PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE AU DOBÂNDIT CEL PUŢIN DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT SAU CARE PROMOVEAZĂ EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2024

Back
Sus