII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU OBȚINEREA CONTINUITĂȚII LA DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PENTRU 2024-2025
    2. CONTINUITATE PENTRU DETAȘARE LA CERERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 PENTRU PROFESORUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR TITULAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR DETAŞAT LA CERERE, ÎNCADRAT LA CLASA PREGĂTITOARE SAU LA CLASA I
    3. PROCEDURA DE URMAT ÎN VEDEREA OBŢINERII CONTINUITĂŢII PENTRU DETAŞARE LA CERERE
   4. CERERE DE DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2024-2025
   5. DECLARAȚII, CE SE VOR COMPLETA ÎN ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    1. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE PENTEU ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    2. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
   6. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 (DETAȘAREA PRIN PUNCTAJ)
    2. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC- INFORMAȚII DESPRE MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR LA ISJ
   7. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    1. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
    2. FIȘA DE EVALUARE- ANEXA 2- DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
    3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
   8. PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (PUNCTAJ), SESIUNEA 2024
    1. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CĂTRE COLEGII, CARE DORESC SĂ FIE DETAȘAȚI LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ȘI NU AU DEPUS DOSAR ÎN 8-17 MAI
    2. SE MAI POT DEPUNE DOSARE DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ÎN 27-28 AUGUST 2024
  3. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE NESOLUȚIONATĂ
   1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE NESOLUȚIONATĂ
   2. MODEL DE CERERE LA DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE NESOLUȚIONATĂ
  4. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
   1. ADEVERINTA STRUCTURA POST 2024-2025 PENTRU ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   2. ACORD PENTRU DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025
   3. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
   4. CERERI CE SE VOR DEPUNE ÎN ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
    1. CERERE ELIBERARE ADEVERINTE DETASARE IN ALTE JUDETE
   5. CÂND VOR TRIMITE SPRE ISJ ȘI CE ANUME, UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CARE AU ACORDUL COLEGILOR PRIVIND DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   6. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
  5. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ ETAPA DE DETAȘARE
   1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    1. DETAȘAREA LA CERERE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU 2024-2025, SE MAI POATE REALIZA, DACĂ S-AU DEPĂȘIT 5 ANI, ÎN CARE UN CADRU DIDACTIC A FOST DETAȘAT
   2. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  6. NOUTĂȚI ALE ETAPEI DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
   1. CADRELE DIDACTICE CU CONTRACT DE MUNCĂ SUSPENDAT LA DATA DEPUNERII DOSARELOR DE DETAȘARE, NU POT PARTICIPA LA ETAPA DE DETAȘARE
   2. NU SE MAI POT FACE DETAȘĂRI MAI MULT DE 5 ANI CONSECUTIVI
 6. ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE ȘI A CELOR ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTURILOR
  1. ANEXE 4-12 PROBE PRACTICE PROBE ORALE INSPECTII LA CLASA
   1. ANEXE POSTATE MODEL- UTILE ÎN UNELE SITUAȚII DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
   2. EXPLICAȚII PRIVIND SITUAȚIA ÎN CARE ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE ESTE NEVOIE DE ANEXELE 4-12
  2. ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE PENTRU TITULARI
   1. ANALIZA CERERILOR DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
   2. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE
   3. CUM SE REALIZEAZĂ ÎNTREGIREA CADRELOR DIDACTICE TITULARE ÎN 3 SAU 4 UNITĂȚI SAU DE PE 3 SPECIALIZĂRI PE UNA SAU DOUĂ SPECIALIZĂRI
   4. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
   5. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
    1. TITULAR ÎN 3 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ESTE OFERTAT PENTRU ÎNTREGIRE PE DOUĂ UNITĂȚI. CUM VA PROCEDA ȘI CE PAȘI SUNT DE URMAT?
   6. NUMĂRUL DISCIPLINELOR OPȚIONALE, CE POT INCLUSE ÎN STRUCTURA CATEDREI, ÎN VEDEREA ÎNTREGIRII NORMEI
   7. OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
    1. DOCUMENTELE TRANSMISE DE DIRECTORI LA ISJ PENTRU ÎNTREGIREA CADRELOR DIDACTICE
    2. INFORMAREA ÎN SCRIS A CADRELOR DIDACTICE DE POSIBILITATEA ÎNTREGIRII NORMEI
    3. ÎNCHEIEREA ACTELOR ADIȚIONALE LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL CADRULUI DIDACTIC TITULAR CARE A FOST DE ACORD CU ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
   8. OCUPAREA CATEDRELOR PE CARE S-A REFUZAT DE CADRE DIDACTICE, ÎNTREGIREA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
   9. PERIOADA ÎN CARE SE FAC PROPUNERI DE CĂTRE DIRECTOR, CADRELOR DIDACTICE, PENTRU ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
  3. ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   1. CALENDARUL ETAPEI DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   2. CUM SE REALIZEAZĂ ÎNTREGIREA NORMEI PENTRU CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI?
   3. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI CARE SOLICITĂ ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
   4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI PENTRU CADRELE DIDACTICE PE VIABILITATEA POSTULUI
    1. ÎNCADRAT PE VIABILITATEA POSTULUI ÎN 4 UNITĂȚI, DORESC SĂ MĂ ÎNTREGESC ÎN DOUĂ DINTRE ELE. CUM VOI PROCEDA CU CEREREA DE ÎNTREGIRE
    2. ÎNCADRAT PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI ÎN MAI MULTE UNITĂȚI. POT SĂ MĂ ÎNTREGESC ÎN MAI PUȚINE DINTRE ACESTEA?
    3. PAȘI DE URMAT PENTRU ÎNTREGIREA DIN 4 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MAI PUȚINE UNITĂȚI
   5. ÎNTREGIREA NORMEI PENTRU CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI SE REALIZEAZĂ DOAR PE CATEDRE CONSTITUITE DIN ORE LA DISCIPLINA/DISCIPLINELE ÎNSCRISE ÎN DECIZIA DE REPARTIZARE
   6. LISTA CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI PENTRU CARE S-A APROBAT ÎNTREGIREA, SE ÎNAINTEAZĂ ISJ
   7. SITUAȚII ÎN CARE, ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2024, SE PIERDE CALITATEA DE CADRU DIDACTIC ANGAJAT PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI
  4. MODEL DE CERERI PENTRU ETAPA DE INTREGIRE A NORMEI DIDACTICE, SESIUNEA 2024
   1. CERERE DE ÎNTREGIRE A NORMEI PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE DIN DOUĂ SAU MAI MULTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT/SPECIALIZĂRI, ÎNTR-UN NUMĂR MAI MIC DE UNITĂŢI/SPECIALIZĂRI SAU ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT/SPECIALIZARE, ÎN SESIUNEA 2024
   2. CERERE DE ÎNTREGIRE A NORMEI CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI DIN DOUĂ SAU MAI MULTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT/SPECIALIZĂRI, ÎNTR-UN NUMĂR MAI MIC DE UNITĂŢI/SPECIALIZĂRI SAU ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE/SPECIALIZARE
   3. PAS CU PAS- EXPLICAT MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR DE CĂTRE CADRE DDACTICE, PNTRU ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
  5. ROLUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
 7. MODIFICAREA REPARTIZĂRII PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE
  1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: MODIFICAREA REPARTIZĂRII PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE
 8. MODIFICAREA CIM-URILOR DIN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI SAU CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATĂ NEDETERMINATĂ (OBȚINEREA STATUTULUI DE TITULAR)
  1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, CARE VIZEAZĂ OBȚINEREA STATUTULUI DE TITULAR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   1. DEBUTANT (FĂRĂ DEFINITIVAT) CU POST OCUPAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, DORESC SĂ PARTICIP LA ETAPA DE PRETRANSFER
  2. SITUAȚIE ÎN CARE CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATEA POSTULUI/CATEDREI PIERD ACEASTĂ CALITATE
 9. MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
  1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
  2. MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, CĂRORA NU LI SE POATE CONSTITUI NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE COMPLETĂ, CONFORM DECIZIILOR DE REPARTIZARE PE POST/CATEDRĂ
   1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE MODIFICARE A REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   2. MODEL CERERE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI/MODIFICAREA ÎNCADRĂRII
  3. MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE PRIN CONSIMŢĂMÂNT SCRIS
 10. MODIFICAREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
  1. ANUNȚURI, CE VIZEAZĂ MODIFICAREA CIM-ULUI DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   1. AVIZUL MEDICAL SOLICITAT LA DEPUNEREA DOSARULUI
  2. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: MODIFICAREA DURATEI C.I.M DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN C.I.M PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
  3. CERERE PENTRU ANGAJARE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI
   1. CERERE PENTRU MODIFICAREA CIM-ULUI DIN PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   2. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR DE MODIFICARE A CIM-ULUI DIN PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
  4. CRITERII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A OBȚINE UN POST PE DURATA VIABILITĂȚII ACESTUIA
  5. ÎNTREBĂRI ADRESATE DE MEMBRII SOLE PENTRU OBȚINEREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   1. CUM OBȚINE VIABILITATE UN CADRU DIDACTIC ÎNCADRAT ÎN 4 UNITĂȚI, CU NOTĂ LA CONCURS DIN 2021, ÎNSCRIS LA DEFINITIVAT ÎN SESIUNEA 2024?
   2. DORESC SĂ OBȚIN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII PE DOUĂ SPECIALIZĂRI. SE VOR DEPUNE DOUĂ DOSARE SAU UN SINGUR DOSAR?
   3. PENTRU A OBȚINE CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, ESTE NECESAR SĂ MĂ PREZINT LA CONCURSUL DE TITULARIZARE DIN ACEST AN?
   4. UN CANDIDAT CE OBȚINE MODIFICAREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII, DAR NU PROMOVEAZĂ DEFINITIVATUL ÎN SESIUNEA 2024, MAI DEPUNE ALT DOSAR PENTRU CONTINUITATE?
  6. LISTA CUPRINZÂND CADRELE DIDACTICE PENTRU CARE SE MODIFICĂ DURATA CIM DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CIM PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, ÎNCEPÂND CU 01.09.2024
  7. NOUTĂȚI/COMUNICĂRI IMPORTANTE PENTRU ETAPA PRIN CARE POT OBȚINE CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, CADRELE DIDACTICE
  8. PROCEDURA CE TREBUIE URMATĂ DE CADRELE DIDACTICE, CARE DORESC MODIFICAREA CIM-ULUI DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   1. CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂSC MODIFICAREA CIM-ULUI UNUI CADRU DIDACTIC DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   2. CADRELE DIDACTICE, CARE POT SOLICITA MODIFICAREA CIM-ULUI DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ, ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   3. CONDIȚIE OBLIGATORIE PENTRU CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2024, DACĂ AU SOLICITAT MODIFICAREA CIM-ULUI ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   4. CONDIȚIE PENTRU MODIFICAREA CIM-ULUI ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII, DACĂ POSTUL SOLICITAT NECESITĂ PROBE PRACTICE
   5. CUM VOR PROCEDA CADRELE DIDACTICE, CARE DORESC SĂ-ȘI MODIFICE CONTRACTUL DE MUNCĂ ÎN CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI
   6. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE DIN ACEEAȘI UNITATE, CARE SOLICITĂ CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, PE UN NUMĂR DE POSTURI MAI MIC DECÂT NUMĂRUL SOLICITANȚILOR
   7. DEBUTANȚII, CARE SOLICITĂ MODIFICAREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   8. INSPECTORUL ȘCOLAR GENERAL EMITE DECIZIA DE MODIFICARE A CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   9. PUBLICAREA POSTURILOR DIDACTICE, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SE SOLICITĂ MDIFICAREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   10. ROLUL DIRECTORULUI ÎN ETAPA DE MODIFICARE A CIM-ULUI DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   11. SITUAȚIA CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE UN AN CARE AU NORMA DIDACTICĂ CONSTITUITĂ DIN DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE, CARE NU SE OCUPĂ ÎN BAZA ACELEIAŞI PROBE SCRISE ȘI DORESC MODIFICAREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
   12. SITUAȚIA ÎN CARE UN CADRU DIDACTIC CE A OBȚINUT CIM PE DURATA VIABILITĂȚII ȘI ÎN SEPTEMBRIE 2024, SE CONSTATĂ CĂ POSTUL A FOST REDUS
  9. SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE CU O VECHIME MAI MICĂ DE 2 (DOI) ANI ŞCOLARI, CARE DORESC CIM PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI
 11. MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN CREŞELE ARONDATE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI DIN CREȘELE NEARONDATE UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PENTRU CARE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE AU CALITATEA DE PERSOANĂ JURIDICĂ FONDATOARE
  1. CONDIȚII PENTRU PĂSTRAREA CALITĂȚII DE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎNCADRAT ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ DE EDUCATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR
  2. CUM POT FI OCUPATE ÎN ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, POSTURILE DE EDUCATOR DIN CREȘE
  3. CALITATEA DE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎNCADRAT ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ DE EDUCATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR, PRELUAT DE LA AUTORITĂȚILE LOCALE
  4. DREPT DE PRACTICĂ EXCLUSIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR
  5. PERSONALUL ÎNCADRAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ÎN FUNCŢIA DE EDUCATOR-PUERICULTOR ÎN CREŞELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE CARE A FOST PRELUAT, ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
  6. PERSONALUL DIDACTIC CARE DEVINE, ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2024, PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE TITULAR CU DREPT DE PRACTICĂ DOAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR.
  7. PERSONALUL ÎNCADRAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN FUNCŢIA DE EDUCATOR-PUERICULTOR ÎN CREŞE POATE OPTA PENTRU CONTINUAREA ACTIVITĂȚII PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 65 DE ANI
  8. PERSONALUL ÎNCADRAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ÎN FUNCŢIA DE EDUCATOR-PUERICULTOR ÎN CREŞELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE CARE A FOST PRELUAT, ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
  9. RESTRÂNGEREA DE ACTIVITATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC PRELUAT DE LA AUTORITĂȚILE LOCALE DIN CREȘELE ÎNV. PREUNIVERSITAR
  10. VECHIMEA LA CATEDRĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PERSOANELE ANGAJATE ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ DE EDUCATOR-PUERICULTOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR ATÂT ÎN CREŞELE ARONDATE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  11. VACANTAREA POSTURILOR DE EDUCATOR DIN CREŞE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
 12. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/TESTĂRII LA NIVEL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  1. CONCURSUL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
   1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: CONCURSUL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
   2. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE A CADRELOR DIDACTICE, CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL JUDEȚEAN
    1. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL JUDETEAN (CALIFICATI)
    2. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL JUDEȚEAN A PERSONALULUI CU STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI (CALIFICAȚI) ORGANIZATĂ LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE, SESIUNEA 2024
    3. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA TESTAREA JUDEȚEANĂ DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE CALIFICATE, CARE DORESC SĂ OCUPE UN POST ÎN 2024-2025
    4. PRECIZĂRI DEPUNERE DOSARE LA CONCURSUL JUDEȚEAN PENTRU CALIFICAȚI
   3. MODEL CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL JUDEȚEAN
  2. TESTARE LA NIVEL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
   1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: TESTARE LA NIVEL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
   2. ÎNSCRIEREA LA TESTAREA PERSONALULUI FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI (NECALIFICAȚI)
    1. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL JUDETEAN(CALIFICATI)/TESTAREA JUDETEANA(NECALIFICATI)
    2. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA TESTAREA JUDEȚEANĂ DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE NECALIFICATE, CARE DORESC SĂ OCUPE UN POST ÎN 2024-2025
   3. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE PE PLATFORMA ISJ, A COLEGILOR NECALIFICAȚI, CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA TESTAREA JUDEȚEANĂ, ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST DIDACTIC ÎN 2024-2025
   4. MODEL CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA TESTAREA JUDEȚEANĂ
 13. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE CU PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE CALIFICAT ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA
  1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE CU PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE CALIFICAT ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA
  2. MODEL CERERE DE ÎNCADRARE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, ÎN SISTEMUL DE PLATA CU ORA
  3. ORDINEA ATRIBUIRI ORELOR ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
  4. RESTRICȚII ȘI EXCEPȚII CU PRIVIRE LA NUMĂRUL DE ORE ATRIBUIT ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
 14. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE CANDIDAŢI RĂMAŞI NEREPARTIZAŢI DUPĂ CONCURSUL NAŢIONAL, SESIUNEA 2024, ŞI DE CANDIDAŢI ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018
  1. CALENDARUL ETAPEI: OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ; ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA C. N. SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018 DE CANDIDAŢI RĂMAŞI NEREPARTIZAŢI DUPĂ CONCURSUL NAŢIONAL, SESIUNEA 2024
  2. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA MEDIEI DE CEL PUȚIN 7,00, OBȚINUTĂ ÎN ANII ANTERIORI: 2023,2022,2021,2020,2019 ȘI 2018
   1. MODEL CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE CEL PUŢIN 7,00 (ȘAPTE) OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018
  3. SUPLINIRE IN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI 2023, 2022 SAU 2021
   1. MODEL CERERE DE SUPLINIRE IN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI 2023, 2022 SAU 2021
 15. PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 (CONTINUITATE PE POST)
  1. ATENȚIE! INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU COLEGII, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE PE POST PENTRU 2024-2025
   1. CONDIȚII PENTRU ACORDAREA CONTINUITĂȚII CADRELOR DIDACTICE CU NOTĂ/MEDIE PESTE 7,00 ȘI DEFINITIVAT PROMOVAT SAU ÎNSCRISE LA DEFINITIVAT, SESIUNEA 2024
   2. CONDIȚII PENTRU ACORDAREA CONTINUITĂȚII CADRELOR DIDACTICE CU NOTĂ/MEDIE PESTE 5,00 SAU PESTE 7,00, DAR CU DEFINITIVAT NEPROMOVAT ȘI FĂRĂ A FI ÎNSCRISE LA DEFINITIVAT, SESIUNEA 2024
  2. CONTINUITATE PE POST ÎN 2024-2025, ÎN BAZA MEDIEI DE MINIM 5,00 LA CONCURSURILE DIN 2023 ȘI/SAU 2022
   1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: CONTINUITATE PE POST ÎN 2024-2025, ÎN BAZA MEDIEI DE MINIM 5,00 LA CONCURSURILE DIN 2023 ȘI/SAU 2022
   2. CONDIȚII PENTRU ACORDAREA CONTINUITĂȚII ÎN BAZA MEDIEI DE MINIM 5,00 LA CONCURS NAȚIONAL DIN 2022 ȘI/SAU 2023
   3. CONTINUITATE PE POST PENTRU ÎNVĂȚĂTORII, CARE AU OBȚINUT MEDIA 5 LA CONCURS NAȚIONAL ÎN 2020 SAU 2021, ÎNCADRAȚI LA CLASA I SAU PREGĂTITOARE ÎN 2023-2024
   4. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA MEDIEI 5,00, ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  3. LISTA CU CODURILE DE POST NECESARĂ PENTRU COMPLETAREA CERERILOR PENTRU OBȚINEREA CONTINUITĂȚII PE POST ÎN 2024-2025
  4. PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE AU DOBÂNDIT CEL PUŢIN DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT SAU CARE PROMOVEAZĂ EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2024
   1. ACORDURILE/ACORDURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRELUNGIREA CIM-ULUI ÎN 2024-2025 (CONTINUITATE PE POST)
   2. ACTIVITĂȚI OBLIGATORII DE REALIZAT DE CĂTRE DIRECTORI PENTRU A PUTEA OFERI CONTINUITATE PE POST, CADRELOR DIDACTICE CU NOTE/MEDII LA CONCURS NAȚIONAL, PESTE 7,00
    1. DOCUMENTE CE VOR FI TRIMISE, ELECTRONIC, DE DIRECTORI LA ISJ PENTRU CADRELE DIDACTICE CE PRIMESC CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 63 (NOTE/MEDII PESTE 7,00)
   3. ACTIVITĂȚI OBLIGATORII DE REALIZAT DE CĂTRE DIRECTORI PENTRU A PUTEA OFERI CONTINUITATE PE POST, CADRELOR DIDACTICE CU MEDIA DE REPARTIZARE ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
    1. DOCUMENTE CE VOR FI TRIMISE, ELECTRONIC, DE DIRECTORI LA ISJ PENTRU CADRELE DIDACTICE CE PRIMESC CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 87 (NOTE/MEDII ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT)
   4. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025
    1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE CONTINUITATE PE POST PE ARTICOLUL 63 DIN METODOLOGIE (CEL PUȚIN DEFINITIVAT ȘI MEDIE PESTE 7,00 CONCURS NAȚIONAL)
    2. CALENDARUL CONTINUITĂȚII PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 87 DIN METODOLOGIE (MEDIE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 LA CONCURS NAȚIONAL)
   5. CERERE PRELUNGIRE CIM (CONTINUITATE PE POST ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025)
    1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR PENTRU OBȚINEREA CONTINUITĂȚII PE POST
     1. EXPLICAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERII ADRESATĂ INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL
     2. EXPLICAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERII ADRESATE DIRECTORULUI DE CANDRELE DIDACTICE CU MEDII PESTE 7,00
     3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR ADRESATE DIRECTORULUI DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA MEDIEI DE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
    2. MODEL CERERE OBȚINERE CONTINUITATE PE POST ÎN 2024-2025
     1. CERERE ADRESATĂ INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL- SE VA DEPUNE TOT LA UNITATE DE TOATE CADRELE DIDACTICE, CU MEDII ÎNTRE 5,00 ȘI 10,00
     2. CERERE ADRESATĂ DIRECTORULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT- CONTINUITATE PE POST PE ARTICOLUL 63 (DEFINITIVAT ȘI MEDII/NOTE PESTE 7,00)
     3. CERERE ADRESATĂ DIRECTORULUI PENTRU CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA MEDIEI/NOTEI DE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT (ART. 87)
   6. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A SE OBȚINE CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 63 (MEDIE PESTE 7,00)
   7. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A SE OBȚINE CONTINUITATE PE POST DE CĂTRE CANDIDAŢII CU MEDIA ÎN SPECIALITATEA POSTULUI, ÎNTRE 5 (CINCI) ȘI 7 (ȘAPTE) SAU CU MEDIA DE REPARTIZARE PESTE 7 (ȘAPTE) DAR FĂRĂ DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
   8. DERULAREA ACTIVITĂȚILOR CU PRIVIRE LA PRELUNGIREA CIM-URILOR (CONTINUITĂȚILE PE POST)
   9. DOSARELE CANDIDAȚILOR/DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE PENTRU PRELUNGIREA CIM-URILOR (CONTINUITATE PE POST)
    1. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARELE CADRELOR DIDACTICE, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA NOTEI ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
    2. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARELE CANDIDAȚILOR, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA NOTEI/MEDIEI PESTE 7,00 LA CONCURS NAȚIONAL
   10. EXCEPȚII LA CONTINUITATEA PE POST PENTRU ÎNVĂȚĂTORII/PROFESORII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNCADRAȚI LA CLASĂ ÎN 2023-2024
   11. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ CONTINUITATEA PE POST
    1. CONTINUITATE PE POST SAU MODIFICARE DE CIM PE DURATA VIABILITĂȚII, PE ALT POST VACANT ÎN UNITATE ÎN 2024-2025 DECÂT CEL OCUPAT ÎN ACEST AN ȘCOLAR
    2. REPARTIZATĂ ÎN TREI UNITĂȚI ÎN ACEST AN ȘCOLAR, POT SOLICITA CONTINUITATE PE POST ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE, DACĂ ACEASTA VA AVEA NORMĂ ÎNTREAGĂ?
  5. REZULTATE TITULARIZARE 2023
  6. REZULTATE CONCURS TITULARIZARE 2022
  7. REZULTATE TITULARIZARE 2021
  8. REZULTATE TITULARIZARE 2020
 16. PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
  1. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU ETAPA DE MOBILITATE PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
  2. CALENDAR MENȚINERE ÎN ACTIVITATE TITULARI
   1. CALENDAR MENȚINERE ÎN ACTIVITATE FEMEI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 DE ANI
   2. CALENDAR MENȚINERE FEMEI ȘI BĂRBAȚI PESTE VÂRSTA DE 65 DE ANI, PÂNĂ LA 70 DE ANI
  3. CERERI MENȚINERE ÎN ACTIVITATE TITULARI
   1. CERERE OPȚIUNE FEMEI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 DE ANI
   2. CERERE FEMEI ȘI BĂRBAȚI PESTE 65 DE ANI, CE VOR MENȚINERE ÎN ACTIVITATE PÂNĂ ÎN 70 DE ANI
  4. MENŢINEREA ÎN ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, LA CERERE, CA TITULAR ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ, PESTE VÂRSTA DE PENSIONARE
   1. MENȚINERE FEMEI PÂNĂ LA 65 DE ANI
    1. CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE PENTRU FEMEI, LUÂND ÎN CALCUL LIMITA DE VÂRSTĂ ŞI STAGIUL DE COTIZARE, LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2024
    2. CADRELE DIDACTICE, FEMEI, CARE AU AVUT CALITATEA DE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE TITULAR, REÎNCADRATE ÎN FUNCŢIA DE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024
    3. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ MENȚINEREA FEMEILOR CA TITULARE PÂNĂ LA 65 DE ANI
     1. PÂNĂ LA CE VÂRSTĂ POT FI MENȚINUTE ÎN ACTIVITATE CADRELE DIDACTICE? 65 SAU 70 DE ANI?
     2. VÂRSTA PÂNĂ LA CARE POT FI MENȚINUTE ÎN FUNCȚIE, CA TITULARE, FEMEILE, CONFORM HOTĂRÂRII CURȚII CONSTITUȚIONALE
    4. MODEL DECIZIE MENȚINERE CA ȘI TITULAR PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 DE ANI
    5. VÂRSTA LEGALĂ DE PENSIONARE PENTRU FEMEI LA 1 SEPTEMBRIE 2024
   2. MENȚINERE ÎN ACTIVITATE BĂRBAȚI ȘI FEMEI PESTE 65 DE ANI, PÂNĂ LA 70 DE ANI
    1. CALENDARUL ETAPEI DE MENȚINERE ÎN ACTIVITATE BĂRBAȚI ȘI FEMEI PESTE 65 DE ANI, PÂNĂ LA 70 DE ANI
    2. CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE PENTRU BĂRBAȚI, LUÂND ÎN CALCUL LIMITA DE VÂRSTĂ ŞI STAGIUL DE COTIZARE, LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2024
    3. ELIMINAREA CONDITIILOR SUPLIMENTARE PENTRU MENTINERE CA TITULAR PESTE 65 ANI ȘI CREȘTEREA VÂRSTEI LA 70 DE ANI PÂNĂ LA CARE SE POATE MENȚINE CA TITULAR
    4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CARE VIZEAZĂ MENȚINEREA ÎN ACTIVITATE- BĂRBAȚI ȘI FEMEI PESTE 65 DE ANI, PÂNĂ LA 70 DE ANI
     1. PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE TITULAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CĂRUIA NU I S-A EMIS DECIZIA DE PENSIONARE POATE FI MENŢINUT, LA CERERE, ANUAL, CA TITULAR ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ, ŞI PESTE VÂRSTA STANDARD DE PENSIONARE, PÂNĂ LA VÂRSTA DE 70 DE ANI
     2. PÂNĂ LA CE VÂRSTĂ POT FI MENȚINUTE ÎN ACTIVITATE CADRELE DIDACTICE? 65 SAU 70 DE ANI?
    5. PROCEDURA DE URMAT DE PERSONALUL DIDACTIC, CARE NU ÎMPLINEȘTE VÂRSTA DE 70 DE ANI LA 1 SEPTEMBRIE 2024 ȘI DOREȘTE SĂ FIE MENȚINUT ÎN ACTIVITATE PÂNĂ LA VÂRSTA DE 70 DE ANI
     1. CUI SE ADRESEAZĂ PERSONALUL DIDACTIC, CARE DOREȘTE MENȚINEREA ÎN ACTIVITATE PÂNĂ LA VÂRSTA DE 70 DE ANI
     2. CONDIȚII CUMULATIVE DE ÎNDEPLINIT, PENTRU MENȚINEREA ÎN ACTIVITATE, CA TITULARI, PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 70 DE ANI
     3. ROLUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AL CA-ULUI DIN ISJ, PENTRU APROBAREA/REFUZAREA MENȚINERII ÎN ACTIVITATE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE
  5. PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
   1. PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL SE POATE FACE ŞI ÎN TIMPUL ANULUI ŞCOLAR, CU APROBAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
   2. PERSONALUL DIDACTIC DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CARE ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE ŞI CARE NU SOLICITĂ PENSIONAREA
  6. REÎNCADRAREA ÎN FUNCŢIA DE PERSONAL DIDACTIC A PERSONALULUI DIDACTIC PENSIONAT CARE NU A DEPĂŞIT CU 5 ANI VÂRSTA STANDARD DE PENSIONARE
   1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI REÎNCADRARE PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT
   2. CALENDAR REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE PERSONAL DIDACTIC A PERSONALULUI DIDACTIC PENSIONAT
 17. PRETRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  1. ATENȚIE! PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
   1. AȘEZAREA DE CĂTRE COMISIA DE MOBILITATE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT A CANDIDAȚILOR, PE CRITERIILE GENERALE DIN METODOLOGIE
   2. CE TREBUIE SĂ FACĂ UN CADRU DIDACTIC CE VREA SĂ SE PRETRANSFERE, DUPĂ CE A DEPUS DOSARUL LA ISJ TIMIȘ
   3. EXEMPLU CONCRET DE IERARHIZARE A CANDIDAȚILOR PE ACELAȘI POST, ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI DE PRINCIPIU
  2. PROGRAMAREA ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU SOLUŢIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024
  3. PUNCTAJE OBȚINUTE DE CADRELE DIDACTICE CARE AU SOLICITAT PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL TIMIȘ ÎNCEPÂND CU 01.09.2024
   1. LISTĂ PUNCTAJE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII
   2. LISTĂ PUNCTAJE PRETRANSFER DUPĂ CONTESTAȚII
  4. REZULTATE OBTINUTE LA EVALUAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASA ÎN PROFILUL POSTULUI A CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024
  5. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE PRIN APLICAȚIA DE VIDEOCONFERINȚE GOOGLE MEET ÎN ȘEDINȚA DE SOLUȚIONARE A PRETRANSFERULUI
  6. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: PRETRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  7. CRITERII SPECIFICE PROPUSE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VALABILE ȘI PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  8. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASĂ DIN CADRUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT-SESIUNEA 2024
  9. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR PRACTICE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024
  10. GRAFIC PROBE ORALE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CU ACCORD CONSIMȚIT
  11. NOUTĂȚI ALE ETAPEI DE PRETRANSFER PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
   1. ELIMINAREA PRETRANSFERULUI PENTRU MOTIVE MEDICALE ȘI A PRETRANSFERULUI PENTRU REÎNTREGIREA FAMILIEI ( CARE DEVIN DOAR CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL PUNCTAJELOR EGALE)
  12. PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   1. INFORMAȚII IMPORTANTE CE VIZEAZĂ ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
    1. ATRIBUŢII ALE COMISIEI DE MOBILITATE, CONSTITUITĂ LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    2. ATRIBUȚII ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT; TERMENE, CE SE IMPUN A FI RESPECTATE
    3. COMUNICAREA DOCUMENTELOR CU PRIVIRE LA ACODURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFER CONSIMȚIT, LA ISJ TIMIȘ
    4. CÂND ÎNCEPE ȘI CÂT TIMP DUREAZĂ ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   2. CERERI, ADEVERINȚE CE SE DEPUN DE CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    1. ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST PENTRU ETAPA DE PRETRASFER
    2. CERERE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    3. CERERE OBTINERE ACORD DE PRINCIPIU PRETRANSFER 2024_CĂTRE UNITATE
    4. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE CARE SA CONTINA NOTA/MEDIA LA CONCURSUL NATIONAL
    5. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ CEREREA DE PRETRANSFER ÎN ALT JUDEȚ A FOST LUATĂ ÎN EVIDENȚA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
    6. EXPLICAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
   3. DOVADA DOMICILIULUI PÂNĂ LA DATA DEPUNERII DOSARELOR DE PRETRANSFER
   4. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
    1. ORGANIZAREA DOCUMENTELOR, ÎN VEDEREA ÎNCĂRCĂRII PE PLATFORMA ISJ, PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    2. CREAREA CONTURILOR PE PLATFORMA ISJ ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   5. DECLARAȚII, CE SE DEPUN ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
    1. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL- ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    2. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC- ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
   6. DESCRIEREA ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
    1. ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     1. DEPUNEREA ACORDURILOR DIN ȘCOLI LA ISJ
     2. ACORDUL DE PRINCIPIU AL UNITĂȚII/UNITĂȚILOR DIN CARE SE PRETRANSFERĂ CADRUL DIDACTIC ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    2. CUM VA PROCEDA CADRUL DIDACTIC, CARE DOREȘTE SĂ PARTICIPE LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     1. DOCUMENTELE, CE SE VOR DEPUNE DE CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     2. ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA ETAPA DE PRETRANSFER; PRECIZĂRI PRIVIND PARTICIPAREA ÎN ALT JUDEȚ LA ACEASTĂ ETAPĂ
    3. CONTESTAŢIILE LA ACORDURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    4. CONDIȚIE PENTRU PRETRANSFERUL DIN RURAL ÎN URBAN
    5. CUM SE POATE REALIZA PRETRANSFERUL CONSIMȚIT
    6. DEBUTANȚII CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
    7. PRETRANSFER PENTRU CADRUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CARE A DOBÂNDIT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE
    8. POSTURILE CARE NU POT FI OCUPATE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    9. POSTURILE DIDACTICE/CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMŢIT
    10. PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, SOLUȚIONATE, LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    11. ROLUL COMISIEI JUDEȚENE DE MOBILITATE/ACTIVITĂȚILE COMISIEI ÎN CADRUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
     1. CONTESTAȚII LA PUNCTAJELE STABILITE DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     2. CONDIŢIILE SPECIFICE AVIZATE DE ISJ PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     3. EVALUAREA DOSARELOR ȘI STABILIREA PUNCTAJELOR CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     4. INVALIDAREA DE CĂTRE COMISIA DE MOBILITATE A ACORDURILOR ȘI SITUAȚIA ÎN CARE ACEASTA POATE ACORDA UN POST CARE I-A FOST REFUZAT ÎN UNITATE UNUI CADRU DIDACTIC
     5. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE REALIZEAZĂ ÎN ŞEDINŢA DE REPARTIZARE ORGANIZATĂ DE CĂTRE COMISIA JUDEŢEANĂ
    12. ROLUL COMISIEI DE MOBILITATE/ACTIVITĂȚILE COMISIEI DIN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     1. SITUAŢIA ÎN CARE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, ANGAJATE LA CJRAE, ÎNDEPLINESC TOATE CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI SOLICITĂ ACELAŞI POST DIDACTIC/CATEDRĂ VACANT(Ă) ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     2. STABILIREA LISTEI FINALE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CARE SE EMIT ACORDURI DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     3. SITUAŢIA ÎN CARE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE ÎNDEPLINESC TOATE CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI SOLICITĂ ACELAŞI POST DIDACTIC/CATEDRĂ VACANT(Ă) ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    13. VIABILITATEA POSTURILOR, CARE SE POT OCUPA ÎN ETAPA DE PRETRANSFER
   7. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 (ANEXA 2)- ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    1. FIȘA DE EVALUARE-ANEXA 2 PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE MOBILITATE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    2. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
    3. PAS CU PAS PENTRU COMPLETAREA CÂT MAI CORECTĂ A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE MOBILITATE PRETRANSFER CONSIMIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   8. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    1. CUM VOM IERARHIZA DOUĂ CADRE DIDACTICE TITULARE ÎN TIMIȘ, PE DISCIPLINA POSTULUI SOLICITATĂ LA PRETRANSFER, CARE DORESC APROPIERE DE DOMICILIU ȘI PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    2. CONFORM CU ORIGINALUL ȘI SEMNĂTURA DIRECTORULUI PE COPIILE DIN DOSARUL DE PRETRANSFER
    3. CINE VA PUNE CONFORM CU ORIGINALUL PE DOCUMENTELE ANEXĂ LA CEREREA DE PRETRANSFER, ÎN CAZUL UNUI CADRU DIDACTIC DETAȘAT, CARE PARTICIPĂ LA ACEASTĂ ETAPĂ?
    4. CARE ESTE PERIOADA ÎN CARE SE DEPUN LA ISJ ȘI ȘCOLI, DOSARELE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT?
    5. DACA SUNT SCOLI CARE NU AU STABILIT CONDIȚII SPECIFICE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER, ACESTEA NEFIIND PUBLICATE PE SITE-UL ISJT TIMIȘ, POT SĂ PRETINDĂ, ÎN TIMPUL ETAPEI, CĂ AU CONDIȚII SPECIFICE?
    6. EXISTĂ UN NUMĂR MINIM DE ORE PE CARE SUNT OBLIGATĂ SĂ LE AM ÎNTR-O UNITATE, DACĂ DORESC SĂ MĂ PRETRANSFER ÎN MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
    7. ÎN CE CONDIȚII, UN TITULAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR ACREDITAT, SE POATE PRETRANSFERA LA STAT
    8. SUNT TITULARĂ ÎN ALT JUDEȚ ȘI VIN LA PRETRANSFER ÎN TIMIȘOARA. POATE UN CANDIDAT CU PUNCTAJ MAI MIC LA FIȘA DE EVALUARE SĂ IA POSTUL VIZAT DE MINE?
    9. TITULAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, PARTICIP LA PRETRANSFER CONSIMIT PE ALTĂ DISCIPLINĂ. CUM SE VA FACE IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR, ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI UNITĂȚII?
    10. TITULARĂ ÎN ALT JUDEȚ, DETAȘATĂ ÎN TIMIȘ, AM NEVOIE DE BULETIN PE TIMIȘOARA/ TIMIȘ SAU ESTE SUFICIENTA VIZA DE FLOTANT?
  13. PRETRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR PRIN SCHIMB DE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN BAZA CONSIMŢĂMÂNTULUI SCRIS
   1. CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL CADRELOR DIDACTICE, CE DORESC PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI
   2. CERERE PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI PRIN CONSIMTAMANT SCRIS 2024
 18. REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2018-2023)
  1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI
   1. COPERTA DOSARULUI CE SE DEPUNE PENTRU REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
   2. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
    1. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI PENTRU CADRELE DIDACTICE, CARE DEPUN ÎN PERIOADA 8-17 MAI
    2. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI PENTRU COLEGII, CARE NU AU DEPUS DOSAR ÎN PERIOADA 8-17 MAI ȘI DEPUN ÎN 27-28 AUGUST
   3. PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAȚII, CARE DEPUN DOSARE PENTRU A FI REPARTIZAȚI ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI- MODALITATEA DE TRANSMITERE ÎN FORMAT ELECTRONIC A DOSARULUI LA ISJ
  2. CEREREA DE REPARTIZARE ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
   1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE REPARTIZARE ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
   2. CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE CEL PUŢIN 7,00 (ȘAPTE) ÎN SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018
   3. CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2023, 2022 SAU 2021(MINIM NOTA/MEDIA 5)
  3. DECLARAȚII CE SE DEPUN ÎN ETAPA DE REAPRTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI
   1. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INCOMPATIBILE CU DEMNITATEA FUNCŢIEI DIDACTICE
   2. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
   3. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC
  4. INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2018-2023)
 19. RTA (RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE) - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
  1. ANEXELE 4-12 DIN METODOLOGIA PRIVIND DESFASURAREA PROBELOR PRACTICE SAU ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI
  2. ADEVERINŢĂ STRUCTURĂ POST PENTRU ETAPA RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
  3. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: TRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
  4. CERERI ȘI DOSARE PENTRU ETAPA DE TRANSFER ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE- SESIUNEA 2024
   1. CEREREA DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE TOTALĂ A ACTIVITĂȚII SESIUNE 2024
    1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII CE SE DEPUNE LA DOSARUL DE SOLUȚIONARE A RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE
    2. MODELUL DE CERERE PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE PENTRU JUDEȚUL TIMIȘ
   2. CERERE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI/ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    1. CERERE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI/ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    2. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII, CE SE VA DEPUNE LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT/UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI PENTRU TRANSFER CONSIMȚIT ȘI SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
   3. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
  5. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFERARE A PERSONALULUI DIDACTIC DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
   1. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSARE PENTRU ETAPA DE RESTRÂNGERE. MODUL DE ORGANIZARE A DOSARULUI
   2. CREAREA CONTURILOR PE PLATFORMA ISJ ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
    1. MANUAL TRANSMITERE DOSARE LA ISJ TIMIȘ PENTRU COLEGII AFLAȚI ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
    2. PAS CU PAS ÎN DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU SOLUȚIONAREA LA NIVEL DE ISJ A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
  6. DISPOZIȚII GENERAL VALABILE ATÂT PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII PRIN TRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI CÂT ȘI PRIN REPARTIZARE PE POST LA NIVEL DE ISJ
   1. CATEDRELE CARE NU SE POT OCUPA ÎN ETAPA DE SOLUȚIONAREA A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
   2. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
   3. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE CE SE AFLĂ ÎN SITUAȚIA RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE, PRIN CONCURS SAU EVALUARE OBIECTIVĂ
    1. CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTICA CARE VA INTRA ÎN RTA
    2. EVALUAREA OBIECTIVĂ ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTICA CARE VA INTRA ÎN RTA
   4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, CARE VIZEAZĂ ETAPA DE SOLUȚIONARE A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
    1. CARE ESTE ETAPA DUPĂ CARE SE VOR SOLUȚIONA CERERILE DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
    2. CUM ÎȘI POT CONSTITUI CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA, CATEDRA, ÎN ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DE LA ISJ? POT OPTA ȘI PENTRU ORE DIN PROPRIA LOR NORMĂ?
    3. CUM POATE FI GESTIONAT, LA NIVEL DE UNITATE, REFUZUL UNUI CADRU DIDACTIC DE A PARTICIPA LA EVALUARE (CONCURS / EVALUARE OBIECTIVĂ)
    4. ÎN CE SITUAȚIE, UN CADRU DIDACTIC TRANSFERAT PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE, REVINE PE POSTUL AVUT ANTERIOR
   5. PERSONALUL DIDACTIC CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFER PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE
   6. PUBLICAREA POSTURILOR DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EXCEPȚIA PENTRU ETAPA DE SOLUŢIONARE A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
   7. SITUAȚIA ÎN CARE UN CADRU DIDACTIC SE AFLĂ ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE (RTA)
   8. SOLUŢIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE LA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ALTE JUDEŢE
   9. SITUAȚIA ÎN CARE SUNT VIZATE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE DE REDUCEREA DE ACTIVITATE, CE VIZEAZĂ RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE. ORDINEA ÎN CARE VOR FI AFECTATE CADRELE DIDACTICE
    1. CRITERII, CARE POT CONDUCE LA INTRARAEA ÎN RTA A CADRELOR DIDACTICE, ÎNAINTE DE ETAPA EVALUĂRII ȘI IERARHIZĂRII PE PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
    2. SOLUȚIONAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE (RTA), CÂND NU POT FI APLICATE CRITERIILE DE DEPARTAJARE
   10. TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE DIN MEDIUL RURAL ÎN MEDIUL URBAN
   11. TRANSFERAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR AFLAT ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
    1. CONTESTAREA HOTĂRÂRII CA-ULUI, ÎN CAZ DE REFUZ APROBARE TRANSFER
    2. MODEL CERERE PENTRU ETAPA DE TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
    3. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC TITULAR AFLAT ÎN RTA, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
    4. PAȘI DE URMAT DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA DE ANUL TRECUT, SOLUȚIONATE PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, ÎN VEDEREA TRANSFERĂRII PE PSOTUL PE CARE ÎL OCUPĂ
    5. SITUAȚIA ÎN CARE POT FI SOLUȚIONATE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA DE ANUL TRECUT, DETAȘATE ÎN INTERSUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ACEST AN ȘCOLAR
    6. SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE NESOLUȚIONATE PRIN ETAPA DE TRANSFER
    7. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR
    8. SITUAȚIA ÎN CARE UN TITULAR AFLAT ÎN RTA, CARE AU OBȚINUT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE, POATE FI SOLUȚIONAT PE O ALTĂ DISCIPLINĂ
   12. TRANSFERAREA DEBUTANȚILOR: STAT ȘI PARTICULAR, CARE AU OCUPAT POST PUBLICAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎNSCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL PENTRU OBȚINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024, AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
    1. MODEL CERERE PENTRU ETAPA DE TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DEBUTANT AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
    2. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC DEBUTANT AFLAT ÎN RTA, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
    3. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DEBUTANT
    4. SITUAȚIA ÎN CARE UN DEBUTANT AFLAT ÎN RTA, CARE AU OBȚINUT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE, POATE FI SOLUȚIONAT PE O ALTĂ DISCIPLINĂ
  7. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 (ANEXA 2)- PENTRU ETAPA DE RTA
   1. ANEXA 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE MOBILITATE: RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE
   2. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE AFLAT ÎN SITUAȚIE DE RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
   3. PAS CU PAS EXPLICAȚII PENTRU COMPLETAREA CÂT MAI CORECTĂ A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE MOBILITATE: RTA
  8. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU TRANSFER PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE (RTA) 12 MARTIE 2024
  9. INFORMAȚII IMPORTANTE, ATENȚIONĂRI PENTRU COLEGII, CE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFER PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
  10. PROCEDURA DE URMAT ÎN CADRUL UNITĂȚII, DACĂ SUNT SITUAȚII DE RESTRÂNGERE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE
   1. PROCES VERBAL ÎNCHEIAT CU OCAZIA EVALUĂRII DOSARELOR CADRELOR DIDACTICE, ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTIC CE INTRĂ ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
   2. PAȘII URMAȚI DE CĂTRE CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI COMISIA DE EVALUARE OBIECTIVĂ, ÎN CAZUL SITUAŢIEI DE REDUCERE DE ACTIVITATE, PENTRU ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC ÎN ANUL ŞCOLAR 2024 – 2025
  11. SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE PRIN TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
   1. ACORDURILE PRIVIND TRANSFERUL CADRELOR DIDACTICE ÎN UNITATE
   2. CONTESTAŢII LA PUNCTAJELE STABILITE DE COMISIA JUDEŢEANĂ
   3. CONDIŢIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
   4. DEPUNEREA CERERILOR TIP LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ISJ PENTRU SOLUȚIONAREA RTA-ULUI PRIN TRANSFER CONSIMȚIT
   5. DOVADA DOMICILIULUI PÂNĂ LA DATA DEPUNERII DOSARELOR LA ISJ
   6. ORDINEA DE PRIORITATE ÎN SITUAŢIA PUNCTAJELOR EGALE, LA DEPARTAJAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN CADRUL ETAPEI DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
   7. ROLUL COMISIEI DE MOBILITATE DE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
   8. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN CADRUL TRANSFERULUI CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI, PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
   9. SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE PRIN TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE POATE FACE PRIN DEPUNEREA SOLICITĂRILOR ÎNTR-UN SINGUR JUDEȚ
   10. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE PRIN TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE REALIZEAZĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA ISJ
   11. VERIFICAREA DOSARELOR DEPUSE, ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PENTRU TRANSFER, EVALUAREA DOSARELOR ŞI AFIŞAREA PUNCTAJELOR STABILITE
  12. SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
   1. ABSENȚA CADRULUI DIDACTIC DIN ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA ISJ
   2. DOVADA DOMICILIULUI PÂNĂ LA DATA DEPUNERII DOSARELOR LA ISJ
   3. DEPARTAJAREA CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFERARE PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE CU ACELAŞI PUNCTAJ ŞI CARE OPTEAZĂ PENTRU ACELAŞI POST DIDACTIC/CATEDRĂ VACANT(Ă)
   4. EXTREM DE IMPORTANT PENTRU COLEGII CARE ÎȘI SOLUȚIONEAZĂ RESTRÂNGEREA DE ACTIVITATE LA NIVELUL ISJ
   5. PRIORITATE LA TRANSFER PE POST ÎN ȘEDINȚELE PUBLICE DE LA ISJ
   6. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR
   7. SOLUŢIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE PRIN TRANSFERAREA CADRELOR DIDACTICE
  13. SEDINȚĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA REDUCERILOR TOTALE DE ACTIVITATE DIN DATA DE 12 MARTIE 2024, ORA 11.00
 20. REPARTIZAREA PE POST A CANDIDAȚILOR DE LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2024
  1. CALENDARUL REPARTIZĂRII PE POST A CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2024
   1. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CU MEDII PESTE 7,00 LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2024
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

ÎNTOCMIREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE, RESPECTIV A PLANULUI DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA A PERSONALULUI DIDACTIC

Sub-forums:
 1. ACTUL NORMATIV ÎN FORMĂ NEANALIZATĂ (PROIECTUL DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC)
 2. ÎN PERIOADA DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DIRECTORII SOLICITĂ CADRELOR DIDACTICE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR ŞI CERTIFICATUL/ADEVERINȚA DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
 3. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CARE VIZEAZĂ PROIECTUL DE ÎNCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC
  1. CUM SE VOR ÎNCADRA TITULARII PE STRUCTURI ȘI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PJ SAU CLASE, DUPĂ APLICAREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂȚII, DACĂ ACEȘTIA OPTEAZĂ PENTRU ACEEAȘI CLASĂ/STRUCTURĂ?
  2. CINE SUNT DEBUTANȚII DESPRE CARE SE VORBEȘTE LA ARTICOLUL 24, ALINEAT 4 ȘI 6 DIN METODOLOGIA DE MOBILITATE
  3. CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR ŞI CERTIFICATUL/ADEVERINȚA DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
  4. POT FI OCUPATE IN ETAPA DE TRANSFER SI PRETRANSFER POSTURILE REZULTATE IN URMA PENSIONARII ANTICIPATE?
 4. ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA A PERSONALULUI DIDACTIC
  1. CINE POATE OCUPA POSTURI DIDACTIC ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
  2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ ȘI FIȘA POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC CALIFICAT ÎNCADRAT ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
  3. ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA NUMITE ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL
  4. NUMĂRUL DE ORE/NORMA SAU FRACȚIUNEA DE NORMĂ PÂNĂ LA CARE SE POATE FACE ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
 5. MODEL DECIZIE DE ÎNCADRARE A TITULARILOR/DEBUTANȚILOR/ANGAJAȚILOR PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
 6. PROIECTUL DE ÎNCADRARE, RESPECTIV PLANUL DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  1. CINE ÎNTOCMEȘTE, APROBĂ ȘI CINE AVIZEAZĂ PROIECTUL DE ÎNCADRARE
  2. CÂND ȘI CUM POATE FI MODIFICAT PROIECTUL DE ÎNCADRARE
  3. CÂND PROIECTUL DE ÎNCADRARE DEVINE PLAN DE ÎNCADRARE
  4. ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC CU CATEDRĂ REZERVATĂ
  5. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE A PROIECTULUI DE ÎNCADRARE
   1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE NUMĂRUL DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  6. ORDINEA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE
  7. ROLUL IMPORTANT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ELABORAREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE
  8. STRUCTURA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE, RESPECTIV A PLANULUI DE ÎNCADRARE
   1. CONȚINUTUL PROIECTULUI DE ÎNCADRARE, RESPECTIV A PLANULUI DE ÎNCADRARE
   2. ORDINEA DE CUPRINDERE ÎN PROIECTUL DE ÎNCADRARE A POSTURILOR DIDACTICE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

LISTA TUTUROR CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ŞI INCOMPLETE

Sub-forums:
 1. POSTURI PUBLICATE/ACTUALIZATE
  1. LISTA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE/REZERVATE, COMPLETE ȘI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 AFISATE LA DATA DE 15. 03. 2024, PENTRU ETAPA DE VIABILITATE
  2. LISTA FINALĂ CUPRINZÂND CADRELE DIDACTICE PENTRU CARE SE MODIFICĂ DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, ÎNCEPÂND CU 01.09.2024
  3. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE, COMPLETE ȘI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 RĂMASE NEOCUPATE DUPĂ ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN DATA DE 12.03.2024
  4. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE TITULRIZABILE, COMPLETE ȘI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 PUBLICATĂ LA 22 FEBRUARIE 2024
  5. LISTA TUTUROR CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ŞI INCOMPLETE PUBLICATĂ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 2024
  6. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE PENTRU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ (TITULARIZABILE), PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 (LISTĂ PUBLICATĂ LA 30 APRILIE 2024)
  7. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE, COMPLETE ȘI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 (LISTĂ PUBLICATĂ LA 30 APRILIE 2024)
  8. LISTA POSTURILOR PUBLICATE ÎN 25 MARTIE 2024, PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 2. POSTURI OCUPATE ÎN ȘEDINȚELE PUBLICE DIN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE PENTRU 2024-2025
  1. LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE/ANGAJATE PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI REPARTIZATE PRIN COMPLETAREA NORMEI, PRIN TRANSFER/DETAȘARE PENTRU SOLUȚIONAREA RTA PE POSTURI VACANTE/REZERVATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 12 MARTIE 2024
 3. POSTURI PUBLICATE PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)- COMPLETE, INCOMPLETE, TITULARIZABILE SAU NU
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

NOUTĂȚI LA ETAPELE DE MOBILITATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 FAȚĂ DE ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Sub-forums:
 1. MODALITĂȚI DE A DOVEDI STATUTUL DE CADRU DIDACTIC TITULAR ÎNTR-O UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR
 2. FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
 3. METODOLOGIA NU MAI CONȚINE REFERIRI LA COMPLETAREA NORMEI LA NIVELUL LOCALITĂȚII
 4. ELIMINAREA PRETRANSFERULUI PENTRU MOTIVE MEDICALE ȘI A PRETRANSFERULUI PENTRU REÎNTREGIREA FAMILIEI ( CARE DEVIN DOAR CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL PUNCTAJELOR EGALE) ENUMERAREA TUTUROR CATEGORIILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
 5. ETAPE NOI DE MOBILITATE LA CARE POT PARTICIPA DIN 2024-2025 CADRELE DIDACTICE TITULARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR AUTORIZAT
 6. CORELAREA FUNCȚIILOR DIDACTICE CU CELE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 198/2023
 7. VERIFICAREA DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT A INCOMPATIBILITĂȚILOR CU FUNCȚIA DIDACTICĂ
 8. REGLEMENTAREA MODALITĂȚII DE ÎNCETARE A CIM ÎN SITUAȚIA ÎN CARE CIM NU ÎNCETEAZĂ DE DREPT
 9. RESTRICȚIONAREA NUMĂRULUI DE ANI PENTRU A PUTEA SOLICITA AVP (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), SPRE DEOSEBIRE DE METODOLOGIILE ANTERIOARE CARE PERMITEAU TUTUROR CELOR CARE AVEAU NOTE VALABILE ÎN PERIOADEA 2011-2023
 10. ECHIVALAREA STUDIILOR CU CICLUL I DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - DEPTURI ȘI RESTRICȚII
 11. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE, ÎN SITUAȚIA DE EXCEPȚIE
 12. MODALITATEA DE ASIGURARE A MINIM 2 ORE /SĂPTĂMÂNĂ DE PREDARE PENTRU PROFESORII DIN CABINETELE ŞCOLARE/ INTERŞCOLARE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
 13. ÎNFIINŢAREA ŞI REPROFILAREA ÎN CADRUL PALATELOR, CLUBURILOR COPIILOR, CLUBURILOR SPORTIVE ŞCOLARE DE NOI CERCURI RESPECTIV DE NOI DISCIPLINE SAU RAMURI SPORTIVE
 14. CORELAREA, PE FIECARE NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A FUNCȚIILOR DIDACTICE CU STUDIILE PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
 15. REGLEMENTAREA POSIBILITĂȚII DE CONSTITUIRE A CATEDREI ȘI CU ALTE DISCIPLINE (AVP, DEBUTANȚI)
 16. STUDII NECESARE PENTRU PROFESORII ÎNCADRAŢI ÎN CADRUL CJRAE/ CMBRAE SAU ÎN CABINETELE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
 17. ACTIVITĂŢILE SPECIFICE FUNCŢIEI DE MANAGEMENT AL CLASEI
 18. ADĂUGARE DE CRITERII NOI PENTRU DEPARTAJAREA TITULARILOR CARE SOLICITĂ ACELAȘI POST ÎN CADRUL ACELUIAȘI PJ
 19. ÎNLOCUIREA CRITERIULUI DE DEPARTAJARE:”OBȚINEREA A 90 DE CREDITE TRANSFERABILE ÎN ULTIMII 5 ANI....” CU UN NOU CRITERIU
 20. O NOUĂ SITUAȚIE ÎN CARE CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/ CATEDREI PIERD ACEASTĂ CALITATE
 21. PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
 22. ELIMINAREA CONDITIILOR SUPLIMENTARE PENTRU MENTINERE CA TITULAR PESTE 65 ANI ȘI CREȘTEREA VÂRSTEI LA 70 DE ANI PÂNĂ LA CARE SE POATE MENȚINE CA TITULAR
 23. VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  1. STABILIREA VIABILITĂȚII POSTURILOR
  2. STABILIREA CONDIȚIILOR SPECIFICE - CONDIȚIILE SPECIFICE POT FI DIFERITE ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FILIERE, PROFIL
  3. POSTURILE ELIBERATE DE TITULARII CARE SOLICITĂ PENSIONARE ANTICIPATĂ/ANTICPATĂ PARȚIAL, SE VOR PUTEA OCUPA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, DUPĂ EMITEREA DECIZIEI DE PENSIONARE (ÎN CONDIȚIILE METODOLOGIEI)
  4. RĂSPUNDEREA CU PRIVIRE LA CORECTITUDINEA VACANTĂRII ȘI PUBLICĂRII POSTURILOR
 24. DIRECTORUL ADJUNCT POATE FACE PARTE DIN COMISIA DE MOBILITATE CONSTITUITĂ ÎN UNITATE, DACĂ NU ESTE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
 25. REDEFINIREA SITUAȚIEI DE RTA
 26. PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE SOLUȚIONARE A RTA
 27. ATRIBUȚII SUPLIMENTARE ALE COMISIEI DE MOBILITATE DE LA NIVELUL UNITĂȚII, ÎN ETAPA DE TRANSFER (RTA)
 28. CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN SITUAȚIA PUNCTAJELOR EGALE LA ETAPA DE RTA, LA NIVELUL UNITĂȚII
 29. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE AFLAT ÎN RTA, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
 30. MODIFICAREA DURATEI CIM DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CIM PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI - REDUCEREA LA 6 ANI A VALABILITĂȚII NOTELOR DE LA CONCURSUL NATIONAL PENTRU AVP
 31. PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  1. ANALIZA ETAPEI DE PRETRANSFER (ACȚIUNI ALE CADRELOR DIDACTICE, ACTIVITĂȚI ALE CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT)
 32. PRIN ADRESA UNITĂȚII, SE PROPUNE CA POSTUL/ CATEDRA SĂ POATĂ FI OCUPAT(Ă) PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ (NU MAI TREBUIE PRECIZATĂ VIABILITATEA DE 4 ANI)
 33. POSTURI DIDACTICE/ CATEDRELE VACANTE PENTRU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ PRIN CONCURS
 34. CATEGORII DE PERSOANE CARE NU AU DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL NAŢIONAL
 35. PROBA SCRISĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR
 36. SANCȚIUNI ÎN CAZUL ELIMINĂRII DIN CONCURS PENTRU FRAUDĂ SAU TENTATIVĂ DE FRAUDĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE, DEBUTANTE PREVĂZUTE LA ART. 24 ALIN. (4) ŞI (6), ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
 37. REPARTIZAREA SI ANGAJAREA CANDIDAȚILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR, PRIN CONCURS NATIONAL
 38. CONDIȚII DE VÂRSTĂ PENTRU REÎNCADRAREA PENSIONARILOR CARE AU AVUT STATUT DE TITULARI
 39. EFECTUAREA OBLIGAȚIEI DE PREDARE A PERSONALULUI DIDACTIC DETAŞAT ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
 40. MOTIVE DE PRIORITATE ÎN CAZUL MEDIILOR/ PUNCTAJELOR EGALE LA DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS/ CONCURS SPECIFIC
 41. NU SE MAI POT CUMULA MAI MULT DE 5 ANI CONSECUTIVI DE DETAȘARE (ANTERIOR SE PUTEA PÂNĂ LA 10 ANI)
 42. CADRELE DIDACTICE CARE OBȚIN STATUTUL DE TITULAR LA CONCURSUL NATIONAL 2024, NU SE MAI POT DETAȘA ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025 - TREBUIE SĂ SE PREZINTE LA POST (A FOST ELIMINAT ARTICOLUL CARE PERMITEA DETAȘAREA ÎN PRIMUL AN DUPĂ OBȚINEREA TITULATURII)
 43. PENTRU A SE PUTEA DETAȘA, UN TITULAR TREBUIE SĂ AIBĂ CONTRACTUAL DE MUNCĂ ACTIV
 44. ÎNCETAREA DETAȘĂRII ȘI REVENIREA PE POSTUL/CATEDRA PE CARE ESTE TITULAR ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PE PERIOADA DETAȘĂRII INTERVINE O CAUZĂ DE SUSPENDARE A CIM
 45. PLATA CU ORA
  1. SE POATE ATRIBUI PLATA CU ORA CHIAR DACĂ NORMA ESTE DIMINUATĂ CU 2 ORE, CADRELOR DIDACTICE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE DE MENTORAT
  2. PLAFON PENTRU NUMĂRUL DE ORE ATRIBUITE LA PLATA CU ORA PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
 46. REPARTIZĂRI ÎN ȘEDINTE ÎN BAZA REZULTATELOR LA CONCURSUL/TESTAREA ORGANIZAT(Ă) DE ISJ LA NIVEL JUDEŢEAN
 47. EDUCATOR-PUERICULTOR = EDUCATOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR
  1. PRELUNGIREA TERMENULUI DE LA 01.09.2025 PÂNĂ LA 01.09.2028 PÂNĂ LA CARE EDUCATORII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR PRELUAȚI SE POT CALIFICA
 48. EMITEREA DECIZIILOR DE REPARTIZARE CU STATUT DE CADRE DIDACTICE TITULARE CU DREPT DE PRACTICĂ DOAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR PENTRU EDUCATORIIPUERICULTORI PRELUAȚI CARE AU DEVENIT CALIFICAȚI ȘI AU DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
 49. ÎNCADRĂRILE CU PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE SE VOR INTRODUCE ÎN SIIIR, ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus