Bine ați venit pe Forumul SOLE!SOLE - Sindicatul Oamenilor Liberi din Educație

Caută nod-uri forum (cuvinte cheie)

Caută subiecte (cuvinte cheie)

Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic Modele de cereri, informații, decizii, proceduri etc.

Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic

Sub-forums:
 1. IMPORTANT! INFORMAȚII PRIVIND SALARIZAREA DIN ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL 2024
 2. PROCEDURĂ PRIVIND PREDAREA-PRELUAREA PERSONALULUI MEDICAL DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A CELUI DIN CREȘELE ARONDATE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN STRUCTURA DE PERSONAL MEDICO-SANITAR ANGAJAT DE UAT
  1. ACT NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ) PROCEDURĂ PRIVIND PREDAREA-PRELUAREA PERSONALULUI MEDICAL DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT.
  2. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE INSPECTORATUL ȘCOLAR ÎN CADRUL PROCEDURII DE PREDARE PRIMIRE A PERSONALULUI MEDICAL
  3. ÎNCHEIEREA PROTOCOALELOR DE PREDARE-PRIMIRE A PERSONALULUI MEDICAL
  4. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ASIGURĂ CONDIŢIILE PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE AFERENTE PERSONALULUI MEDICAL PRELUAT DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
  5. ÎNCHEIEREA DEMERSURILOR NECESARE PENTRU TRANSFERUL PERSONALULUI MEDICAL
  6. ANEXA: PROTOCOL PRIVIND PREDAREA-PRELUAREA PERSONALULUI MEDICO-SANITAR DE SPECIALITATE DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN STRUCTURA DE PERSONAL MEDICO-SANITAR ANGAJAT DE AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
 3. TIPOLOGIA ŞI NECESARUL DE CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024
 4. CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC; PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE
  1. ORGANIZARE CONCURSURI 2024 PRIN MEMORANDUM
  2. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FORMULATE DE MEMBRI- CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC; PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE
   1. PUTEM SCOATE LA CONCURS UN POST ÎNAINTE DE PENSIONAREA PERSOANEI CARE ÎL OCUPĂ?
   2. SE POATE ORGANIZA CONCURS DACA POSTURILE NU SUNT UNICE DAR AU DEVENIT VACANTE IN 2024? DACĂ SUSPENDAREA CIM A INTERVENIT ÎN 2023, CA URMARE A INTRĂRII ÎN CONCEDIU MEDICAL SE POATE ORGANIZA CONCURS ÎN 2024?
   3. SE POATE ORGANIZA PROMOVAREA ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE, AVÂND ÎN VEDERE OUG 115/2023?
   4. ORDONANȚA AUSTERITĂȚII
   5. TRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
  3. ORGANIZARE CONCURSURI 2023 PRIN MEMORANDUM
  4. PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ ORGANIZARE CONCURS PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
  5. REGULAMENTUL CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE
   1. ATRIBUȚII PERSOANE ÎNCADRATE PE O FUNCȚIE DE EXECUȚIE CU GRAD/TREAPTĂ DE DEBUTANT
   2. COMISIA DE CONCURS ȘI COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
   3. CLASIFICAREA POSTURILOR DUPĂ NIVELUL ATRIBUȚIILOR
   4. COMUNICAREA REZULTATELOR CANDIDAȚILOR
   5. CADRU LEGISLATIV
   6. DISPOZIȚII FINALE
   7. ETAPELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT
    1. DOSARUL DE CONCURS/ETAPA DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS
    2. DISPOZIȚII GENERALE- ÎN CE CONSTĂ CONCURSUL? CUM SUNT EVALUATE PROBELE?
    3. PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE OCUPARE A UNUI POST VACANT
    4. PROBA PRACTICĂ A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT
    5. PROBA DE INTERVIU
   8. EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL
   9. INSTITUȚIILE STATULUI ÎN CARE NU SE APLICĂ REGULAMENTUL
   10. INSTITUȚIILE STATULUI ÎN CARE SE APLICĂ REGULAMENTUL
   11. OCUPAREA UNUI POST VACANT CONTRACTUAL
   12. PREZENTAREA LA POST A CANDIDATULUI ADMIS LA CONCURS
   13. PROMOVAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL
   14. PROCEDURILE FINALE ALE CONCURSULUI
   15. ROLUL PRINCIPAL AL FIȘEI POSTULUI AFERENTĂ UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE
   16. SEMNIFICAȚIA TERMENILOR ȘI EXPRESIILOR DIN REGULAMENT
   17. STABILIREA PUNCTAJULUI CANDIDAȚILOR
   18. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
   19. SUSPENDAREA/ANULAREA/AMÂNAREA/RELUAREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI
 5. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ
 6. CONCEDII DE ODIHNĂ; CONCEDII DE BOALĂ; MATERNITATE; CIC
 7. DECIZII SALARIZARE
 8. MODEL FIȘE DE POST, CERERI, ADEVERINȚE
 9. PLATA CADRELOR DIDACTICE METODISTE
 10. PENSIONAREA PERSONALULUI ANGAJAT ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  1. PENSIONAREA LA LIMITĂ DE VÂRSTĂ
 11. RECUPERARE SUME DE LA ANGAJAȚI/DE LA CASA DE SĂNĂTATE
 12. SALARII/SALARIZARE/TRANȘE DE VECHIME
 13. TRANSFORMARE POST/SCHIMB DE POSTURI
 14. TRANSFER PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
 15. VERSIUNI EDUSAL; REVISAL
 16. DIVERSE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

Analiză legislativă / documente SOLE Analiză legislativă/ documente pentru personalul din învățământul preuniversitar de stat.

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Sub-forums:
 1. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
  1. OCUPAREA, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ, A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ DUPĂ ÎNCEPEREA ANULUI ŞCOLAR
  2. ORDINEA DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILOR PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR
  3. UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUNT ÎNȘTIINȚATE DE CĂTRE INSPECTORATUL ȘCOLAR CU PRIVIRE LA OCUPAREA/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC/CATEDREI
  4. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ DUPĂ ÎNCEPEREA ANULUI ŞCOLAR PE TERMEN SCURT DE 60, RESPECTIV 30 DE ZILE
  5. ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR
  6. CONSTITUIREA COMISIILOR IMPLICATE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU CADRE DIDACTICE CALIFICATE ȘI A TESTĂRII PENTRU CADRE DIDACTICE FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
  7. AFIŞAREA, LA SEDIUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS A INFORMAŢIILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
  8. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAŢI
  9. VERIFICAREA DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/TESTARE A CANDIDAŢILOR
  10. DESFĂŞURAREA PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI SAU LA LIMBA DE PREDARE ȘI A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ
  11. DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR
  12. DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
  13. REPARTIZAREA PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE PENTRU CARE S-A ORGANIZAT CONCURSUL
  14. EMITEREA DECIZIEI DE NUMIRE PENTRU CANDIDAȚII REPARTIZAȚI
  15. ÎNŞTIINŢAREA INSPECTORATULUI ȘCOLAR CU PRIVIRE LA REZULTATELE CONCURSULUI ŞI REPARTIZĂRILE PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE PENTRU CARE S-A ORGANIZAT CONCURSUL
  16. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTATE PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONAL DIDACTIC FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
  17. REPARTIZAREA PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE PENTRU CARE S-A ORGANIZAT TESTAREA PERSONALULUI DIDACTIC FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
  18. EMITEREA DECIZIEI DE NUMIRE PENTRU CANDIDAȚII REPARTIZAȚI ÎN URMA TESTĂRII
  19. ÎNŞTIINŢAREA INSPECTORATULUI ȘCOLAR CU PRIVIRE LA REZULTATELE CONCURSULUI ŞI REPARTIZĂRILE PE POSTURILE DIDACTICE / CATEDRELE PENTRU CARE S-A ORGANIZAT TESTAREA
  20. ANEXE
  21. INSPECȚIA SPECIALĂ ORGANIZATĂ DE O COMISIE CONSTITUITĂ LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/UNUI GRUP DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  22. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA ȘEDINȚELE SĂPTĂMÂNALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE
  23. REZUMAT ACȚIUNI DE URMAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CE SE VACANTEAZĂ ÎN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR
  24. TRANSMITEREA LA INSPECTORATUL ȘCOLAR, DE CĂTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR
 2. MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  1. ACTUL NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ)- MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC
  2. ATESTATE ȘI AVIZE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNOR POSTURI DIN LISTA POSTURILOR PUBLICATE PENTRU 2024-2025
   1. AVIZELE, ATESTATELE ŞI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE CARE NECESITĂ ATESTATE ŞI AVIZE SUPLIMENTARE
  3. CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ/ CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ PENTRU STUDII ALE PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025
   1. MODEL CERERI, ANEXE
   2. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ/ CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ PENTRU STUDII ALE PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025
  4. CENTRALIZATOR PRIVIND DISCIPLINELE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE ABSOLVENŢILOR ; PROBELE DE CONCURS VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC ÎN 2024-2025
   1. CENTRALIZATOR PRIVIND DISCIPLINELE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL; PROBELE DE CONCURS PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL; DISCIPLINELE PENTRU DEFINITIVAT 2024
   2. CENTRALIZATOR DISCIPLINE TEHNOLOGICE, PREGĂTIRE ȘI INSTRUIRE PRACTICĂ; PROBELE PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL ȘI EXAMENUL DE DEFINITIVAT, SESIUNEA 2024
   3. CENTRALIZATOR DISCIPLINE CULTURĂ GENERALĂ
   4. CENTRALIZATOR ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DIN PALATE ȘI CLUBURI; PROBELE PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL ȘI EXAMENUL DE DEFINITIVAT, SESIUNEA 2024
   5. ORDIN PENTRU APROBAREA CENTRALIZATORULUI PRIVIND DISCIPLINELE, DOMENIILE ȘI SPECIALIZĂRILE, PROBELE DE CONCURS VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC, PRECUM ȘI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2024
  5. DISCIPLINELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  6. ELIBERAREA DIN FUNCŢIA DIDACTICĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE ANGAJAT ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
   1. CINE POATE DISPUNE ELBERAREA DIN FUNCȚIE A PERSONALULUI DIDACTIC
   2. CINE EMITE DECIZIA DE CONSTATARE A ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
   3. CADRELE DIDACTICE SANCȚIONATE CU DESFACEREA DISCIPLINARĂ A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ NU POT OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU O PERIOADĂ DE 7 (ŞAPTE) ANI ŞCOLARI
   4. SITUAȚIILE CARE POT CONDUCE LA ELIBERAREA DIN FUNCȚIE A UNUI CADRU DIDACTIC
   5. UN CADRU DIDACTIC SANCȚIONAT DISCIPLINAR VA FI ELIBERAT DIN FUNCȚIE DIN TOATE UNITĂȚILE UNDE ESTE ÎNCADRAT
  7. ETAPE DE MOBILITATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
   1. CALENDARUL ETAPELOR DE MOBILITATE/ ORDINEA DERULĂRII ACESTORA
    1. CALENDARUL INTEGRAL AL ETAPELOR DE MOBILITATE
    2. DERULAREA ETAPELOR DE MOBILITATE, CONFORM CALENDARULUI
    3. ETAPE DE MOBILITATE DESFĂȘURATE ÎN LUNA IANUARIE 2024
    4. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN FEBRUARIE 2024
    5. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN MARTIE 2024
    6. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN APRILIE 2024
    7. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN MAI 2024
    8. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN IUNIE 2024
    9. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN IULIE 2024
    10. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN AUGUST 2024
    11. ETAPE DE MOBILITATE DERULATE ÎN SEPTEMBRIE 2024
   2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
    1. ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE PENTRU COLEGII, CARE PARTICIPĂ LA ACEASTĂ ETAPĂ LA NIVEL DE ISJ
     1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A ADEVERINȚEI STRUCTURĂ POST
     2. MODEL ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST
    2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     1. AVIZE, ATESTATE, ACORD DIRECTOR LICEU PEDAGOGIC PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
     2. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ COMPLETAREA ACESTEIA, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
     3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR LA NIVELUL UNITĂŢII/UNITĂŢILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE ESTE TITULAR
      1. SITUAŢIA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE
     4. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI, CĂRORA LI SE POATE CONSTITUI CEL PUŢIN O JUMĂTATE DE NORMĂ
      1. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII AFLAT ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE DE NORMĂ, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
     5. DEBUTANȚII DESEMNAȚI PENTRU COMPLETAREA NORMEI DE PREDARE POT SOLICITA, LA CERERE, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC, COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     6. PROBE PRACTICE, PROBE ORALE, INSPECTII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ
      1. ANEXE PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ
      2. PROBA ORALĂ PENTRU CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR, ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
      3. SITUAȚIILE ÎN CARE SE SUSȚIN PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
     7. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN CADRUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
     8. SITUAŢIA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE
     9. TITULARII DESEMNAȚI PENTRU COMPLETAREA NORMEI POT SOLICITA, LA CERERE, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC, COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL ISJ-ULUI
     1. AVIZE, ATESTATE, ACORD DIRECTOR LICEU PEDAGOGIC PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
     2. ACT ADIȚIONAL ÎNCHEIAT DE DIRECTOR CU CADRUL DIDACTIC CARE A COMPLETAT NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE
     3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN MEDIUL RURAL
     4. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN MEDIUL URBAN
     5. COMPLETĂRILE DE NORMĂ DIDACTICĂ DE PREDARE RĂMASE NESOLUŢIONATE
     6. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ COMPLETAREA ACESTEIA, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
     7. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DIN 12 MARTIE 2024
     8. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA ŞEDINŢA DE REPARTIZARE DE LA ISJ
     9. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN CAZUL PUNCTAJELOR EGALE, DUPĂ APLICAREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂȚII
     10. ORDINEA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
     11. PRIORITATE LA REPARTIZAREA ORELOR VACANTE/REZERVATE, ÎN ŞEDINŢA DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
     12. PROBE PRACTICE, PROBE ORALE, INSPECTII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ
      1. ANEXE PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ
      2. PROBA ORALĂ PENTRU CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR, ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
      3. SITUAȚIILE ÎN CARE SE SUSȚIN PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
     13. REVENIREA PE NORMA INIȚIALĂ, A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE REPARTIZAT PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE, DACĂ ACESTUIA I SE POATE ASIGURA O NORMĂ DIDACTICĂ DE PREDARE COMPLETĂ, PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR
     14. SITUAȚIA ÎN CARE COMPLETAREA DE NORMĂ A CADRELOR DIDACTICE SE REALIZEAZĂ ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA ISJ
     15. SOLUȚIONAREA COMPLETĂRILOR DE NORMĂ, LA NIVEL DE ISJ, PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
    4. CONTINUITATE LA COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
    5. CERERI PENTRU ETAPA COMPLETARE DE NORMĂ DIDACTICĂ
     1. CERERI PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE ISJ
      1. DOCUMENTELE CARE SE DEPUN ÎMPREUNĂ CU CEREREA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL ISJ
      2. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE ISJ
      3. MODEL DE CERERE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE ISJ
     2. CERERI PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE UNITATE
      1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE UNITATE
      2. MODEL DE CERERE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE LA NIVEL DE UNITATE
       1. CERERE DE COMPLETARE DE NORMA LA NIVEL DE UNITATE PENTRU TITULARI
       2. CERERE DE COMPLETARE DE NORMA LA NIVEL DE UNITATE PENTRU DEBUTANȚI
       3. CERERE DE COMPLETARE DE NORMA LA NIVEL DE UNITATE PENTRU CEI ANGAJAȚI PE VIABILITATEA POSTULUI
     3. DOCUMENTE, CE SE VOR ATAȘA CERERII DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
    6. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
    7. DIFERENȚE LA ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ DIN ACEST AN ȘCOLAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025, FAȚĂ DE ETAPA DE COMPLETARE DE ANUL TRECUT, PENTRU ANUL ȘCOLAR ÎN CURS
    8. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
    9. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025- COMPLETARE DE NORMĂ
     1. FIȘA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
     2. PAS CU PAS PENTRU COMPLETAREA CÂT MAI CORECTĂ A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
    10. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
     1. CUM POATE FI GESTIONAT, LA NIVEL DE UNITATE, REFUZUL UNUI CADRU DIDACTIC DE A PARTICIPA LA EVALUAREA OBIECTIVĂ DIN CADRUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI (IERARHIZAREA PRIN PUNCTAJELE DIN ANEXA 2)
     2. PENTRU COMPLETAREA NORMEI LA NIVEL DE UNITATE, ÎN MEDIUL RURAL, UN TITULAR TREBUIE SĂ PARTICIPE LA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA NIVELUL ISJ?
    11. PRECIZĂRI DEPUNERE DOSARE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
     1. ORGANIZAREA DOCUMENTELOR ÎN DOSARUL CE SE VA DEPUNE LA ISJ PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
     2. MODALITATE DE ÎNSCRIERE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSMITEREA CERERII ȘI A DOSARULUI, ÎN FORMAT ELECTRONIC, LA ADRESA ELECTRONICĂ COMUNICATĂ DE ISJ TIMIȘ
    12. SEDINȚĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA COMPLETĂRILOR DE NORMĂ DIN DATA DE 12 MARTIE 2024, ORA 11.00
     1. SEDINȚĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA COMPLETĂRILOR DE NORMĂ DIN DATA DE 12 MARTIE 2024, ORA 11.00; MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE PRIN APLICAȚIA DE VIDEOCONFERINȚE GOOGLE MEET
     2. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE 12 MARTIE 2024
   3. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
    1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
    2. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE CALIFICATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL DIN MEDIUL URBAN
    3. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE CALIFICATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL DIN MEDIUL RURAL
    4. CONSTITUIREA CABINETELOR ȘCOLARE/INTERȘCOLARE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/LOGOPEDICE
     1. CUM SE PROCEDEAZĂ CÂND UN CABINET ȘCOLAR/INTERȘCOLAR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ SCADE SUB NUMĂRUL MINIM PREVĂZUT DE LEGE
     2. CUM SE PROCEDEAZĂ ÎN SITUAȚIA ÎN CARE, LA NIVELUL UNEI LOCALITĂŢI ÎN CARE S-A ÎNREGISTRAT DIMINUAREA NUMĂRULUI DE ELEVI SUB LIMITA MINIMĂ LEGALĂ A UNUI CABINET, NU SE IDENTIFICĂ UNITĂȚI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CARE NU SE ASIGURĂ ASISTENŢA PSIHOPEDAGOGICĂ
     3. SITUAȚIILE EXCEPȚIONALE ÎN CARE, PROFESORII DIN CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ NU AU ASIGURATE ORELE MINIME DE PREDARE
    5. CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CONSTITUITE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
     1. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
    6. ÎNCADRAREA PROFESORILOR LA CLASELE CU PREDARE INTENSIVĂ
    7. PREDAREA LIMBILOR MODERNE LA CLASELE BILINGVE
    8. PROCEDURA DE ÎNCADRARE A CADRELOR DIDACTICE, DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CARE SE REORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A NORMELOR
     1. ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC CA URMARE A REORGANIZĂRII SAU A DESFIINŢĂRII UNOR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT.
      1. ETAPELE CE SE VOR PARCURGE LA ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC CA URMARE A REORGANIZĂRII UNOR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2024
      2. ORDINEA DE OCUPARE A POSTURILOR, PE ÎNCADRARE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CE INTRĂ ÎN PROCES DE REORGANIZARE
      3. SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII LOR, ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CE INTRĂ ÎN REORGANIZARE
    9. SOLICITAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ȘI A CERTIFICATULUI/ADEVERINȚEI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
   4. CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2024
    1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
    2. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE 2024
     1. ADEVERINȚE CE SE VOR ELIBERA/COMPLETA ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL
      1. ADEVERINȚĂ PRIVIND MEDIA INSPECTII LA CLASA - DEF 2024
      2. ADEVERINȚĂ ÎNSCRIERE LA CONCURS ANGAJAȚI PE VIABILITATE POSTULUI (PENTRU CANDIDATII CARE DORESC SĂ SOLICITE REPARTIZARE PE POSTUL DIDACTIC PE CARE SUNT ANGAJAT)
      3. ADEVERINȚĂ STRUCTURA POST (NUMAI PENTRU TITULARI/ANGAJAȚI PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI CARE NU DORESC SA SOLICITE REPARTIZARE PE POSTUL PE CARE SUNT ANGAJAȚI)
     2. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)
      1. ANUNT CERTIFICAT MEDICAL DEPUS LA DOSAR
     3. CERERI CE SE DEPUN DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, CE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE/REZERVATE, SESIUNEA 2024
      1. CERERE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
      2. CERERE RECUNOAȘTERE NOTĂ INSPECTIE DEFINITIVAT SESIUNEA 2024
      3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL
     4. COPERTA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
     5. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERE DOSAR CONCURS NAȚIONAL
     6. DECLARAȚII, CARE SE DEPUN DE CĂTRE CANDIDAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
      1. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
      2. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC
      3. DECLARAȚIE PRIVIND INCOMPATIBILITĂȚILE- CONCURS NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
     7. GRAFIC DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE
     8. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL- MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR LA ISJ
     9. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2024
     10. VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL SESIUNEA 2024
      1. ANUNT VALIDARE FISE DE INSCRIERE
    3. DISCIPLINE CONCURS NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
    4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CARE VIZEAZĂ OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR VACANTE ȘI MODIFICAREA ÎNCADRĂRII DIN VIABILITATEA POSTULUI ÎN PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
     1. ANGAJAT CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, PENTRU A OCUPA ACEST POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, MAI ESTE NEVOIE SĂ SE PREZINTE LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN ACEST AN ȘCOLAR, RESPECTIV SESIUNEA 2024?
     2. CADRU DIDACTIC CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2024, POATE DEVENI TITULAR PE ACEL POST TOT ÎNCEPÂND CU 2024?
     3. DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU ȘI PARTICIP LA CONCURSUL NAȚIONAL. CARE SUNT ETAPELE CE TREBUIE SĂ LE PARCURG, CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR CE SE VOR DESFĂȘURA
     4. POSTURILE CE POT FI OCUPATE DE ABSOLVENȚII LICEELOR PEDAGOGICE, CLASE DE PUERICULTOR
     5. UN ANGAJAT CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, DOREȘTE SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL NAȚIONAL ȘI UNITATEA ESTE DE ACORD. CUM VA PROCEDA CANDIDATUL ȘI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
    5. LISTA PROBELOR PRACTICE ASOCIATE DISCIPLINELOR POSTULUI 2024
    6. PROGRAME VALABILE PENTRU CONCURSUL NATIONAL 2024
    7. PROBELE PRACTICE SAU ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI
     1. ANEXELE 4-12 DIN METODOLOGIE PRIVIND DESFASURAREA PROBELOR PRACTICE SAU ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI
   5. DETAȘAREA PERSONALULUI DIDACTIC
    1. DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
     1. CERERI, CE SE VOR DEPUNE ÎN ETAPA DE TAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
      1. CERERE DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
      2. CERERE ELIBERARE ADEVERINTE DETASARE IN ALTE JUDETE
     2. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
     3. CONTINUITATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DETAȘAT LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ÎN ANUL 2023-2024
      1. CRITERII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU OBȚINEREA CONTINUITĂȚII LA DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PENTRU 2024-2025
      2. CONTINUITATE PENTRU DETAȘARE LA CERERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 PENTRU PROFESORUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR TITULAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR DETAŞAT LA CERERE, ÎNCADRAT LA CLASA PREGĂTITOARE SAU LA CLASA I
      3. PROCEDURA DE URMAT ÎN VEDEREA OBŢINERII CONTINUITĂŢII PENTRU DETAŞARE LA CERERE
     4. CERERE DE DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2024-2025
     5. DECLARAȚII, CE SE VOR COMPLETA ÎN ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
      1. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE PENTEU ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
      2. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
     6. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
      1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 (DETAȘAREA PRIN PUNCTAJ)
      2. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC- INFORMAȚII DESPRE MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR LA ISJ
     7. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
      1. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
      2. FIȘA DE EVALUARE- ANEXA 2- DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
      3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
    2. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE NESOLUȚIONATĂ
     1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE NESOLUȚIONATĂ
     2. MODEL DE CERERE LA DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE NESOLUȚIONATĂ
    3. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
     1. ADEVERINTA STRUCTURA POST 2024-2025 PENTRU ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
     2. ACORD PENTRU DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025
     3. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
     4. CERERI CE SE VOR DEPUNE ÎN ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
      1. CERERE ELIBERARE ADEVERINTE DETASARE IN ALTE JUDETE
     5. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
    4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ ETAPA DE DETAȘARE
     1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
      1. DETAȘAREA LA CERERE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU 2024-2025, SE MAI POATE REALIZA, DACĂ S-AU DEPĂȘIT 5 ANI, ÎN CARE UN CADRU DIDACTIC A FOST DETAȘAT
     2. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
    5. NOUTĂȚI ALE ETAPEI DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
     1. CADRELE DIDACTICE CU CONTRACT DE MUNCĂ SUSPENDAT LA DATA DEPUNERII DOSARELOR DE DETAȘARE, NU POT PARTICIPA LA ETAPA DE DETAȘARE
     2. NU SE MAI POT FACE DETAȘĂRI MAI MULT DE 5 ANI CONSECUTIVI
   6. ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE ȘI A CELOR ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTURILOR
    1. ANEXE 4-12 PROBE PRACTICE PROBE ORALE INSPECTII LA CLASA
     1. ANEXE POSTATE MODEL- UTILE ÎN UNELE SITUAȚII DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
     2. EXPLICAȚII PRIVIND SITUAȚIA ÎN CARE ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE ESTE NEVOIE DE ANEXELE 4-12
    2. ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE PENTRU TITULARI
     1. ANALIZA CERERILOR DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
     2. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE
     3. CUM SE REALIZEAZĂ ÎNTREGIREA CADRELOR DIDACTICE TITULARE ÎN 3 SAU 4 UNITĂȚI SAU DE PE 3 SPECIALIZĂRI PE UNA SAU DOUĂ SPECIALIZĂRI
     4. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
     5. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
      1. TITULAR ÎN 3 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ESTE OFERTAT PENTRU ÎNTREGIRE PE DOUĂ UNITĂȚI. CUM VA PROCEDA ȘI CE PAȘI SUNT DE URMAT?
     6. NUMĂRUL DISCIPLINELOR OPȚIONALE, CE POT INCLUSE ÎN STRUCTURA CATEDREI, ÎN VEDEREA ÎNTREGIRII NORMEI
     7. OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
      1. DOCUMENTELE TRANSMISE DE DIRECTORI LA ISJ PENTRU ÎNTREGIREA CADRELOR DIDACTICE
      2. INFORMAREA ÎN SCRIS A CADRELOR DIDACTICE DE POSIBILITATEA ÎNTREGIRII NORMEI
      3. ÎNCHEIEREA ACTELOR ADIȚIONALE LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL CADRULUI DIDACTIC TITULAR CARE A FOST DE ACORD CU ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
     8. OCUPAREA CATEDRELOR PE CARE S-A REFUZAT DE CADRE DIDACTICE, ÎNTREGIREA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
     9. PERIOADA ÎN CARE SE FAC PROPUNERI DE CĂTRE DIRECTOR, CADRELOR DIDACTICE, PENTRU ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
    3. ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     1. CALENDARUL ETAPEI DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     2. CUM SE REALIZEAZĂ ÎNTREGIREA NORMEI PENTRU CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI?
     3. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI CARE SOLICITĂ ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE
     4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI PENTRU CADRELE DIDACTICE PE VIABILITATEA POSTULUI
      1. ÎNCADRAT PE VIABILITATEA POSTULUI ÎN 4 UNITĂȚI, DORESC SĂ MĂ ÎNTREGESC ÎN DOUĂ DINTRE ELE. CUM VOI PROCEDA CU CEREREA DE ÎNTREGIRE
      2. ÎNCADRAT PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI ÎN MAI MULTE UNITĂȚI. POT SĂ MĂ ÎNTREGESC ÎN MAI PUȚINE DINTRE ACESTEA?
      3. PAȘI DE URMAT PENTRU ÎNTREGIREA DIN 4 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MAI PUȚINE UNITĂȚI
     5. ÎNTREGIREA NORMEI PENTRU CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI SE REALIZEAZĂ DOAR PE CATEDRE CONSTITUITE DIN ORE LA DISCIPLINA/DISCIPLINELE ÎNSCRISE ÎN DECIZIA DE REPARTIZARE
     6. LISTA CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI PENTRU CARE S-A APROBAT ÎNTREGIREA, SE ÎNAINTEAZĂ ISJ
     7. SITUAȚII ÎN CARE, ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2024, SE PIERDE CALITATEA DE CADRU DIDACTIC ANGAJAT PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI
    4. MODEL DE CERERI PENTRU ETAPA DE INTREGIRE A NORMEI DIDACTICE, SESIUNEA 2024
     1. CERERE DE ÎNTREGIRE A NORMEI PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE DIN DOUĂ SAU MAI MULTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT/SPECIALIZĂRI, ÎNTR-UN NUMĂR MAI MIC DE UNITĂŢI/SPECIALIZĂRI SAU ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT/SPECIALIZARE, ÎN SESIUNEA 2024
     2. CERERE DE ÎNTREGIRE A NORMEI CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI DIN DOUĂ SAU MAI MULTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT/SPECIALIZĂRI, ÎNTR-UN NUMĂR MAI MIC DE UNITĂŢI/SPECIALIZĂRI SAU ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE/SPECIALIZARE
     3. PAS CU PAS- EXPLICAT MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR DE CĂTRE CADRE DDACTICE, PNTRU ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
    5. ROLUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE ÎN ETAPA DE ÎNTREGIRE A NORMEI DIDACTICE
   7. MODIFICAREA REPARTIZĂRII PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE
    1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: MODIFICAREA REPARTIZĂRII PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE
   8. MODIFICAREA CIM-URILOR DIN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI SAU CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATĂ NEDETERMINATĂ (OBȚINEREA STATUTULUI DE TITULAR)
    1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, CARE VIZEAZĂ OBȚINEREA STATUTULUI DE TITULAR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     1. DEBUTANT (FĂRĂ DEFINITIVAT) CU POST OCUPAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, DORESC SĂ PARTICIP LA ETAPA DE PRETRANSFER
    2. SITUAȚIE ÎN CARE CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATEA POSTULUI/CATEDREI PIERD ACEASTĂ CALITATE
   9. MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
    1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
    2. MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, CĂRORA NU LI SE POATE CONSTITUI NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE COMPLETĂ, CONFORM DECIZIILOR DE REPARTIZARE PE POST/CATEDRĂ
     1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE MODIFICARE A REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     2. MODEL CERERE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI/MODIFICAREA ÎNCADRĂRII
    3. MODIFICAREA REPARTIZĂRII CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE PRIN CONSIMŢĂMÂNT SCRIS
   10. MODIFICAREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
    1. ANUNȚURI, CE VIZEAZĂ MODIFICAREA CIM-ULUI DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     1. AVIZUL MEDICAL SOLICITAT LA DEPUNEREA DOSARULUI
    2. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: MODIFICAREA DURATEI C.I.M DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN C.I.M PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
    3. CERERE PENTRU ANGAJARE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI
     1. CERERE PENTRU MODIFICAREA CIM-ULUI DIN PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     2. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR DE MODIFICARE A CIM-ULUI DIN PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
    4. CRITERII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A OBȚINE UN POST PE DURATA VIABILITĂȚII ACESTUIA
    5. ÎNTREBĂRI ADRESATE DE MEMBRII SOLE PENTRU OBȚINEREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     1. CUM OBȚINE VIABILITATE UN CADRU DIDACTIC ÎNCADRAT ÎN 4 UNITĂȚI, CU NOTĂ LA CONCURS DIN 2021, ÎNSCRIS LA DEFINITIVAT ÎN SESIUNEA 2024?
     2. DORESC SĂ OBȚIN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII PE DOUĂ SPECIALIZĂRI. SE VOR DEPUNE DOUĂ DOSARE SAU UN SINGUR DOSAR?
     3. PENTRU A OBȚINE CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, ESTE NECESAR SĂ MĂ PREZINT LA CONCURSUL DE TITULARIZARE DIN ACEST AN?
     4. UN CANDIDAT CE OBȚINE MODIFICAREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII, DAR NU PROMOVEAZĂ DEFINITIVATUL ÎN SESIUNEA 2024, MAI DEPUNE ALT DOSAR PENTRU CONTINUITATE?
    6. LISTA CUPRINZÂND CADRELE DIDACTICE PENTRU CARE SE MODIFICĂ DURATA CIM DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CIM PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, ÎNCEPÂND CU 01.09.2024
    7. NOUTĂȚI/COMUNICĂRI IMPORTANTE PENTRU ETAPA PRIN CARE POT OBȚINE CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, CADRELE DIDACTICE
    8. PROCEDURA CE TREBUIE URMATĂ DE CADRELE DIDACTICE, CARE DORESC MODIFICAREA CIM-ULUI DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     1. CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂSC MODIFICAREA CIM-ULUI UNUI CADRU DIDACTIC DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     2. CADRELE DIDACTICE, CARE POT SOLICITA MODIFICAREA CIM-ULUI DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ, ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     3. CONDIȚIE OBLIGATORIE PENTRU CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2024, DACĂ AU SOLICITAT MODIFICAREA CIM-ULUI ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     4. CONDIȚIE PENTRU MODIFICAREA CIM-ULUI ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII, DACĂ POSTUL SOLICITAT NECESITĂ PROBE PRACTICE
     5. CUM VOR PROCEDA CADRELE DIDACTICE, CARE DORESC SĂ-ȘI MODIFICE CONTRACTUL DE MUNCĂ ÎN CONTRACT DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI
     6. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE DIN ACEEAȘI UNITATE, CARE SOLICITĂ CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, PE UN NUMĂR DE POSTURI MAI MIC DECÂT NUMĂRUL SOLICITANȚILOR
     7. DEBUTANȚII, CARE SOLICITĂ MODIFICAREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     8. INSPECTORUL ȘCOLAR GENERAL EMITE DECIZIA DE MODIFICARE A CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     9. PUBLICAREA POSTURILOR DIDACTICE, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SE SOLICITĂ MDIFICAREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     10. ROLUL DIRECTORULUI ÎN ETAPA DE MODIFICARE A CIM-ULUI DIN CIM PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     11. SITUAȚIA CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE UN AN CARE AU NORMA DIDACTICĂ CONSTITUITĂ DIN DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE, CARE NU SE OCUPĂ ÎN BAZA ACELEIAŞI PROBE SCRISE ȘI DORESC MODIFICAREA CIM-ULUI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
     12. SITUAȚIA ÎN CARE UN CADRU DIDACTIC CE A OBȚINUT CIM PE DURATA VIABILITĂȚII ȘI ÎN SEPTEMBRIE 2024, SE CONSTATĂ CĂ POSTUL A FOST REDUS
    9. SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE CU O VECHIME MAI MICĂ DE 2 (DOI) ANI ŞCOLARI, CARE DORESC CIM PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI
   11. MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN CREŞELE ARONDATE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI DIN CREȘELE NEARONDATE UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PENTRU CARE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE AU CALITATEA DE PERSOANĂ JURIDICĂ FONDATOARE
    1. CONDIȚII PENTRU PĂSTRAREA CALITĂȚII DE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎNCADRAT ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ DE EDUCATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR
    2. CUM POT FI OCUPATE ÎN ETAPELE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, POSTURILE DE EDUCATOR DIN CREȘE
    3. CALITATEA DE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎNCADRAT ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ DE EDUCATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR, PRELUAT DE LA AUTORITĂȚILE LOCALE
    4. DREPT DE PRACTICĂ EXCLUSIV ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR
    5. PERSONALUL ÎNCADRAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ÎN FUNCŢIA DE EDUCATOR-PUERICULTOR ÎN CREŞELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE CARE A FOST PRELUAT, ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
    6. PERSONALUL DIDACTIC CARE DEVINE, ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2024, PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE TITULAR CU DREPT DE PRACTICĂ DOAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR.
    7. PERSONALUL ÎNCADRAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN FUNCŢIA DE EDUCATOR-PUERICULTOR ÎN CREŞE POATE OPTA PENTRU CONTINUAREA ACTIVITĂȚII PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 65 DE ANI
    8. PERSONALUL ÎNCADRAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ÎN FUNCŢIA DE EDUCATOR-PUERICULTOR ÎN CREŞELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE CARE A FOST PRELUAT, ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
    9. RESTRÂNGEREA DE ACTIVITATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC PRELUAT DE LA AUTORITĂȚILE LOCALE DIN CREȘELE ÎNV. PREUNIVERSITAR
    10. VECHIMEA LA CATEDRĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PERSOANELE ANGAJATE ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ DE EDUCATOR-PUERICULTOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR ATÂT ÎN CREŞELE ARONDATE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
    11. VACANTAREA POSTURILOR DE EDUCATOR DIN CREŞE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
   12. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/TESTĂRII LA NIVEL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
    1. CONCURSUL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
     1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: CONCURSUL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
     2. MODEL CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL JUDEȚEAN
    2. TESTARE LA NIVEL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
     1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: TESTARE LA NIVEL JUDEŢEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
     2. MODEL CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA TESTAREA JUDEȚEANĂ
   13. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE CU PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE CALIFICAT ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA
    1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE CU PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE CALIFICAT ÎN REGIM DE PLATĂ CU ORA
    2. MODEL CERERE DE ÎNCADRARE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, ÎN SISTEMUL DE PLATA CU ORA
    3. ORDINEA ATRIBUIRI ORELOR ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
    4. RESTRICȚII ȘI EXCEPȚII CU PRIVIRE LA NUMĂRUL DE ORE ATRIBUIT ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
   14. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE CANDIDAŢI RĂMAŞI NEREPARTIZAŢI DUPĂ CONCURSUL NAŢIONAL, SESIUNEA 2024, ŞI DE CANDIDAŢI ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018
    1. CALENDARUL ETAPEI: OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ; ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA C. N. SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018 DE CANDIDAŢI RĂMAŞI NEREPARTIZAŢI DUPĂ CONCURSUL NAŢIONAL, SESIUNEA 2024
    2. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA MEDIEI DE CEL PUȚIN 7,00, OBȚINUTĂ ÎN ANII ANTERIORI: 2023,2022,2021,2020,2019 ȘI 2018
     1. MODEL CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE CEL PUŢIN 7,00 (ȘAPTE) OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018
    3. SUPLINIRE IN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI 2023, 2022 SAU 2021
     1. MODEL CERERE DE SUPLINIRE IN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI 2023, 2022 SAU 2021
   15. PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 (CONTINUITATE PE POST)
    1. ATENȚIE! INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU COLEGII, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE PE POST PENTRU 2024-2025
     1. CONDIȚII PENTRU ACORDAREA CONTINUITĂȚII CADRELOR DIDACTICE CU NOTĂ/MEDIE PESTE 7,00 ȘI DEFINITIVAT PROMOVAT SAU ÎNSCRISE LA DEFINITIVAT, SESIUNEA 2024
     2. CONDIȚII PENTRU ACORDAREA CONTINUITĂȚII CADRELOR DIDACTICE CU NOTĂ/MEDIE PESTE 5,00 SAU PESTE 7,00, DAR CU DEFINITIVAT NEPROMOVAT ȘI FĂRĂ A FI ÎNSCRISE LA DEFINITIVAT, SESIUNEA 2024
    2. CONTINUITATE PE POST ÎN 2024-2025, ÎN BAZA MEDIEI DE MINIM 5,00 LA CONCURSURILE DIN 2023 ȘI/SAU 2022
     1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: CONTINUITATE PE POST ÎN 2024-2025, ÎN BAZA MEDIEI DE MINIM 5,00 LA CONCURSURILE DIN 2023 ȘI/SAU 2022
     2. CONDIȚII PENTRU ACORDAREA CONTINUITĂȚII ÎN BAZA MEDIEI DE MINIM 5,00 LA CONCURS NAȚIONAL DIN 2022 ȘI/SAU 2023
     3. CONTINUITATE PE POST PENTRU ÎNVĂȚĂTORII, CARE AU OBȚINUT MEDIA 5 LA CONCURS NAȚIONAL ÎN 2020 SAU 2021, ÎNCADRAȚI LA CLASA I SAU PREGĂTITOARE ÎN 2023-2024
     4. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA MEDIEI 5,00, ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
    3. LISTA CU CODURILE DE POST NECESARĂ PENTRU COMPLETAREA CERERILOR PENTRU OBȚINEREA CONTINUITĂȚII PE POST ÎN 2024-2025
    4. PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE AU DOBÂNDIT CEL PUŢIN DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT SAU CARE PROMOVEAZĂ EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2024
     1. ACORDURILE/ACORDURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRELUNGIREA CIM-ULUI ÎN 2024-2025 (CONTINUITATE PE POST)
     2. ACTIVITĂȚI OBLIGATORII DE REALIZAT DE CĂTRE DIRECTORI PENTRU A PUTEA OFERI CONTINUITATE PE POST, CADRELOR DIDACTICE CU NOTE/MEDII LA CONCURS NAȚIONAL, PESTE 7,00
      1. DOCUMENTE CE VOR FI TRIMISE, ELECTRONIC, DE DIRECTORI LA ISJ PENTRU CADRELE DIDACTICE CE PRIMESC CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 63 (NOTE/MEDII PESTE 7,00)
     3. ACTIVITĂȚI OBLIGATORII DE REALIZAT DE CĂTRE DIRECTORI PENTRU A PUTEA OFERI CONTINUITATE PE POST, CADRELOR DIDACTICE CU MEDIA DE REPARTIZARE ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
      1. DOCUMENTE CE VOR FI TRIMISE, ELECTRONIC, DE DIRECTORI LA ISJ PENTRU CADRELE DIDACTICE CE PRIMESC CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 87 (NOTE/MEDII ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT)
     4. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025
      1. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE CONTINUITATE PE POST PE ARTICOLUL 63 DIN METODOLOGIE (CEL PUȚIN DEFINITIVAT ȘI MEDIE PESTE 7,00 CONCURS NAȚIONAL)
      2. CALENDARUL CONTINUITĂȚII PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 87 DIN METODOLOGIE (MEDIE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 LA CONCURS NAȚIONAL)
     5. CERERE PRELUNGIRE CIM (CONTINUITATE PE POST ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025)
      1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR PENTRU OBȚINEREA CONTINUITĂȚII PE POST
       1. EXPLICAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERII ADRESATĂ INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL
       2. EXPLICAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERII ADRESATE DIRECTORULUI DE CANDRELE DIDACTICE CU MEDII PESTE 7,00
       3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERILOR ADRESATE DIRECTORULUI DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA MEDIEI DE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
      2. MODEL CERERE OBȚINERE CONTINUITATE PE POST ÎN 2024-2025
       1. CERERE ADRESATĂ INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL- SE VA DEPUNE TOT LA UNITATE DE TOATE CADRELE DIDACTICE, CU MEDII ÎNTRE 5,00 ȘI 10,00
       2. CERERE ADRESATĂ DIRECTORULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT- CONTINUITATE PE POST PE ARTICOLUL 63 (DEFINITIVAT ȘI MEDII/NOTE PESTE 7,00)
       3. CERERE ADRESATĂ DIRECTORULUI PENTRU CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA MEDIEI/NOTEI DE PESTE 5,00, DAR SUB 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT (ART. 87)
     6. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A SE OBȚINE CONTINUITATE PE POST ÎN BAZA ARTICOLULUI 63 (MEDIE PESTE 7,00)
     7. CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV PENTRU A SE OBȚINE CONTINUITATE PE POST DE CĂTRE CANDIDAŢII CU MEDIA ÎN SPECIALITATEA POSTULUI, ÎNTRE 5 (CINCI) ȘI 7 (ȘAPTE) SAU CU MEDIA DE REPARTIZARE PESTE 7 (ȘAPTE) DAR FĂRĂ DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
     8. DERULAREA ACTIVITĂȚILOR CU PRIVIRE LA PRELUNGIREA CIM-URILOR (CONTINUITĂȚILE PE POST)
     9. DOSARELE CANDIDAȚILOR/DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE PENTRU PRELUNGIREA CIM-URILOR (CONTINUITATE PE POST)
      1. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARELE CADRELOR DIDACTICE, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA NOTEI ÎNTRE 5,00 ȘI 7,00 SAU PESTE 7,00 DAR FĂRĂ DEFINITIVAT
      2. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARELE CANDIDAȚILOR, CARE SOLICITĂ CONTINUITATE ÎN BAZA NOTEI/MEDIEI PESTE 7,00 LA CONCURS NAȚIONAL
     10. EXCEPȚII LA CONTINUITATEA PE POST PENTRU ÎNVĂȚĂTORII/PROFESORII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNCADRAȚI LA CLASĂ ÎN 2023-2024
     11. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ CONTINUITATEA PE POST
      1. CONTINUITATE PE POST SAU MODIFICARE DE CIM PE DURATA VIABILITĂȚII, PE ALT POST VACANT ÎN UNITATE ÎN 2024-2025 DECÂT CEL OCUPAT ÎN ACEST AN ȘCOLAR
      2. REPARTIZATĂ ÎN TREI UNITĂȚI ÎN ACEST AN ȘCOLAR, POT SOLICITA CONTINUITATE PE POST ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE, DACĂ ACEASTA VA AVEA NORMĂ ÎNTREAGĂ?
    5. REZULTATE TITULARIZARE 2023
    6. REZULTATE CONCURS TITULARIZARE 2022
    7. REZULTATE TITULARIZARE 2021
    8. REZULTATE TITULARIZARE 2020
   16. PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
    1. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU ETAPA DE MOBILITATE PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
    2. CALENDAR MENȚINERE ÎN ACTIVITATE TITULARI
     1. CALENDAR MENȚINERE ÎN ACTIVITATE FEMEI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 DE ANI
     2. CALENDAR MENȚINERE FEMEI ȘI BĂRBAȚI PESTE VÂRSTA DE 65 DE ANI, PÂNĂ LA 70 DE ANI
    3. CERERI MENȚINERE ÎN ACTIVITATE TITULARI
     1. CERERE OPȚIUNE FEMEI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 DE ANI
     2. CERERE FEMEI ȘI BĂRBAȚI PESTE 65 DE ANI, CE VOR MENȚINERE ÎN ACTIVITATE PÂNĂ ÎN 70 DE ANI
    4. MENŢINEREA ÎN ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, LA CERERE, CA TITULAR ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ, PESTE VÂRSTA DE PENSIONARE
     1. MENȚINERE FEMEI PÂNĂ LA 65 DE ANI
      1. CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE PENTRU FEMEI, LUÂND ÎN CALCUL LIMITA DE VÂRSTĂ ŞI STAGIUL DE COTIZARE, LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2024
      2. CADRELE DIDACTICE, FEMEI, CARE AU AVUT CALITATEA DE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE TITULAR, REÎNCADRATE ÎN FUNCŢIA DE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024
      3. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ MENȚINEREA FEMEILOR CA TITULARE PÂNĂ LA 65 DE ANI
       1. PÂNĂ LA CE VÂRSTĂ POT FI MENȚINUTE ÎN ACTIVITATE CADRELE DIDACTICE? 65 SAU 70 DE ANI?
       2. VÂRSTA PÂNĂ LA CARE POT FI MENȚINUTE ÎN FUNCȚIE, CA TITULARE, FEMEILE, CONFORM HOTĂRÂRII CURȚII CONSTITUȚIONALE
      4. MODEL DECIZIE MENȚINERE CA ȘI TITULAR PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 DE ANI
      5. VÂRSTA LEGALĂ DE PENSIONARE PENTRU FEMEI LA 1 SEPTEMBRIE 2024
     2. MENȚINERE ÎN ACTIVITATE BĂRBAȚI ȘI FEMEI PESTE 65 DE ANI, PÂNĂ LA 70 DE ANI
      1. CALENDARUL ETAPEI DE MENȚINERE ÎN ACTIVITATE BĂRBAȚI ȘI FEMEI PESTE 65 DE ANI, PÂNĂ LA 70 DE ANI
      2. CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE PENTRU BĂRBAȚI, LUÂND ÎN CALCUL LIMITA DE VÂRSTĂ ŞI STAGIUL DE COTIZARE, LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2024
      3. ELIMINAREA CONDITIILOR SUPLIMENTARE PENTRU MENTINERE CA TITULAR PESTE 65 ANI ȘI CREȘTEREA VÂRSTEI LA 70 DE ANI PÂNĂ LA CARE SE POATE MENȚINE CA TITULAR
      4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CARE VIZEAZĂ MENȚINEREA ÎN ACTIVITATE- BĂRBAȚI ȘI FEMEI PESTE 65 DE ANI, PÂNĂ LA 70 DE ANI
       1. PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE TITULAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CĂRUIA NU I S-A EMIS DECIZIA DE PENSIONARE POATE FI MENŢINUT, LA CERERE, ANUAL, CA TITULAR ÎN FUNCŢIA DIDACTICĂ, ŞI PESTE VÂRSTA STANDARD DE PENSIONARE, PÂNĂ LA VÂRSTA DE 70 DE ANI
       2. PÂNĂ LA CE VÂRSTĂ POT FI MENȚINUTE ÎN ACTIVITATE CADRELE DIDACTICE? 65 SAU 70 DE ANI?
      5. PROCEDURA DE URMAT DE PERSONALUL DIDACTIC, CARE NU ÎMPLINEȘTE VÂRSTA DE 70 DE ANI LA 1 SEPTEMBRIE 2024 ȘI DOREȘTE SĂ FIE MENȚINUT ÎN ACTIVITATE PÂNĂ LA VÂRSTA DE 70 DE ANI
       1. CUI SE ADRESEAZĂ PERSONALUL DIDACTIC, CARE DOREȘTE MENȚINEREA ÎN ACTIVITATE PÂNĂ LA VÂRSTA DE 70 DE ANI
       2. CONDIȚII CUMULATIVE DE ÎNDEPLINIT, PENTRU MENȚINEREA ÎN ACTIVITATE, CA TITULARI, PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 70 DE ANI
       3. ROLUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AL CA-ULUI DIN ISJ, PENTRU APROBAREA/REFUZAREA MENȚINERII ÎN ACTIVITATE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE
    5. PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
     1. PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL SE POATE FACE ŞI ÎN TIMPUL ANULUI ŞCOLAR, CU APROBAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     2. PERSONALUL DIDACTIC DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CARE ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE LEGALE DE PENSIONARE ŞI CARE NU SOLICITĂ PENSIONAREA
    6. REÎNCADRAREA ÎN FUNCŢIA DE PERSONAL DIDACTIC A PERSONALULUI DIDACTIC PENSIONAT CARE NU A DEPĂŞIT CU 5 ANI VÂRSTA STANDARD DE PENSIONARE
     1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI REÎNCADRARE PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT
     2. CALENDAR REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE PERSONAL DIDACTIC A PERSONALULUI DIDACTIC PENSIONAT
   17. PRETRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
    1. ATENȚIE! PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
     1. AȘEZAREA DE CĂTRE COMISIA DE MOBILITATE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT A CANDIDAȚILOR, PE CRITERIILE GENERALE DIN METODOLOGIE
     2. CE TREBUIE SĂ FACĂ UN CADRU DIDACTIC CE VREA SĂ SE PRETRANSFERE, DUPĂ CE A DEPUS DOSARUL LA ISJ TIMIȘ
     3. EXEMPLU CONCRET DE IERARHIZARE A CANDIDAȚILOR PE ACELAȘI POST, ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI DE PRINCIPIU
    2. PROGRAMAREA ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU SOLUŢIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024
    3. PUNCTAJE OBȚINUTE DE CADRELE DIDACTICE CARE AU SOLICITAT PRETRANSFERUL CONSIMȚIT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL TIMIȘ ÎNCEPÂND CU 01.09.2024
     1. LISTĂ PUNCTAJE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII
     2. LISTĂ PUNCTAJE PRETRANSFER DUPĂ CONTESTAȚII
    4. REZULTATE OBTINUTE LA EVALUAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASA ÎN PROFILUL POSTULUI A CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024
    5. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE PRIN APLICAȚIA DE VIDEOCONFERINȚE GOOGLE MEET ÎN ȘEDINȚA DE SOLUȚIONARE A PRETRANSFERULUI
    6. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: PRETRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
    7. CRITERII SPECIFICE PROPUSE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VALABILE ȘI PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    8. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASĂ DIN CADRUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT-SESIUNEA 2024
    9. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR PRACTICE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024
    10. GRAFIC PROBE ORALE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CU ACCORD CONSIMȚIT
    11. NOUTĂȚI ALE ETAPEI DE PRETRANSFER PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
     1. ELIMINAREA PRETRANSFERULUI PENTRU MOTIVE MEDICALE ȘI A PRETRANSFERULUI PENTRU REÎNTREGIREA FAMILIEI ( CARE DEVIN DOAR CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL PUNCTAJELOR EGALE)
    12. PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     1. INFORMAȚII IMPORTANTE CE VIZEAZĂ ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
      1. ATRIBUŢII ALE COMISIEI DE MOBILITATE, CONSTITUITĂ LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
      2. ATRIBUȚII ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT; TERMENE, CE SE IMPUN A FI RESPECTATE
      3. COMUNICAREA DOCUMENTELOR CU PRIVIRE LA ACODURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFER CONSIMȚIT, LA ISJ TIMIȘ
      4. CÂND ÎNCEPE ȘI CÂT TIMP DUREAZĂ ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     2. CERERI, ADEVERINȚE CE SE DEPUN DE CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      1. ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST PENTRU ETAPA DE PRETRASFER
      2. CERERE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      3. CERERE OBTINERE ACORD DE PRINCIPIU PRETRANSFER 2024_CĂTRE UNITATE
      4. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE CARE SA CONTINA NOTA/MEDIA LA CONCURSUL NATIONAL
      5. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ CEREREA DE PRETRANSFER ÎN ALT JUDEȚ A FOST LUATĂ ÎN EVIDENȚA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
      6. EXPLICAȚII PRIVIND COMPLETAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     3. DOVADA DOMICILIULUI PÂNĂ LA DATA DEPUNERII DOSARELOR DE PRETRANSFER
     4. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
      1. ORGANIZAREA DOCUMENTELOR, ÎN VEDEREA ÎNCĂRCĂRII PE PLATFORMA ISJ, PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      2. CREAREA CONTURILOR PE PLATFORMA ISJ ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     5. DECLARAȚII, CE SE DEPUN ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
      1. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL- ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      2. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC- ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
     6. DESCRIEREA ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
      1. ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
       1. DEPUNEREA ACORDURILOR DIN ȘCOLI LA ISJ
       2. ACORDUL DE PRINCIPIU AL UNITĂȚII/UNITĂȚILOR DIN CARE SE PRETRANSFERĂ CADRUL DIDACTIC ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      2. CUM VA PROCEDA CADRUL DIDACTIC, CARE DOREȘTE SĂ PARTICIPE LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
       1. DOCUMENTELE, CE SE VOR DEPUNE DE CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
       2. ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA ETAPA DE PRETRANSFER; PRECIZĂRI PRIVIND PARTICIPAREA ÎN ALT JUDEȚ LA ACEASTĂ ETAPĂ
      3. CONTESTAŢIILE LA ACORDURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
      4. CONDIȚIE PENTRU PRETRANSFERUL DIN RURAL ÎN URBAN
      5. CUM SE POATE REALIZA PRETRANSFERUL CONSIMȚIT
      6. DEBUTANȚII CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
      7. PRETRANSFER PENTRU CADRUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CARE A DOBÂNDIT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE
      8. POSTURILE CARE NU POT FI OCUPATE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      9. POSTURILE DIDACTICE/CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMŢIT
      10. PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, SOLUȚIONATE, LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      11. ROLUL COMISIEI JUDEȚENE DE MOBILITATE/ACTIVITĂȚILE COMISIEI ÎN CADRUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
       1. CONTESTAȚII LA PUNCTAJELE STABILITE DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
       2. CONDIŢIILE SPECIFICE AVIZATE DE ISJ PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
       3. EVALUAREA DOSARELOR ȘI STABILIREA PUNCTAJELOR CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
       4. INVALIDAREA DE CĂTRE COMISIA DE MOBILITATE A ACORDURILOR ȘI SITUAȚIA ÎN CARE ACEASTA POATE ACORDA UN POST CARE I-A FOST REFUZAT ÎN UNITATE UNUI CADRU DIDACTIC
       5. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE REALIZEAZĂ ÎN ŞEDINŢA DE REPARTIZARE ORGANIZATĂ DE CĂTRE COMISIA JUDEŢEANĂ
      12. ROLUL COMISIEI DE MOBILITATE/ACTIVITĂȚILE COMISIEI DIN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
       1. SITUAŢIA ÎN CARE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, ANGAJATE LA CJRAE, ÎNDEPLINESC TOATE CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI SOLICITĂ ACELAŞI POST DIDACTIC/CATEDRĂ VACANT(Ă) ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
       2. STABILIREA LISTEI FINALE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CARE SE EMIT ACORDURI DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
       3. SITUAŢIA ÎN CARE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE ÎNDEPLINESC TOATE CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI SOLICITĂ ACELAŞI POST DIDACTIC/CATEDRĂ VACANT(Ă) ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      13. VIABILITATEA POSTURILOR, CARE SE POT OCUPA ÎN ETAPA DE PRETRANSFER
     7. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 (ANEXA 2)- ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      1. FIȘA DE EVALUARE-ANEXA 2 PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE MOBILITATE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      2. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
      3. PAS CU PAS PENTRU COMPLETAREA CÂT MAI CORECTĂ A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE MOBILITATE PRETRANSFER CONSIMIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     8. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      1. CUM VOM IERARHIZA DOUĂ CADRE DIDACTICE TITULARE ÎN TIMIȘ, PE DISCIPLINA POSTULUI SOLICITATĂ LA PRETRANSFER, CARE DORESC APROPIERE DE DOMICILIU ȘI PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
      2. CONFORM CU ORIGINALUL ȘI SEMNĂTURA DIRECTORULUI PE COPIILE DIN DOSARUL DE PRETRANSFER
      3. CINE VA PUNE CONFORM CU ORIGINALUL PE DOCUMENTELE ANEXĂ LA CEREREA DE PRETRANSFER, ÎN CAZUL UNUI CADRU DIDACTIC DETAȘAT, CARE PARTICIPĂ LA ACEASTĂ ETAPĂ?
      4. CARE ESTE PERIOADA ÎN CARE SE DEPUN LA ISJ ȘI ȘCOLI, DOSARELE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT?
      5. DACA SUNT SCOLI CARE NU AU STABILIT CONDIȚII SPECIFICE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER, ACESTEA NEFIIND PUBLICATE PE SITE-UL ISJT TIMIȘ, POT SĂ PRETINDĂ, ÎN TIMPUL ETAPEI, CĂ AU CONDIȚII SPECIFICE?
      6. EXISTĂ UN NUMĂR MINIM DE ORE PE CARE SUNT OBLIGATĂ SĂ LE AM ÎNTR-O UNITATE, DACĂ DORESC SĂ MĂ PRETRANSFER ÎN MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
      7. ÎN CE CONDIȚII, UN TITULAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR ACREDITAT, SE POATE PRETRANSFERA LA STAT
      8. SUNT TITULARĂ ÎN ALT JUDEȚ ȘI VIN LA PRETRANSFER ÎN TIMIȘOARA. POATE UN CANDIDAT CU PUNCTAJ MAI MIC LA FIȘA DE EVALUARE SĂ IA POSTUL VIZAT DE MINE?
      9. TITULAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, PARTICIP LA PRETRANSFER CONSIMIT PE ALTĂ DISCIPLINĂ. CUM SE VA FACE IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR, ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI UNITĂȚII?
      10. TITULARĂ ÎN ALT JUDEȚ, DETAȘATĂ ÎN TIMIȘ, AM NEVOIE DE BULETIN PE TIMIȘOARA/ TIMIȘ SAU ESTE SUFICIENTA VIZA DE FLOTANT?
    13. PRETRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR PRIN SCHIMB DE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN BAZA CONSIMŢĂMÂNTULUI SCRIS
     1. CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS AL CADRELOR DIDACTICE, CE DORESC PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI
     2. CERERE PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI PRIN CONSIMTAMANT SCRIS 2024
   18. REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2018-2023)
    1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI
     1. COPERTA DOSARULUI CE SE DEPUNE PENTRU REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
     2. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
     3. PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAȚII, CARE DEPUN DOSARE PENTRU A FI REPARTIZAȚI ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI- MODALITATEA DE TRANSMITERE ÎN FORMAT ELECTRONIC A DOSARULUI LA ISJ
    2. CEREREA DE REPARTIZARE ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
     1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE REPARTIZARE ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
     2. CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE CEL PUŢIN 7,00 (ȘAPTE) ÎN SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018
     3. CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2023, 2022 SAU 2021(MINIM NOTA/MEDIA 5)
    3. DECLARAȚII CE SE DEPUN ÎN ETAPA DE REAPRTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI
     1. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INCOMPATIBILE CU DEMNITATEA FUNCŢIEI DIDACTICE
     2. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
     3. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC
   19. RTA (RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE) - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
    1. ANEXELE 4-12 DIN METODOLOGIA PRIVIND DESFASURAREA PROBELOR PRACTICE SAU ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI
    2. ADEVERINŢĂ STRUCTURĂ POST PENTRU ETAPA RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
    3. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: TRANSFERUL PERSONALULUI DIDACTIC AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
    4. CERERI ȘI DOSARE PENTRU ETAPA DE TRANSFER ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE- SESIUNEA 2024
     1. CEREREA DE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE TOTALĂ A ACTIVITĂȚII SESIUNE 2024
      1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII CE SE DEPUNE LA DOSARUL DE SOLUȚIONARE A RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE
      2. MODELUL DE CERERE PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE PENTRU JUDEȚUL TIMIȘ
     2. CERERE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI/ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
      1. CERERE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI/ACORDULUI DE PRINCIPIU PENTRU TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
      2. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII, CE SE VA DEPUNE LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT/UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN VEDEREA OBȚINERII ACORDULUI PENTRU TRANSFER CONSIMȚIT ȘI SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
     3. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
    5. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFERARE A PERSONALULUI DIDACTIC DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
     1. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSARE PENTRU ETAPA DE RESTRÂNGERE. MODUL DE ORGANIZARE A DOSARULUI
     2. CREAREA CONTURILOR PE PLATFORMA ISJ ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARELOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
      1. MANUAL TRANSMITERE DOSARE LA ISJ TIMIȘ PENTRU COLEGII AFLAȚI ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
      2. PAS CU PAS ÎN DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU SOLUȚIONAREA LA NIVEL DE ISJ A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
    6. DISPOZIȚII GENERAL VALABILE ATÂT PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII PRIN TRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI CÂT ȘI PRIN REPARTIZARE PE POST LA NIVEL DE ISJ
     1. CATEDRELE CARE NU SE POT OCUPA ÎN ETAPA DE SOLUȚIONAREA A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
     2. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
     3. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE CE SE AFLĂ ÎN SITUAȚIA RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE, PRIN CONCURS SAU EVALUARE OBIECTIVĂ
      1. CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTICA CARE VA INTRA ÎN RTA
      2. EVALUAREA OBIECTIVĂ ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTICA CARE VA INTRA ÎN RTA
     4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, CARE VIZEAZĂ ETAPA DE SOLUȚIONARE A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
      1. CARE ESTE ETAPA DUPĂ CARE SE VOR SOLUȚIONA CERERILE DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
      2. CUM ÎȘI POT CONSTITUI CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA, CATEDRA, ÎN ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DE LA ISJ? POT OPTA ȘI PENTRU ORE DIN PROPRIA LOR NORMĂ?
      3. CUM POATE FI GESTIONAT, LA NIVEL DE UNITATE, REFUZUL UNUI CADRU DIDACTIC DE A PARTICIPA LA EVALUARE (CONCURS / EVALUARE OBIECTIVĂ)
      4. ÎN CE SITUAȚIE, UN CADRU DIDACTIC TRANSFERAT PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE, REVINE PE POSTUL AVUT ANTERIOR
     5. PERSONALUL DIDACTIC CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFER PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE
     6. PUBLICAREA POSTURILOR DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EXCEPȚIA PENTRU ETAPA DE SOLUŢIONARE A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
     7. SITUAȚIA ÎN CARE UN CADRU DIDACTIC SE AFLĂ ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE (RTA)
     8. SOLUŢIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE LA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ALTE JUDEŢE
     9. SITUAȚIA ÎN CARE SUNT VIZATE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE DE REDUCEREA DE ACTIVITATE, CE VIZEAZĂ RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE. ORDINEA ÎN CARE VOR FI AFECTATE CADRELE DIDACTICE
      1. CRITERII, CARE POT CONDUCE LA INTRARAEA ÎN RTA A CADRELOR DIDACTICE, ÎNAINTE DE ETAPA EVALUĂRII ȘI IERARHIZĂRII PE PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
      2. SOLUȚIONAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE (RTA), CÂND NU POT FI APLICATE CRITERIILE DE DEPARTAJARE
     10. TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE DIN MEDIUL RURAL ÎN MEDIUL URBAN
     11. TRANSFERAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR AFLAT ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
      1. CONTESTAREA HOTĂRÂRII CA-ULUI, ÎN CAZ DE REFUZ APROBARE TRANSFER
      2. MODEL CERERE PENTRU ETAPA DE TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
      3. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC TITULAR AFLAT ÎN RTA, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
      4. PAȘI DE URMAT DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA DE ANUL TRECUT, SOLUȚIONATE PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, ÎN VEDEREA TRANSFERĂRII PE PSOTUL PE CARE ÎL OCUPĂ
      5. SITUAȚIA ÎN CARE POT FI SOLUȚIONATE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA DE ANUL TRECUT, DETAȘATE ÎN INTERSUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ACEST AN ȘCOLAR
      6. SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE NESOLUȚIONATE PRIN ETAPA DE TRANSFER
      7. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR
      8. SITUAȚIA ÎN CARE UN TITULAR AFLAT ÎN RTA, CARE AU OBȚINUT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE, POATE FI SOLUȚIONAT PE O ALTĂ DISCIPLINĂ
     12. TRANSFERAREA DEBUTANȚILOR: STAT ȘI PARTICULAR, CARE AU OCUPAT POST PUBLICAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎNSCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL PENTRU OBȚINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024, AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
      1. MODEL CERERE PENTRU ETAPA DE TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DEBUTANT AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
      2. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC DEBUTANT AFLAT ÎN RTA, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
      3. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DEBUTANT
      4. SITUAȚIA ÎN CARE UN DEBUTANT AFLAT ÎN RTA, CARE AU OBȚINUT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE, POATE FI SOLUȚIONAT PE O ALTĂ DISCIPLINĂ
    7. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 (ANEXA 2)- PENTRU ETAPA DE RTA
     1. ANEXA 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE MOBILITATE: RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE
     2. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE AFLAT ÎN SITUAȚIE DE RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
     3. PAS CU PAS EXPLICAȚII PENTRU COMPLETAREA CÂT MAI CORECTĂ A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPEI DE MOBILITATE: RTA
    8. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU TRANSFER PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE (RTA) 12 MARTIE 2024
    9. INFORMAȚII IMPORTANTE, ATENȚIONĂRI PENTRU COLEGII, CE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFER PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE
    10. PROCEDURA DE URMAT ÎN CADRUL UNITĂȚII, DACĂ SUNT SITUAȚII DE RESTRÂNGERE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE
     1. PROCES VERBAL ÎNCHEIAT CU OCAZIA EVALUĂRII DOSARELOR CADRELOR DIDACTICE, ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTIC CE INTRĂ ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
     2. PAȘII URMAȚI DE CĂTRE CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI COMISIA DE EVALUARE OBIECTIVĂ, ÎN CAZUL SITUAŢIEI DE REDUCERE DE ACTIVITATE, PENTRU ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC ÎN ANUL ŞCOLAR 2024 – 2025
    11. SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE PRIN TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     1. ACORDURILE PRIVIND TRANSFERUL CADRELOR DIDACTICE ÎN UNITATE
     2. CONTESTAŢII LA PUNCTAJELE STABILITE DE COMISIA JUDEŢEANĂ
     3. CONDIŢIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
     4. DEPUNEREA CERERILOR TIP LA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ISJ PENTRU SOLUȚIONAREA RTA-ULUI PRIN TRANSFER CONSIMȚIT
     5. DOVADA DOMICILIULUI PÂNĂ LA DATA DEPUNERII DOSARELOR LA ISJ
     6. ORDINEA DE PRIORITATE ÎN SITUAŢIA PUNCTAJELOR EGALE, LA DEPARTAJAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN CADRUL ETAPEI DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
     7. ROLUL COMISIEI DE MOBILITATE DE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     8. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN CADRUL TRANSFERULUI CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI, PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
     9. SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE PRIN TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE POATE FACE PRIN DEPUNEREA SOLICITĂRILOR ÎNTR-UN SINGUR JUDEȚ
     10. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE PRIN TRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE REALIZEAZĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA ISJ
     11. VERIFICAREA DOSARELOR DEPUSE, ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PENTRU TRANSFER, EVALUAREA DOSARELOR ŞI AFIŞAREA PUNCTAJELOR STABILITE
    12. SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
     1. ABSENȚA CADRULUI DIDACTIC DIN ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA ISJ
     2. DOVADA DOMICILIULUI PÂNĂ LA DATA DEPUNERII DOSARELOR LA ISJ
     3. DEPARTAJAREA CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFERARE PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE CU ACELAŞI PUNCTAJ ŞI CARE OPTEAZĂ PENTRU ACELAŞI POST DIDACTIC/CATEDRĂ VACANT(Ă)
     4. EXTREM DE IMPORTANT PENTRU COLEGII CARE ÎȘI SOLUȚIONEAZĂ RESTRÂNGEREA DE ACTIVITATE LA NIVELUL ISJ
     5. PRIORITATE LA TRANSFER PE POST ÎN ȘEDINȚELE PUBLICE DE LA ISJ
     6. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR
     7. SOLUŢIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE PRIN TRANSFERAREA CADRELOR DIDACTICE
    13. SEDINȚĂ PRIVIND SOLUȚIONAREA REDUCERILOR TOTALE DE ACTIVITATE DIN DATA DE 12 MARTIE 2024, ORA 11.00
   20. REPARTIZAREA PE POST A CANDIDAȚILOR DE LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2024
    1. CALENDARUL REPARTIZĂRII PE POST A CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2024
     1. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CU MEDII PESTE 7,00 LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN 2024
  8. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 (ANEXA 2)
   1. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
   2. FIȘA DE EVALUARE-ANEXA 2 PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE
   3. PAS CU PAS PENTRU COMPLETAREA CÂT MAI CORECTĂ A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJELOR ÎN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE
  9. HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ETAPELE DE MOBILITATE
   1. HOTĂRÂRILE PRIVIND ANGAJAREA, MOTIVAREA, EVALUAREA, RECOMPENSAREA, RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI DISPONIBILIZAREA PERSONALULUI DIDACTIC
   2. VOTUL LA ETAPELE DE MOBILITATE CÂND NU EXISTĂ JUMĂTATE PLUS 1 DIN TOTALUL MEMBRILOR PENTRU ADOPTAREA HOTĂRÂRII
  10. INSPECȚIILE SPECIALE LA CLASĂ/PROBE PRACTICE/PROBE ORALE
   1. ANEXE PROBE PRACTICE/PROBE ORALE/INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ
    1. ANEXA 4 PROBE ORALE_MINOR_BILINGV
    2. ANEXA 5 FIȘE INSPECȚII LA CLASĂ
    3. ANEXA 6 PROBE PRACTICE MUZICĂ, COREPETIŢIE, COREGRAFIE ŞI ARTA ACTORULUI
    4. ANEXA 7 PROBE PRACTICE INFORMATICĂ
    5. ANEXA 8 PROBE PRACTICE PALATE ȘI CLUBURI
    6. ANEXA 9 PROBE PRACTICE INSTRUIRE PRACTICĂ
    7. ANEXA 10 PROBE PRACTICE ÎNVĂȚĂMÂNT SPORTIV
    8. ANEXA 11 PROBE PRACTICE ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTURĂ, DESIGN
    9. ANEXA 12 PROBE PRACTICE DEFICIENŢE DE AUZ_VEDERE
   2. BORDEROURI REZULTATE INSPECȚII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
   3. DECLARAȚII EVALUATORI INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ
   4. EVALUAREA INSPECŢIEI SPECIALE LA CLASĂ
   5. MOBILITATEA CADRELOR DIDACTICE PE CATEDRE CONSTITUITE ŞI DIN DISCIPLINE CARE NU SUNT ÎNSCRISE ÎN DOCUMENTUL DE NUMIRE/TRANSFER/REPARTIZARE
   6. NOTA MINIMĂ PENTRU PROMOVAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ
   7. ORGANIZAREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ; REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI
   8. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ/A PROBELOR ORALE ÎN CADRUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚITE/PRACTICE
    1. DESFĂȘURAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ
    2. PROBELE CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN CADRUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
    3. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PENTRU SUSȚINEREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ
  11. ÎNTOCMIREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE, RESPECTIV A PLANULUI DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA A PERSONALULUI DIDACTIC
   1. ACTUL NORMATIV ÎN FORMĂ NEANALIZATĂ (PROIECTUL DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC)
   2. ÎN PERIOADA DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DIRECTORII SOLICITĂ CADRELOR DIDACTICE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR ŞI CERTIFICATUL/ADEVERINȚA DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
   3. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CARE VIZEAZĂ PROIECTUL DE ÎNCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC
    1. CUM SE VOR ÎNCADRA TITULARII PE STRUCTURI ȘI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PJ SAU CLASE, DUPĂ APLICAREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂȚII, DACĂ ACEȘTIA OPTEAZĂ PENTRU ACEEAȘI CLASĂ/STRUCTURĂ?
    2. CINE SUNT DEBUTANȚII DESPRE CARE SE VORBEȘTE LA ARTICOLUL 24, ALINEAT 4 ȘI 6 DIN METODOLOGIA DE MOBILITATE
    3. CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR ŞI CERTIFICATUL/ADEVERINȚA DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ
    4. POT FI OCUPATE IN ETAPA DE TRANSFER SI PRETRANSFER POSTURILE REZULTATE IN URMA PENSIONARII ANTICIPATE?
   4. ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA A PERSONALULUI DIDACTIC
    1. CINE POATE OCUPA POSTURI DIDACTIC ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
    2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ ȘI FIȘA POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC CALIFICAT ÎNCADRAT ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
    3. ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA NUMITE ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL
    4. NUMĂRUL DE ORE/NORMA SAU FRACȚIUNEA DE NORMĂ PÂNĂ LA CARE SE POATE FACE ÎNCADRAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
   5. MODEL DECIZIE DE ÎNCADRARE A TITULARILOR/DEBUTANȚILOR/ANGAJAȚILOR PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
   6. PROIECTUL DE ÎNCADRARE, RESPECTIV PLANUL DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
    1. CINE ÎNTOCMEȘTE, APROBĂ ȘI CINE AVIZEAZĂ PROIECTUL DE ÎNCADRARE
    2. CÂND ȘI CUM POATE FI MODIFICAT PROIECTUL DE ÎNCADRARE
    3. CÂND PROIECTUL DE ÎNCADRARE DEVINE PLAN DE ÎNCADRARE
    4. ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC CU CATEDRĂ REZERVATĂ
    5. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE A PROIECTULUI DE ÎNCADRARE
     1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE NUMĂRUL DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
    6. ORDINEA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE
    7. ROLUL IMPORTANT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ELABORAREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE
    8. STRUCTURA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE, RESPECTIV A PLANULUI DE ÎNCADRARE
     1. CONȚINUTUL PROIECTULUI DE ÎNCADRARE, RESPECTIV A PLANULUI DE ÎNCADRARE
     2. ORDINEA DE CUPRINDERE ÎN PROIECTUL DE ÎNCADRARE A POSTURILOR DIDACTICE
  12. LISTA TUTUROR CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ŞI INCOMPLETE
   1. POSTURI PUBLICATE/ACTUALIZATE
    1. LISTA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE/REZERVATE, COMPLETE ȘI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 AFISATE LA DATA DE 15. 03. 2024, PENTRU ETAPA DE VIABILITATE
    2. LISTA FINALĂ CUPRINZÂND CADRELE DIDACTICE PENTRU CARE SE MODIFICĂ DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI, ÎNCEPÂND CU 01.09.2024
    3. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE, COMPLETE ȘI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 RĂMASE NEOCUPATE DUPĂ ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN DATA DE 12.03.2024
    4. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE TITULRIZABILE, COMPLETE ȘI INCOMPLETE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 PUBLICATĂ LA 22 FEBRUARIE 2024
    5. LISTA TUTUROR CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ŞI INCOMPLETE PUBLICATĂ LA DATA DE 22 FEBRUARIE 2024
    6. LISTA POSTURILOR PUBLICATE ÎN 25 MARTIE 2024, PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   2. POSTURI OCUPATE ÎN ȘEDINȚELE PUBLICE DIN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE PENTRU 2024-2025
    1. LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE/ANGAJATE PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI REPARTIZATE PRIN COMPLETAREA NORMEI, PRIN TRANSFER/DETAȘARE PENTRU SOLUȚIONAREA RTA PE POSTURI VACANTE/REZERVATE ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 12 MARTIE 2024
  13. NOUTĂȚI LA ETAPELE DE MOBILITATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 FAȚĂ DE ANUL ȘCOLAR 2023-2024
   1. MODALITĂȚI DE A DOVEDI STATUTUL DE CADRU DIDACTIC TITULAR ÎNTR-O UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR
   2. FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
   3. METODOLOGIA NU MAI CONȚINE REFERIRI LA COMPLETAREA NORMEI LA NIVELUL LOCALITĂȚII
   4. ELIMINAREA PRETRANSFERULUI PENTRU MOTIVE MEDICALE ȘI A PRETRANSFERULUI PENTRU REÎNTREGIREA FAMILIEI ( CARE DEVIN DOAR CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL PUNCTAJELOR EGALE) ENUMERAREA TUTUROR CATEGORIILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
   5. ETAPE NOI DE MOBILITATE LA CARE POT PARTICIPA DIN 2024-2025 CADRELE DIDACTICE TITULARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR AUTORIZAT
   6. CORELAREA FUNCȚIILOR DIDACTICE CU CELE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 198/2023
   7. VERIFICAREA DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT A INCOMPATIBILITĂȚILOR CU FUNCȚIA DIDACTICĂ
   8. REGLEMENTAREA MODALITĂȚII DE ÎNCETARE A CIM ÎN SITUAȚIA ÎN CARE CIM NU ÎNCETEAZĂ DE DREPT
   9. RESTRICȚIONAREA NUMĂRULUI DE ANI PENTRU A PUTEA SOLICITA AVP (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), SPRE DEOSEBIRE DE METODOLOGIILE ANTERIOARE CARE PERMITEAU TUTUROR CELOR CARE AVEAU NOTE VALABILE ÎN PERIOADEA 2011-2023
   10. ECHIVALAREA STUDIILOR CU CICLUL I DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - DEPTURI ȘI RESTRICȚII
   11. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE, ÎN SITUAȚIA DE EXCEPȚIE
   12. MODALITATEA DE ASIGURARE A MINIM 2 ORE /SĂPTĂMÂNĂ DE PREDARE PENTRU PROFESORII DIN CABINETELE ŞCOLARE/ INTERŞCOLARE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
   13. ÎNFIINŢAREA ŞI REPROFILAREA ÎN CADRUL PALATELOR, CLUBURILOR COPIILOR, CLUBURILOR SPORTIVE ŞCOLARE DE NOI CERCURI RESPECTIV DE NOI DISCIPLINE SAU RAMURI SPORTIVE
   14. CORELAREA, PE FIECARE NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A FUNCȚIILOR DIDACTICE CU STUDIILE PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
   15. REGLEMENTAREA POSIBILITĂȚII DE CONSTITUIRE A CATEDREI ȘI CU ALTE DISCIPLINE (AVP, DEBUTANȚI)
   16. STUDII NECESARE PENTRU PROFESORII ÎNCADRAŢI ÎN CADRUL CJRAE/ CMBRAE SAU ÎN CABINETELE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
   17. ACTIVITĂŢILE SPECIFICE FUNCŢIEI DE MANAGEMENT AL CLASEI
   18. ADĂUGARE DE CRITERII NOI PENTRU DEPARTAJAREA TITULARILOR CARE SOLICITĂ ACELAȘI POST ÎN CADRUL ACELUIAȘI PJ
   19. ÎNLOCUIREA CRITERIULUI DE DEPARTAJARE:”OBȚINEREA A 90 DE CREDITE TRANSFERABILE ÎN ULTIMII 5 ANI....” CU UN NOU CRITERIU
   20. O NOUĂ SITUAȚIE ÎN CARE CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/ CATEDREI PIERD ACEASTĂ CALITATE
   21. PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
   22. ELIMINAREA CONDITIILOR SUPLIMENTARE PENTRU MENTINERE CA TITULAR PESTE 65 ANI ȘI CREȘTEREA VÂRSTEI LA 70 DE ANI PÂNĂ LA CARE SE POATE MENȚINE CA TITULAR
   23. VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    1. STABILIREA VIABILITĂȚII POSTURILOR
    2. STABILIREA CONDIȚIILOR SPECIFICE - CONDIȚIILE SPECIFICE POT FI DIFERITE ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FILIERE, PROFIL
    3. POSTURILE ELIBERATE DE TITULARII CARE SOLICITĂ PENSIONARE ANTICIPATĂ/ANTICPATĂ PARȚIAL, SE VOR PUTEA OCUPA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, DUPĂ EMITEREA DECIZIEI DE PENSIONARE (ÎN CONDIȚIILE METODOLOGIEI)
    4. RĂSPUNDEREA CU PRIVIRE LA CORECTITUDINEA VACANTĂRII ȘI PUBLICĂRII POSTURILOR
   24. DIRECTORUL ADJUNCT POATE FACE PARTE DIN COMISIA DE MOBILITATE CONSTITUITĂ ÎN UNITATE, DACĂ NU ESTE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
   25. REDEFINIREA SITUAȚIEI DE RTA
   26. PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE SOLUȚIONARE A RTA
   27. ATRIBUȚII SUPLIMENTARE ALE COMISIEI DE MOBILITATE DE LA NIVELUL UNITĂȚII, ÎN ETAPA DE TRANSFER (RTA)
   28. CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN SITUAȚIA PUNCTAJELOR EGALE LA ETAPA DE RTA, LA NIVELUL UNITĂȚII
   29. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE AFLAT ÎN RTA, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
   30. MODIFICAREA DURATEI CIM DIN DURATĂ DETERMINATĂ DE UN AN ÎN CIM PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI - REDUCEREA LA 6 ANI A VALABILITĂȚII NOTELOR DE LA CONCURSUL NATIONAL PENTRU AVP
   31. PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
    1. ANALIZA ETAPEI DE PRETRANSFER (ACȚIUNI ALE CADRELOR DIDACTICE, ACTIVITĂȚI ALE CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT)
   32. PRIN ADRESA UNITĂȚII, SE PROPUNE CA POSTUL/ CATEDRA SĂ POATĂ FI OCUPAT(Ă) PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ (NU MAI TREBUIE PRECIZATĂ VIABILITATEA DE 4 ANI)
   33. POSTURI DIDACTICE/ CATEDRELE VACANTE PENTRU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ PRIN CONCURS
   34. CATEGORII DE PERSOANE CARE NU AU DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL NAŢIONAL
   35. PROBA SCRISĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR
   36. SANCȚIUNI ÎN CAZUL ELIMINĂRII DIN CONCURS PENTRU FRAUDĂ SAU TENTATIVĂ DE FRAUDĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE, DEBUTANTE PREVĂZUTE LA ART. 24 ALIN. (4) ŞI (6), ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI
   37. REPARTIZAREA SI ANGAJAREA CANDIDAȚILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR, PRIN CONCURS NATIONAL
   38. CONDIȚII DE VÂRSTĂ PENTRU REÎNCADRAREA PENSIONARILOR CARE AU AVUT STATUT DE TITULARI
   39. EFECTUAREA OBLIGAȚIEI DE PREDARE A PERSONALULUI DIDACTIC DETAŞAT ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
   40. MOTIVE DE PRIORITATE ÎN CAZUL MEDIILOR/ PUNCTAJELOR EGALE LA DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS/ CONCURS SPECIFIC
   41. NU SE MAI POT CUMULA MAI MULT DE 5 ANI CONSECUTIVI DE DETAȘARE (ANTERIOR SE PUTEA PÂNĂ LA 10 ANI)
   42. CADRELE DIDACTICE CARE OBȚIN STATUTUL DE TITULAR LA CONCURSUL NATIONAL 2024, NU SE MAI POT DETAȘA ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025 - TREBUIE SĂ SE PREZINTE LA POST (A FOST ELIMINAT ARTICOLUL CARE PERMITEA DETAȘAREA ÎN PRIMUL AN DUPĂ OBȚINEREA TITULATURII)
   43. PENTRU A SE PUTEA DETAȘA, UN TITULAR TREBUIE SĂ AIBĂ CONTRACTUAL DE MUNCĂ ACTIV
   44. ÎNCETAREA DETAȘĂRII ȘI REVENIREA PE POSTUL/CATEDRA PE CARE ESTE TITULAR ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PE PERIOADA DETAȘĂRII INTERVINE O CAUZĂ DE SUSPENDARE A CIM
   45. PLATA CU ORA
    1. SE POATE ATRIBUI PLATA CU ORA CHIAR DACĂ NORMA ESTE DIMINUATĂ CU 2 ORE, CADRELOR DIDACTICE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE DE MENTORAT
    2. PLAFON PENTRU NUMĂRUL DE ORE ATRIBUITE LA PLATA CU ORA PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
   46. REPARTIZĂRI ÎN ȘEDINTE ÎN BAZA REZULTATELOR LA CONCURSUL/TESTAREA ORGANIZAT(Ă) DE ISJ LA NIVEL JUDEŢEAN
   47. EDUCATOR-PUERICULTOR = EDUCATOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR
    1. PRELUNGIREA TERMENULUI DE LA 01.09.2025 PÂNĂ LA 01.09.2028 PÂNĂ LA CARE EDUCATORII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR PRELUAȚI SE POT CALIFICA
   48. EMITEREA DECIZIILOR DE REPARTIZARE CU STATUT DE CADRE DIDACTICE TITULARE CU DREPT DE PRACTICĂ DOAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR PENTRU EDUCATORIIPUERICULTORI PRELUAȚI CARE AU DEVENIT CALIFICAȚI ȘI AU DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
   49. ÎNCADRĂRILE CU PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE SE VOR INTRODUCE ÎN SIIIR, ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  14. PROGRAMELE PENTRU DISCIPLINELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
   1. ARHITECTURĂ
   2. ARTĂ TEATRALĂ ȘI ARTELE SPECTACOLULUI
   3. ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ)
   4. COREGRAFIE
   5. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - PROFESORI
   6. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - PROFESORI ANTRENORI, ANTRENORI
   7. EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
   8. KINETOTERAPIE
   9. EDUCATOR - PUERICULTOR (ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ)
   10. EDUCATORI/ INSTITUTORI/ PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ)
   11. ÎNVĂȚĂTORI/ INSTITUTORI/ PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ)
   12. EDUCATOR - PUERICULTOR (ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ)
   13. EDUCATOR - PUERICULTOR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ)
   14. EDUCATOR - PUERICULTOR (ÎN LIMBA SÂRBĂ MATERNĂ)
   15. EDUCATOR - PUERICULTOR (ÎN LIMBA UCRAINEANĂ MATERNĂ)
  15. POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE/REZERVATE LA CLASE/GRUPE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
   1. PROBĂ ORALĂ DE CUNOAȘTERE A LIMBII MINORITĂȚII ÎN CARE URMEAZĂ SĂ SE FACĂ PREDAREA
  16. PREGĂTIREA PSIHOPEDAGOGICĂ
   1. ABSOLVENȚII CU DIPLOMĂ AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR DE LUNGĂ SAU SCURTĂ DURATĂ, CARE AU EFECTUAT PREGĂTIREA PSIHOPEDAGOGICĂ PÂNĂ ÎN ANUL 2009
   2. MODULUL PSIHOPEDAGOGIC PENTRU ÎNCADRAREA PROFESORILOR PE NIVEL LICEAL
   3. PREGĂTIREA PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU ABSOLVENȚII DE STUDII UNIVERSITARE
   4. PREGĂTIREA PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ AI LICEULUI PEDAGOGIC, AI COLEGIULUI UNIVERSITAR DE INSTITUTORI SAU AI CICLULUI I DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CU SPECIALIZAREA „PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR”
   5. PREGĂTIREA PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE/CERTIFICAT DE COMPETENŢE AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTLICEAL/TERŢIAR NONUNIVERSITAR/AI ŞCOLILOR DE MAIŞTRI/AI ŞCOLILOR DE ANTRENORI
   6. PREGĂTIREA PSIHOPEDAGOGICĂ NECESARĂ PENTRU ÎNCADRAREA ABSOLVENȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
  17. REDUCEREA NORMEI DIDACTICE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
   1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ REDUCEREA NORMEI DE PREDARE CU 2 ORE
    1. CUM SE PROCEDEAZĂ DACĂ NU S-A DEPUS CEREREA DE REDUCERE A NORMEI DIDACTICE ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A NORMELOR DIDACTICE
    2. TITULAR ÎN TREI UNITĂȚI, CUM VOI PROCEDA, DACĂ DORESC SĂ OBȚIN REDUCEREA NORMEI DE LA 18 ORE LA 16 ORE?
    3. POT BENEFICIA DE REDUCEREA NORMEI CU 2 ORE, CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL? POT PRIMI PLATA CU ORA, DACĂ VOR AVEA NORMA DIDACTICĂ REDUSĂ?
   2. PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU REDUCEREA NORMEI DIDACTICE
   3. PROROGAREA TERMENULUI PÂNĂ ÎN 2025-2026 PENTRU REDUCEREA NORMEI DIDACTICE LA PERSONALUL CU 15 ANI VECHIME ȘI GRAD I
  18. SPECIALIZĂRI CARE CONFERĂ DREPTUL DE A OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, FĂRĂ SĂ MAI FIE NECESAR UN STAGIU ATESTAT DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ÎN EDUCAŢIE SPECIALĂ, EFECTUAT SEPARAT, ÎN AFARA PREGĂTIRII INIŢIALE
   1. SPECIALIZĂRI CARE CONFERĂ DREPTUL DE A OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
  19. ȘEDINȚELE PUBLICE DE REPARTIZARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN 2024 PENTRU 2024-2025
   1. LISTA POSTURILOR CARE SE POT OCUPA ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 12 MARTIE (COMPLETARE DE NORMĂ ȘI SOLUȚIONAREA RTA-URILOR)
   2. ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDCATICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE ORGANIZATE LA NIVELUL ISJ ÎN PERIOADA 19-26 AUGUST 2024
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 198/2023

Sub-forums:
 1. APLICAREA ETAPIZATĂ A DISPOZIȚIILOR DIN LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023 POTRIVIT ARTICOLULUI 249
  1. ELEVII ÎNSCRIŞI ÎN CADRUL LICEELOR PEDAGOGICE, SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTOR/ÎNVĂŢĂTOARE, SAU ABSOLVENŢI AI ACESTEI SPECIALIZĂRI LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNRULUI PREUNIVERSITAR
  2. PRECIZĂRI PRIVIND CANDIDAȚII CARE AU PROMOVAT EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ŞI CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
  3. PRECIZĂRI PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC TITULAR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
  4. PRECIZĂRI PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ANGAJAT LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
  5. OCUPAREA FUNCŢIILOR DIDACTICE DE EDUCATOR/EDUCATOARE ȘI PROFESOR DE EDUCAŢIE TIMPURIE ÎN CREȘE
  6. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE EDUCATOR/EDUCATOARE
  7. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE PROFESOR PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE
  8. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE ÎNVĂŢĂTOR/ÎNVĂŢĂTOARE
  9. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
  10. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL, LICEAL ŞI TERŢIAR NONUNIVERSITAR
  11. ALTE FUNCŢII DIDACTICE NORMATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE MASĂ ŞI SPECIAL LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
  12. CANDIDAŢII CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
  13. PRECIZĂRI PENTRU EDUCATORII-PUERICULTORI ANGAJAŢI ÎN CREŞE
  14. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIILE DIDACTICE DE PROFESOR-PSIHOLOG ŞCOLAR ŞI PSIHOLOG, LOGOPED, KINETOTERAPEUT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
  15. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
  16. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PROFESOR SOCIOLOG ÎN CJRAE/CMBRAE ŞI CABINETELE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
  17. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PROFESOR DE PSIHODIAGNOZĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
  18. RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE OCUPARE A FUNCŢIILOR DIDACTICE PREVĂZUTE DE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR SE APLICĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2027
  19. PRECIZĂRI PRIVIND ABSOLVENȚII COLEGIILOR UNIVERSITARE CU SPECIALIZAREA INSTITUTORI SAU ALTE ŞCOLI ECHIVALENTE ŞI CICLUL DE LICENŢĂ
  20. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE INSTITUTOR ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL
  21. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PSIHOPEDAGOG ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL
  22. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PROFESOR DE EDUCAŢIE SPECIALĂ ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL
  23. PRECIZĂRI PRIVIND PERSONALUL ÎNCADRAT CARE A ABSOLVIT LICEUL PEDAGOGIC SAU O ŞCOALĂ ECHIVALENTĂ CU SPECIALIZAREA „EDUCATOR-PUERICULTOR“ SAU STUDII DE MASTER CU SPECIALIZAREA „EDUCAŢIE TIMPURIE“
  24. PRECIZĂRI PRIVIND PERSONALUL ÎNCADRAT CARE A ABSOLVIT LICEUL PEDAGOGIC SAU O ŞCOALĂ ECHIVALENTĂ CU SPECIALIZAREA „ÎNVĂŢĂTOARE“ SAU „EDUCATOARE“ SAU A ABSOLVIT STUDII DE LICENŢĂ CU SPECIALIZAREA „PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR“
 2. ACTE NORMATIVE CARE MODIFICĂ LEGEA 198/2023
 3. APLICAREA ETAPIZATĂ A DISPOZIȚIILOR DIN LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023 POTRIVIT ARTICOLULUI 248
  1. PRIMA LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI STANDARD DE PENSIONARE
  2. CURRICULUM LA DECIZIA ELEVULUI
  3. ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2025-2026
  4. CÂND VA FI PUBLICATĂ METODOLOGIA PRIVIND CONSORȚIILE ȘCOLARE?
  5. PRECIZĂRI PRIVIND PARTICIPANȚII LA PROGRAMELE DE TIP „A DOUA ȘANSĂ”
  6. DE CÂND SE APLICĂ DISPOZIȚIILE PRIVIND EFECTIVELE DE ANTEPREȘCOLARI, PREȘCOLARI ȘI ELEVI?
  7. PRECIZĂRI PRIVIND CLASELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC ȘI PROFESIONAL
  8. ACTIVITĂȚILE DE MANAGEMENT AL CLASEI
  9. ECHIVALAREA CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE
  10. APLICAREA DISPOZIȚIILOR PRIVIND TRANSPORTUL ELEVILOR
  11. FINANŢAREA ÎN BAZA ŞI ÎN LIMITELE COSTULUI STANDARD PER ELEV/PREŞCOLAR/ANTEPREŞCOLAR
  12. DISPOZIȚIILE PRIVIND BURSELE ELEVILOR SE APLICĂ ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
  13. APLICAREA DISPOZIȚIILOR PRIVIND CREȘELE DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI PERSONALUL MEDICAL DE SPECIALITATE DIN CADRUL ACESTORA
  14. CÂND SE VA REALIZA BANCA DE INSTRUMENTE DE EVALUARE, METODOLOGIILE ŞI STANDARDELE NAŢIONALE DE EVALUARE PENTRU FIECARE NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FIECARE DISCIPLINĂ?
  15. ASIGURAREA ACCESULUI COPIILOR DIN SPECTRUL AUTIST LA EDUCAŢIE DE CALITATE ŞI SERVICII DE ASISTENŢĂ SPECIFICE
  16. DE CÂND VOR FI SUPUSE PROCESULUI DE EVALUARE EXTERNĂ PERIODICĂ UNITĂŢILE DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ?
  17. CAND SE INCLUD ÎN PLANURILE-CADRU ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL DISCIPLINELE „ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL“, „ISTORIA COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA“ ȘI „ISTORIA, ROBIA ŞI DEPORTAREA ROMILOR“?
  18. CLASELE CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV
  19. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC SE DESFĂȘOARĂ EXCLUSIV ÎN SISTEM DUAL ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2029-2030
  20. ÎNFIINŢAREA COMISIEI PENTRU TRANZIŢIA CĂTRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
  21. PREVEDERI PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CONFESIONAL PREUNIVERSITAR DE STAT EXISTENTE LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  22. CUM SE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAMUL NAŢIONAL „VOUCHERE CULTURALE PENTRU ELEVI“?
  23. EXCEPȚII DE LA RESPECTAREA CONDIȚIEI DE A ŞCOLARIZA MINIMUM DOUĂ TREIMI DINTRE ELEVI CORESPUNZĂTOR FILIEREI SPECIFICE UNITĂŢII
  24. ORGANIZAREA DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CONFESIONAL DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ/LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
  25. UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CARE FUNCȚIONEAZĂ CU RESPECTAREA PRINCIPIULUI ASUMĂRII FILIEREI
  26. DISPOZIȚIILE PRIVIND SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL ŞCOLARITĂŢII ȘI CATALOGUL ELECTRONIC INTRĂ ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU ANUL 2025-2026
  27. CLUBURILE SPORTIVE ŞCOLARE UNITĂŢI DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ
  28. ÎNCEPÂND DE CÂND TOATE FUNCŢIILE DIDACTICE DE PREDARE SE VOR REGĂSI ÎN GRUPA 23 SPECIALIŞTI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT?
  29. INSTITUŢIILE PUBLICE CARE SE SUPUN REORGANIZĂRII
  30. CARDUL NAȚIONAL DE ELEV
  31. PRECIZĂRI PENTRU GRĂDINIȚE
  32. PRECIZĂRI CE PRIVESC EVALUAREA NAȚIONALĂ ȘI ADMITEREA LA LICEU
  33. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  34. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  35. PROFILUL PROFESIONAL AL CADRULUI DIDACTIC
  36. EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR- ANUL ȘCOLAR ÎN CARE APAR PRIMELE MODIFICĂRI
  37. EVALUĂRILE ȘI EXAMENELE NAȚIONALE ADMINISTRATE INTEGRAL ÎN FORMAT DIGITAL- PRIMUL AN DE APLICARE
  38. ACORDAREA PRIMEI DE INSTALARE NEIMPOZABILĂ PENTRU TITULARII DIN ZONELE DEFAVORIZATE
 4. ACTE NORMATIVE CE VOR FI ABROGATE LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023
 5. ORDIN NR. 6.072 PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI TRANZITORII APLICABILE LA NIVELUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI SUPERIOR
 6. TERMENE DIN NOUA LEGE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROPUSE PENTRU PROROGARE
  1. ANUL ȘCOLAR 2023-2024 PÂNĂ LA APLICAREA INTEGRALĂ A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  2. ADMITERE, EVALUARE NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT, ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI APLICABILĂ DIN 5 SEPTEMBRIE 2023
  3. BURSELE PENTRU ELEVI
  4. CURRICULUM LA DECIZIA ELEVULUI
  5. EXAMENUL NAȚIONAL DE LICENȚIERE (NOUL DEFINITIVAT) ȘI CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZAREA) ÎN CONTEXTUL NOII LEGI A ÎNV.
  6. ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC ȘI PROFESIONAL
  7. PLANURILE CADRU ȘI PROGRAMELE ȘCOLARE ÎN 2023-2024 ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  8. TERMENE LA CARE SE VOR PUBLICA METODOLOGIILE ȘI ORDINELE DE MINISTRU PENTRU APLICAREA LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   1. MAI 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   2. IUNIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   3. IULIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   4. OCTOMBRIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   5. NOIEMBRIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   6. DECEMBRIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   7. IANUARIE 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   8. FEBRUARIE 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   9. MARTIE 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   10. APRILIE 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   11. MAI 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   12. IUNIE 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   13. SEPTEMBRIE 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   14. SEPTEMBRIE 2023- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   15. CALENDARUL INTEGRAL DE PUNERE ÎN APLICARE A DISPOZIȚIILOR LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023
   16. OCTOMBRIE 2023- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   17. NOIEMBRIE 2023- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   18. DECEMBRIE 2023- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   19. IANUARIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   20. FEBRUARIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   21. MARTIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   22. APRILIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   23. AUGUST 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   24. SEPTEMBRIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   25. AUGUST 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   26. AUGUST 2026- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   27. AUGUST2027- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE NEGOCIERE COLECTIVĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Sub-forums:
 1. ACTUL NORMATIV CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ (FORMĂ NEANALIZATĂ)
 2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CONFORM CCMUNSNCÎP
  1. ÎNCHEIEREA CIM CONFORM DISPOZIȚIILOR CCMUNSNCÎP
  2. PERSOANELE ÎNTRE CARE SE ÎNCHEIE CIM
  3. DURATA CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ȘI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARȚIAL
  4. DURATA CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PENTRU SUPLINITORII NECALIFICAȚI CU SAU FĂRĂ STUDII SUPERIOARE
  5. OBLIGAȚIA ANGAJATORILOR DE A INFORMA SALARIAȚII ȘI SINDICATELE CU PRIVIRE LA POSTURILE DISPONIBILE ȘI LA CONDIȚIILE DE OCUPARE A ACESTORA
  6. PRIORITATEA UNUI ANGAJAT LA OCUPAREA POSTULUI DIN UNITATE SCOS LA CONCURS
  7. ANGAJAREA TEMPORARĂ A PERSONALULUI AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC CARE SUPLINESC PÂNĂ LA OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DEVENIT VACANT
  8. PERIOADA DE PROBĂ
  9. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN REGIM DE CUMUL ȘI PLATĂ CU ORA
  10. ANGAJAȚII NU POT RENUNȚA LA DREPTURILE CE LE SUNT RECUNOSCUTE PRIN ACTELE NORMATIVE ÎN VIGOARE
  11. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
  12. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN CAZ DE CALAMITĂȚI, INTEMPERII, EPIDEMII, PANDEMII, ALTE SITUAȚII EXCEPȚIONALE
  13. MODIFICĂRILE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ CARE REZULTĂ DINTR-UN ACT NORMATIV
  14. DETAȘAREA ȘI DELEGAREA
  15. TRANSFERUL PERSONALULUI AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
  16. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
  17. DREPTURILE PERSONALULUI CARE BENEFICIAZĂ DE PENSIE DE INVALIDITATE
  18. ÎNTRERUPEREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂȚII ANGAJATORULUI
  19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
  20. INTERDICȚII PRIVIND CONCEDIEREA SALARIAȚILOR
  21. INTERDICȚII TEMPORARE PRIVIND CONCEDIEREA SALARIAȚILOR
  22. CONCEDIEREA DIN MOTIVE NEIMPUTABILE SALARIAȚILOR (DE EXEMPLU: REDUCEREA POSTULUI)
  23. ORDINEA ÎN CARE OPEREAZĂ CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE NU ȚIN DE SALARIAT
  24. EVALUAREA SALARIAȚILOR CARE SUNT VIZAȚI DE CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE NU ȚIN DE PERSOANA LOR
  25. ORGANUL CARE ADOPTĂ HOTĂRÂREA PRIVIND CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE NU ȚIN DE SALARIAT
  26. RELUAREA ACTIVITĂȚII (DE EXEMPLU: REÎNFIINȚAREA POSTULUI) DUPĂ CONCEDIEREA SALARIATULUI PENTRU MOTIVE CARE NU ȚIN DE PERSOANA SA
  27. CONCEDIEREA PENTRU INAPTITUDINE FIZICĂ ȘI/SAU PSIHICĂ
  28. CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE DE NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ
  29. INTERDICȚIA DE CONCEDIERE ÎN PERIOADA DE READAPTARE A SALARIAȚILOR CARE AU BENEFICIAT DE CONCEDIU DE MATERNITATE, CONCEDIU PENTRU CREȘTEREA COPILULUI, CONCEDIU PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI
  30. TERMENUL DE PREAVIZ ÎN CAZUL CONCEDIERII
  31. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A SALARIAȚILOR
  32. DEMISIA ȘI TERMENUL DE PREAVIZ
  33. MODEL CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 3. FORMAREA PROFESIONALĂ CONFORM CCMUNSNCÎP
  1. FORMAREA PROFESIONALA CONFORM CCMUNSNCÎP (MATERIAL POSTAT INTEGRAL)
  2. DEFINIȚII TERMENI PRIVIND FORMAREA POTRIVIT CCMUNSNCÎP
  3. FORME PRIN CARE SE REALIZEAZĂ FORMAREA PROFESIONALĂ
  4. PLANURILE ANUALE DE FORMARE PROFESIONALĂ
  5. FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE CONTINUĂ
  6. ELIBERAREA ADEVERINȚELOR CARE ATESTĂ OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC
  7. PROGRAME DE FORMARE ȘI CONVERSIE PROFESIONALĂ
  8. CHELTUIELILE OCAZIONATE DE PARTICIPAREA SALARIAȚILOR LA CURSURILE INIȚIATE DE ANGAJATOR
  9. CHELTUIELILE OCAZIONATE DE PARTICIPAREA LA CURSURILE SOLICITATE DE CĂTRE SALARIAȚI
  10. STAGII SAU CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ, CARE PRESUPUN SCOATEREA PARȚIALĂ SAU TOTALĂ DIN ACTIVITATE
  11. SUSPENDAREA CIM PE DURATA SCOATERII TOTALE DIN ACTIVITATE CA URMARE A PARTICIPĂRII LA CURSURI
  12. CONCEDII PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ
  13. CONTRACTUL DE ADAPTARE PROFESIONALĂ
  14. DEFINITIVAREA ȘI GRADELE DIDACTICE RECUNOSCUTE LA ORICARE SPECIALITATE PE CARE O DEȚINE CADRUL DIDACTIC
  15. RECONVERSIA PROFESIONALĂ
 4. REGULI IMPORTANTE ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ POTRIVIT NOULUI CCMUNSNCÎP
  1. DISPOZIȚII PRIVIND CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ ÎNCHEIATE LA NIVELUL UNITĂȚILOR / INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CONFORM CCMUNSNCÎP
  2. REGULAMENTUL INTERN CONFORM CCMUNSNCÎP
  3. ATRIBUȚIILE LIDERIOR SINDICALI ȘI ORGANIZAȚIILOR SINDICATE CONFORM CCMUNSNCÎP
  4. ATRIBUȚIILE COMISIILOR PARITARE CONFORM CCMUNSNCÎP
  5. INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE NOUL C.C.M.U.N.S.N.C.Î.P.
  6. SESIZĂRI ANONIME
  7. NEGOCIEREA ȘI APLICABILITATEA CCM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR
  8. REGULI IMPORTANTE ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ POTRIVIT NOULUI CCMUNSNCÎP (MATERIAL INTEGRAL)
  9. PREDAREA ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
  10. MUTAREA DE PE JUMĂTATE DE NORMĂ/NORMĂ ÎNTREAGĂ PE NORMĂ ÎNTREAGĂ/JUMĂTATE DE NORMĂ
  11. CONCEDIUL PENTRU CREȘTERE COPIL REPREZINTĂ VECHIME ÎN MUNCĂ/ÎNVĂȚĂMÂNT
  12. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARȚIAL ȘI VECHIMEA ÎN MUNCĂ/ÎNVĂȚĂMÂNT
  13. PERSONALUL CARE ÎNSOȚEȘTE COPIII ÎN TABERE SAU LA ALTFEL DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN VACANȚE SE AFLĂ ÎN ACTIVITATE
  14. DIPLOMĂ DE FIDELITATE
  15. DISPOZITIVE PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE DE E-LEARNING
  16. DECONTAREA TRANSPORTULUI
  17. COMPENSAȚII PENTRU CAZARE, MASĂ ȘI TRATAMENT
  18. DREPTURILE COPIILOR PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT, INCLUSIV PENSIONAT
  19. SCUTIRE PLATĂ SUME DE BANI PENTRU ELIBERARE ACTE/CERTIFICATE/ETC.
  20. ÎNSOȚIREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR CARE FAC NAVETA
  21. DATA PUBLICĂRII METODOLOGIEI DE MOBILITATE
  22. DEFINITIVAREA ȘI GRADELE DIDACTICE RECUNOSCUTE LA ORICARE SPECIALITATE PE CARE O DEȚINE CADRUL DIDACTIC
  23. EGALITATEA DE ȘANSE PENTRU ANGAJAȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
  24. PREVENIREA ȘI ELIMINAREA ORICĂROR COMPORTAMENTE DISCRIMINATORII BAZATE PE CRITERIUL DE SEX
 5. SALARIZAREA CONFORM CCMUNSNCÎP
  1. DEDUCERI FISCALE
  2. OBLIGAȚIA CALCULĂRII ȘI TRANSMITERII CĂTRE ISJ / ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE A SUMELOR NECESARE PENTRU PLATA DREPTURILOR SALARIALE STABILITE PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE
  3. SANCȚIONAREA DISCIPLINARĂ A ANGAJATORILOR PENTRU NEACORDAREA DREPTURILOR DE NATURĂ SALARIALĂ
  4. DATA PLĂȚII DREPTURILOR BĂNEȘTI CĂTRE ANAGAJAȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
  5. CONFIDENȚIALITATEA SALARIILOR
  6. CONFIDENȚIALITATEA SALARIILOR NU POATE FI OPUSĂ ORGANIZAȚIILOR SINDICALE, ÎN STRICTĂ LEGĂTURĂ CU INTERESELE ACESTORA ȘI ÎN RELAȚIA LOR DIRECTĂ CU ANGAJATORUL.
  7. SALARIZAREA PERSONALULUI CARE SUPLINEȘTE SALARIAȚII AFLAȚI ÎN CFP / TRIMIȘI LA CURSURI, STAGII, SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ / ETC.
  8. SALARIZAREA PERSONALULUI CARE SUPLINEȘTE COLEGII AFLAȚI ÎN INCAPACITATE TEMPRORARĂ DE MUNCĂ
  9. STABILIREA NUMĂRULUI DE POSTURI
  10. SALARIZAREA PENTRU MUNCA PRESTATĂ ÎN ZILELE LIBERE PREVĂZUTE DE LEGE
  11. DREPTURILE DE NATURĂ SALARIALĂ ALE PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
 6. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ CONFORM CCMUNSNCÎP
  1. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ANGAJATORILOR
  2. INSTRUIREA SALARIAȚILOR ÎN DOMENIUL SSM
  3. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ CONFORM CCMUNSNCÎP (MATERIAL POSTAT INTEGRAL)
  4. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ CONFORM CCMUNSNCÎP (MATERIAL POSTAT INTEGRAL)
  5. CLASIFICAREA LOCURILOR DE MUNCĂ
  6. NOMINALIZAREA LOCURILOR DE MUNCĂ ȘI A SALARIAȚILOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎMPREUNĂ CU SINDICATELE
  7. PRESTAREA ACTIVITĂȚII ÎN LOCURI DE MUNCĂ CU CONDIȚII GRELE, PERICULOASE, NOCIVE, PENIBILE, ETC.
  8. EXAMENELE MEDICALE ALE OCHILOR PENTRU SALARIAȚII CARE LUCREAZĂ LA MONITOR
  9. ECHIPAMENTELE DE PROTECȚIE / VESTIMENTAȚIA SPECIALĂ DE LUCRU. INSTRUIREA ȘI TESTAREA ANGAJAȚILOR
  10. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR SSM
  11. COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
  12. DISPOZIȚII SSM PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL INTERN
  13. MENȚINEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ
  14. EXAMINAREA MEDICALĂ LA ANGAJARE
  15. GRATUITATEA SERVICIILOR MEDICALE PENTRU ANGAJAȚII DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
  16. ASIGURAREA SUMELOR NECESARE EFECTUĂRII EXAMINĂRILOR MEDICALE PERIODICE. CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU MEDICINA MUNCII
  17. ÎNCADRAREA ȘI MENȚINEREA PERSOANELOR CU HANDICAP
  18. TRECEREA ANGAJAȚILOR ÎN ALTE LOCURI DE MUNCĂ
 7. TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ CONFORM CCMUNSNCÎP
  1. ZILE NELUCRĂTOARE
  2. CONCEDIUL DE ODIHNĂ SUPLIMENTAR
  3. CONCEDIUL DE ODIHNĂ. CONCEDIUL DE ODIHNĂ LA CUMUL
  4. ZILE LIBERE PLĂTITE ÎN CAZUL UNOR EVENIMENTE FAMILIALE DEOSEBITE SAU ÎN ALTE SITUAȚII
  5. ÎNVOIREA COLEGIALĂ
  6. CONCEDIU PLĂTIT DE 6 LUNI PENTRU REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT SAU A UNEI LUCRĂRI ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE BAZĂ DE CONTRACT DE CERCETARE ORI DE EDITARE
  7. CONCEDIUL DE ÎNGRIJITOR DE MAXIM 10 ZILE LUCRĂTOARE
  8. ABSENȚA JUSTIFICATĂ DE LA LOCUL DETERMINATĂ DE O SITUAȚIE DE URGENȚĂ FAMILIALĂ CAUZATĂ DE BOALĂ SAU DE ACCIDENT PENTRU MAXIM 10 ZILE LUCRĂTOARE
  9. CFP DE 30 DE ZILE PENTRU REZOLVAREA UNOR SITUAȚII PERSONALE
  10. CFP DE 90 DE ZILE PENTRU PREGĂTIREA EXAMENELOR SAU A CONCURSULUI
  11. ALTE CONCEDII FĂRĂ PLATĂ
  12. CFP DE 1 SAU 2 ANI PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE
  13. CFP DE 1 AN CALENDARISTIC PENTRU AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC CU CIM PE DURATĂ NEDETERMINATĂ
  14. CONCEDIUL DE CEL PUȚIN 1 LUNĂ DIN DURATA TOTALĂ A CCC, ACORDAT TATĂLUI
  15. DURATA NORMALĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ
  16. PROGRAMUL INEGAL DE MUNCĂ
  17. PROGRAMUL FLEXIBIL DE MUNCĂ
  18. MODIFICAREA PROGRAMULUI DE MUNCĂ DETERMINATĂ DE SITUAȚII EXCEPȚIONALE
  19. ORE SUPLIMENTARE
  20. MUNCA DE NOAPTE
  21. PAUZA DE MASĂ PENTRU AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
  22. REDUCEREA DURATEI DE LUCRU PENTRU ANGAJAȚII CARE RENUNȚĂ LA CONCEDIUL PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
  23. REDUCEREA DURATEI DE LUCRU PENTRU ANGAJAȚII CARE AU ÎN ÎNGRIJIRE COPII BOLNAVI / CU DIZABILITĂȚI / CU AFECȚIUNI GRAVE
  24. DISPENSĂ ȘI PROGRAM DE LUCRU REDUS PENTRU GRAVIDE
  25. PROGRAMUL DE LUCRU / DELEGAREA / DETAȘAREA / CONCEDIEREA / RESTRÂNGEREA DE ACTIVITATE ÎN CAZUL SALARIATELOR GRAVIDE ȘI A CELOR CARE ALĂPTEAZĂ
  26. REPAUSUL ZILNIC ȘI SĂPTĂMÂNAL
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ / PROFESIONALĂ

Sub-forums:
 1. ACTE NORMATIVE- PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ (FORMA NEANALIZATĂ) ȘI ORDONANȚA PRIVIND APROBAREA TIPOLOGIEI ŞI A NECESARULUI DE CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC, PENTRU ANUL ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR 2023-2024
  1. ORDINUL 3956/2023 PENTRU APROBAREA MODULUI DE DECONTARE A PRIMELOR DE CARIERĂ
  2. ORDIN 6322/2023 PRIVIND APROBAREA TIPOLOGIEI ŞI A NECESARULUI DE CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC, PENTRU ANUL ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR 2023-2024
  3. OUG 58/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ACORDAREA UNEI PRIME DE CARIERĂ DIDACTICĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ŞI AUXILIAR, PRECUM ŞI UNEI PRIME DE CARIERĂ PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC, SUPORTATE DIN FONDURI EXTERNE
  4. EXPLICAȚII + RĂSPUNSURI ȘI ÎNTREBĂRI PRIMĂ
 2. CATEGORIILE ELIGIBILE DE BENEFICIARI FINALI
 3. CATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE
  1. CATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ
  2. CATEGORIILE DE CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU PRIMA DE CARIERĂ PROFESIONALĂ
 4. MODALITATEA DE DECONTARE A CHELTUIELILOR
  1. TIP DE CHELTUIALĂ/DOCUMENTE JUSTIFICATIVE/RESPONSABILITĂȚI PENTRU PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ
   1. CHELTUIELI PRIVIND CURSURILE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, PRECUM ŞI ALTE CATEGORII DE CHELTUIELI ASIMILATE ACESTORA
   2. CHELTUIELI PENTRU ECHIPAMENTE IT
   3. CHELTUIELI PRIVIND CĂRŢI DE SPECIALITATE, PRECUM ŞI ALTE CATEGORII DE CHELTUIELI ASIMILATE ACESTORA
   4. UN PROCENT DE PÂNĂ LA 30% DIN VALOAREA NOMINALĂ A PRIMEI DE CARIERĂ DIDACTICĂ PENTRU ACOPERIREA DE NEVOI DIDACTICE INDIVIDUALE SPECIFICE ALE CADRELOR DIDACTICE
  2. TIP DE CHELTUIALĂ/DOCUMENTE JUSTIFICATIVE/RESPONSABILITĂȚI PENTRU PRIMA DE CARIERĂ PROFESIONALĂ
   1. CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, PENTRU A ASIGURA DESFĂŞURAREA, ÎN CONDIŢII CALITATIVE CÂT MAI BUNE, A ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE DERULATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT
   2. ALTE CATEGORII DE CHELTUIELI NECESARE DESFĂŞURATE ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE
 5. TIPOLOGIA ŞI NECESARUL DE CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC, PENTRU ANUL ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR 2023-2024
 6. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI LEGATE DE PRIMA ÎN CARIERA DIDACTICĂ
  1. DEBUTANȚII, NEÎNCADRAȚI ÎN 2022-2023, PRIMESC PRIMA ÎN CARIERĂ ÎNCEPÂND CU 2024-2025
  2. UNITĂȚI AFILIATE
  3. CE SE POATE ȘI CE NU SE POATE ACHIZIȚIONA DIN PRIMA DE CARIERĂ
  4. DIFERITE SITUAȚII ÎN CARE SE BENEFICIAZĂ SAU NU DE PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ
  5. PE CE POT FI CHELTUITE SUMELE DE PRIMĂ ÎN CARIERĂ LA PERSONALUL NEDIDACTIC
 7. NOUTĂȚI LEGATE DE PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ
 8. MODEL DECLARAȚIE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

ARACIP

Sub-forums:
 1. ACREDITAREA CREȘELOR/UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR
  1. CREȘELE/GRUPELE DE CREȘĂ, CARE AU FUNCȚIONAT LEGAL ÎN 2021-2022 SE CONSIDERĂ ACREDITATE;
  2. AUTORIZAREA CREȘELOR
  3. ACREDITAREA CREȘELOR
  4. EVALUAREA PERIODICĂ A CREȘELOR
  5. FUNCȚIONAREA GRUPELOR DE CREȘĂ DIN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
  6. VIZITELE ARACIP PENTRU ACREDITARE ȘI AUTORIZAREA CREȘELOR
  7. ACREDITAREA CREȘELOR PRELUATE DE LA AUTORITĂȚI, CONSIDERATE AUTORIZATE LA PRELUARE
  8. METODOLOGIE DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII, ACREDITĂRII ŞI EVALUĂRII PERIODICE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ (ACT NORMATIV NEANALIZAT)
 2. AUTORIZAREA UNEI UNITĂȚI/A UNEI SPECIALIZĂRI/A UNUI NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 3. ACREDITAREA UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT/A UNEI SPECIALIZĂRI/ A UNUI NIVEL
  1. PROCESUL DE ACREDITARE
  2. RAPORTUL DE EVALUARE INTERNĂ ÎN VEDEREA ACREDITĂRII
 4. ATESTATUL PRIVIND NIVELUL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE; CERTIFICATUL DE CALITATE
 5. CALENDAR REFERITOR LA DERULAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE EXTERNĂ ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2024
  1. DERULAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE EXTERNĂ ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2024
 6. EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ; COMISIA CEAC
 7. EVALUAREA PERIODICĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  1. ACTIVITATEA DE EVALUARE EXTERNĂ
  2. INSTRUCȚIUNI ARACIP URCARE DOCUMENTE/ PREGĂTIRE DOCUMENTE ÎN VEDEREA EVALUĂRII PERIODICE
  3. PROCEDURA DE EVALUARE PERIODICĂ A UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  4. TARIFELE PLĂTITE PENTRU EVALUAREA EXTERNĂ
 8. EXTINDERE DE SPAȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT; SCHIMBĂRI DE SEDII
 9. MODELE (RAPOARTE, FIȘE, CERERI)
  1. MODEL FIȘE, RAPOARTE, CERERI ADAPTATE PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 198/2023
  2. MODEL FIȘE, RAPOARTE, CERERI ADAPTATE PE LEGEA EDUCAȚIEI 1/2011
 10. METODOLOGIE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ- ANALIZA MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE/NOUTĂȚI LEGISLATIVE
 11. NEACORDAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE, ACREDITĂRII; RETRAGEREA ACESTORA
 12. RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ-RAEI
 13. REGISTRUL NAȚIONAL AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  1. ACREDITATE STAT
   1. REGISTRUL ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2023
   2. REGISTRUL ACTUALIZAT ÎN MARTIE 2023
   3. REGISTRUL ACTUALIZAT LA IUNIE 2022
  2. ACREDITATE PRIVAT
   1. REGISTRUL ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2023
  3. AUTORIZATE STAT
   1. REGISTRUL ACTUALIZAT ÎN FEBRUARIE 2023
   2. REGISTRUL ACTUALIZAT ÎN OCTOMBRIE 2022
  4. AUTORIZATE PRIVAT
   1. REGISTRUL ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2023
   2. REGISTRUL ACTULIZAT ÎN IUNIE 2023
   3. REGISTRUL ACTUALIZAT ÎN OCTOMBRIE 2022
  5. EVALUATE PERIODIC
  6. REGISTRUL NAŢIONAL AL FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ (ACREDITAȚI ȘI AUTORIZAȚI)
 14. REGISTRUL NAȚIONAL AL FURNIZORILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ AUTORIZAȚI SĂ FUNCȚIONEZE PROVIZORIU
  1. DEMERSUL CE TREBUIE FĂCUT DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CE AU ÎN STRUCTURĂ CREȘE AUTORIZATE SĂ FUNCȚIONEZE PROVIZORIU, PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL FURNIZORILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ
  2. REGISTRUL NAŢIONAL AL FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ
 15. RETRAGEREA ACREDITĂRII/AUTORIZĂRII UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 16. STANDARDE DE AUTORIZARE/ ACREDITARE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE A ANTEPREŞCOLARILOR, PREŞCOLARILOR, ELEVILOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI NORME DE IGIENĂ OBLIGATORII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Sub-forums:
 1. NORME DE IGIENĂ OBLIGATORII ÎN UNITĂȚILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ȘI RECREEREA COPIILOR ȘI TINERILOR
  1. CENTRE DE VACANŢĂ ÎN ÎNȚELESUL NORMELOR DE IGIENĂ DIN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  2. CABINETELE MEDICALE PROPRII ÎN STRUCTURA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  3. CONDIȚII PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI AMPLASAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   1. AMPLASAREA UNITĂŢILOR PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
   2. MODIFICAREA DE STRUCTURĂ A SPAŢIILOR DIN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
   3. SCHIMBAREA DESTINAŢIEI ÎNCĂPERILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  4. DOTAREA CU MOBILIER A UNITĂŢILOR PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  5. PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CAUZATE DE DISCONFORTUL TERMIC
  6. VENTILATIA ÎNCĂPERILOR DESTINATE COPIILOR ŞI TINERILOR
  7. ILUMINATUL ÎNCĂPERILOR DESTINATE COPIILOR ŞI TINERILOR
  8. NIVELUL DE ZGOMOT AL ÎNCĂPERILOR DESTINATE COPIILOR ŞI TINERILOR
  9. JUCĂRIILE ŞI MATERIALELE DIDACTICE UTILIZATE ÎN UNITĂŢILE PENTRU COPII ŞI TINERI
  10. SPĂLAREA ȘI USCAREA RUFELOR ÎN UNITĂȚILE CARE ASIGURĂ CAZARE PENTRU COPII ŞI TINERI
  11. DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA UNITĂȚILOR PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR
  12. REGIMUL DE ACTIVITATE ŞI DE ODIHNĂ ÎN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  13. ALIMENTAȚIA COPIILOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  14. ASISTENȚA MEDICALĂ A COPIILOR ÎN UNITĂȚILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  15. NORME SPECIFICE DIFERITELOR TIPURI DE UNITĂŢI PENTRU COPII ŞI TINERI
   1. NORME SPECIFICE ÎN UNITĂŢILE PENTRU COPII ANTEPREŞCOLARI (CREŞE)
   2. NORME SPECIFICE ÎN UNITĂŢILE PENTRU PREŞCOLARI (GRĂDINIŢE) ŞI ALTE UNITĂŢI DESTINATE COPIILOR PREŞCOLARI (CENTRE DE ZI, CENTRE EDUCAŢIONALE)
   3. NORME SPECIFICE PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞCOLAR ŞI CENTRELE DE VACANŢĂ
   4. NORME SPECIFICE ÎN LABORATOARELE ŞCOLARE
   5. NORME SPECIFICE ÎN ATELIERELE ŞCOLARE
   6. NORME SPECIFICE PENTRU MOBILIERUL DIN ŞCOLI ŞI LICEE
   7. VOLUMUL ŞI GREUTATEA MANUALELOR, ALE RECHIZITELOR ŞI ALE ALTOR MATERIALE NECESARE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
   8. NORME SPECIFICE ÎN ORGANIZAREA CENTRELOR DE VACANŢĂ
   9. NORME SPECIFICE ÎN UNITĂŢILE PUBLICE SAU PRIVATE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR, FĂRĂ BLOC ALIMENTAR PROPRIU
   10. CONDIŢII PENTRU SERVIREA MESELOR ÎN SĂLILE DE GRUPĂ DIN CREŞE, GRĂDINIŢE ŞI CENTRE DE ZI
  16. NORME DE IGIENĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
   1. PERIOADE DEDICATE UNEI SESIUNI DIN CATEGORIA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANTEPREŞCOLAR ŞI PREŞCOLAR
   2. NUMĂRUL ZILNIC DE ORE DE ACTIVITATE PENTRU FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞCOLAR
   3. PROGRAMUL DE INSTRUIRE PRACTICĂ A ELEVILOR DIN ŞCOLI PROFESIONALE ŞI LICEE
   4. REGIMUL DE ACTIVITATE ŞI DE ODIHNĂ ÎN CENTRELE DE VACANŢĂ
  17. ANEXE LA ORDINUL 1456/2020
  18. COMERCIALIZAREA SAU EXPUNEREA SPRE VÂNZARE A UNOR PRODUSE ÎN INCINTA SAU ÎMPREJMUIRILE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  19. DOCUMENTE MEDICALE CARE ATESTĂ STAREA DE SĂNĂTATE A COPIILOR, CE POT FI PRIMIȚI ÎN COLECTIVITATE
   1. DOCUMENTE MEDICALE CE SE PREZINTĂ LA ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   2. DOCUMENTE MEDICALE NECESARE A SE PREZENTA LA INTRAREA ÎN UNITĂŢILE PENTRU ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR (CENTRE DE VACANŢĂ)
  20. DIMENSIONAREA, AMPLASAREA ŞI ADAPTAREA INSTALAŢIILOR SANITARE
   1. RACORDAREA LA REŢEAUA DE APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE
   2. EFECTUAREA CURĂȚENIEI, COLECTAREA, DEPOZITAREA, TRANSPORTUL ŞI NEUTRALIZAREA DEŞEURILOR
  21. GRĂDINIŢELE CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN INCINTA UNOR UNITĂŢI ŞCOLARE
  22. INTERNATELE ȘCOLARE
   1. SPAȚIILE CE SE ASIGURĂ ÎN INTERNATELE ȘCOLARE
   2. FUNCŢIONAREA CLASELOR SAU A SĂLILOR DE GRUPĂ ÎN INTERNATELE ŞCOLARE
  23. TERENURILE AFERENTE UNITĂŢILOR PENTRU EDUCAREA, ODIHNA, INSTRUIREA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
   1. GARDUL ÎMPREJMUITOR AL TERENULUI AFERENT UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  24. UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  25. UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ÎNȚELESUL NORMELOR DE IGIENĂ DIN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  26. UNITĂŢILE PENTRU ANTEPREŞCOLARI (CREŞE) ŞI PREŞCOLARI (GRĂDINIŢE)
 2. ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR, ELEVILOR DIN U. Î. PREUNIVERSITAR PENTRU MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A COLECTIVITĂȚILOR ȘI PENTRU PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
  1. ASISTENȚA MEDICALĂ ȘI ASISTENȚA MEDICALĂ STOMATOLOGICĂ DESTINATĂ ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR
  2. ASPECTE NOI ȘI IMPORTANTE ADUSE DE METODOLOGIA PRIVIND ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR, ELEVILOR
  3. ANEXE LA METODOLOGIE
  4. BAREMUL DE DOTARE A CABINETELOR MEDICALE ȘI DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ȘI PARTICULARE AUTORIZATE/ACREDITATE
  5. CATEGORIILE DE PERSONAL IMPLICATE ÎN ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR ȘI ELEVILOR
  6. ÎNCADRAREA PERSONALULUI MEDICAL DIN CABINETELE MEDICALE ȘCOLARE ȘI DIN CABINETELE DE STOMATOLOGIE ȘCOLARĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
  7. METODOLOGIE PRIVIND ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR, ELEVILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A COLECTIVITĂȚILOR ȘI PENTRU PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
   1. ACTUL NORMATIV INIȚIAL
   2. MODIFICĂRI ADUSE ACTULUI NORMATIV/RECTIFICĂRI
  8. MODUL DE EFECTUARE A EXAMINĂRILOR MEDICALE DE BILANȚ ALE STĂRII DE SĂNĂTATE ȘI A EXAMINĂRILOR PERIODICE STOMATOLOGICE
  9. NORMAREA PERSONALULUI MEDICAL DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  10. ORGANIZAREA EVALUĂRII ȘI SUPRAVEGHERII STĂRII DE SĂNĂTATE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR, ELEVILOR DIN UNITĂȚILE ȘCOLARE DE STAT ȘI PARTICULARE AUTORIZATE/ACREDITATE, DE CĂTRE PERSONALUL MEDICAL
   1. ETAPELE EXAMINĂRILOR MEDICALE PERIODICE ȘI DE BILANȚ ALE STĂRII DE SĂNĂTATE
  11. ROLUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE ÎN ASIGURAREA ȘI MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR ȘI ELEVILOR
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

BULLYING

Sub-forums:
 1. ACTIVITĂŢILE DE PREVENIRE A VIOLENŢEI PSIHOLOGICE
 2. PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENŢĂ ÎN ȘCOLI
  1. MODIFICĂRI ADUSE PROCEDURII PRIVIND MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN ȘCOLI
  2. ACTUL NORMATIV MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN ȘCOLI (FORMĂ NEANALIZATĂ)
  3. CE SE REGLEMENTEAZĂ PRIN PROCEDURA PRIVIND MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENŢĂ?
  4. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ
  5. IMPLEMENTAREA UNUI MECANISM DE SESIZARE ANONIMĂ A SUSPICIUNILOR ȘI A FAPTELOR DE VIOLENȚĂ
  6. MĂSURI DE SPRIJIN ŞI SANCŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGE PENTRU PERSOANELE IMPLICATE
  7. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI (CPEV) ȘI PLANUL DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  8. SCHEMA DE RESPONSABILITĂȚI ÎN MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENȚĂ
  9. MANAGEMENTUL CAZURILOR UȘOARE DE VIOLENŢĂ
  10. MANAGEMENTUL CAZURILOR GRAVE DE VIOLENŢĂ
  11. MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENŢĂ A PERSONALULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASUPRA ANTEPREŞCOLARILOR/PREŞCOLARILOR/ELEVILOR
  12. MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENŢĂ GRAVĂ A ELEVILOR ASUPRA PERSONALULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  13. INTERVENŢIA ÎN CAZ DE SUSPICIUNE DE VIOLENŢĂ ASUPRA COPILULUI ÎN AFARA MEDIULUI ŞCOLAR
  14. INTERVENŢIA ÎN CAZ DE SUSPICIUNE DE CONSUM DE SUBSTANŢE PSIHOACTIVE ÎN RÂNDUL ELEVILOR
  15. INTERVENŢIA ÎN CAZ DE SUSPICIUNE DE PORT SAU FOLOSIRE, FĂRĂ DREPT, DE OBIECTE PERICULOASE SAU SUSPICIUNEA SĂVÂRŞIRII, DE CĂTRE ELEVI, A UNEI INFRACŢIUNI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
  16. ANEXE
 3. COMBATEREA BULLYINGULUI ŞI A CYBERBULLYINGULUI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 4. CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA GRUPULUI DE ACŢIUNE ANTIBULLYING ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
 5. DEFINIȚII OPERAȚIONALE
  1. ABUZUL EMOȚIONAL
  2. COMPORTAMENTUL AGRESIV
  3. ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ
  4. MANAGEMENTUL DE CAZ
  5. PREȘCOLARUL/ELEVUL VICTIMĂ
  6. SEMNALAREA SITUAȚIEI DE VIOLENȚĂ
  7. VIOLENȚA PSIHOLOGICĂ
  8. VIOLENȚA FIZICĂ- FORMELE SUB CARE SE POATE MANIFESTA ÎN ȘCOLI
  9. VIOLENȚA PSIHOLOGICĂ CIBERNETICĂ
  10. VIOLENȚA SEXUALĂ
 6. FIŞA DE IDENTIFICARE A VIOLENŢEI PSIHOLOGICE - BULLYING ÎN MEDIUL ŞCOLAR
 7. IDENTIFICAREA SITUAŢIILOR DE BULLYING SAU CYBERBULLYING
 8. MECANISMUL DE INTERVENŢIE ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA BULLYINGULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 9. NORME METODOLOGIE/LEGISLAȚIE ÎN VIGOARE
 10. OBLIGATORIU A FI PREVĂZUT ÎN REGULAMENTUL INTERN
 11. PLANULUI ANTIBULLYING, LA NIVELUL FIECĂREI UNITĂŢI ŞCOLARE
 12. ROLUL PERSONALULUI DIDACTIC ÎN COMBTEREA FENOMENULUI DE BULLYING
 13. SEMNELE EVOCATOARE DE VIOLENŢĂ ASUPRA UNUI COPIL
 14. SESIZARE PRIVIND VIOLENȚA PSIHOLOGICĂ
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

BAZĂ MATERIALĂ ȘCOLI

Sub-forums:
 1. ADAPTARE BAZĂ MATERIALĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
 2. ÎNCHIRIEREA BUNURILOR DINTR-O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 3. ÎNCHIRIERII BUNURILOR IMOBILE, TEMPORAR DISPONIBILE, AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  1. ACTIVITĂȚI CE POT FI DESFĂȘURATE DE CEI CARE DORESC ÎNCHIRIEREA BUNURILOR APARȚINÂND MINISTERULUI EDUCAȚIEI (CLUBURI, PALATE)
  2. AVIZ PENTRU ÎNCHIRIEREA TEMPORARĂ A BUNURILOR DIN UNITĂȚILE CONEXE MINISTERULUI
  3. DURATA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DIN UNITĂȚILE CONEXE ALE MINISTERULUI
  4. DOCUMENTAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR DIN UNITĂȚILE CONEXE MINISTERULUI
  5. INVESTIȚIILE FĂCUTE DE CHIRIAȘ PE BUNUL APARȚINÂND MINISTERULUI EDUCAȚIEI
  6. REZILIEREA CONTRACTULUI DIN VINA CHIRIAȘULUI
  7. REFERATUL DE OPORTUNITATE LA ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR DIN INSTITUȚIILE CONEXE MINISTERULUI
 4. OPINIA ISJ ȘI A CURȚII DE CONTURI PENTRU CONTRACTELE DE DARE ÎN ADMINISTRARE A SPAȚIILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 5. SCHIMBARE DESTINAȚIE BAZĂ MATERIALĂ LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PATRIMONIU LA AUTORITATEA LOCALĂ
  1. PROCEDURA DE OBȚINERE A AVIZULUI CONFORM ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI
   1. ACTUL NORMATIV (FORMĂ NEANALIZATĂ)
   2. PROCEDURĂ PRIVIND ELABORAREA AVIZULUI CONFORM, PREVĂZUT LA ART. 146 ALIN. (7) DIN LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023, PENTRU SCHIMBAREA DESTINAŢIEI BAZEI MATERIALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
    1. CINE SOLICITĂ AVIZUL CONFORM PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI BAZEI MATERIALE A UNIT. DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CARE SUNT ASPECTELE DE CARE SE VA ȚINE CONT ÎN MOD OBLIGATORIU PENTRU EMITEREA ACESTUIA?
    2. CARE ESTE PERIOADA PENTRU CARE SE POATE OBȚINE AVIZUL DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI BAZEI MATERIALE?
    3. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU IMOBILUL PENTRU CARE A FOST SCHIMBATĂ DESTINAȚIA, LA EXPIRAREA PERIOADEI PENTRU CARE A FOST CONFERIT AVIZUL?
    4. CARE SUNT DOCUMENTELE CE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ SOLICITAREA EMITERII AVIZULUI?
    5. CARE SUNT ETAPELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI CONFORM?
   3. PROCEDURA PRIVIND EMITEREA AVIZULUI CONFORM PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI/SPAȚIILOR/CLĂDIRILOR ÎN CARE NU SE MAI DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DIDACTICE, ÎN PRIMII 3 ANI CALENDARISTICI DE LA ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE
    1. CINE SOLICITĂ AVIZUL CONFORM PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI ȘI A SPAȚIILOR/CLĂDIRILOR ÎN CARE NU SE MAI DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DIDACTICE?
    2. IMOBILELE PENTRU CARE SE POATE REALIZA SCHIMBAREA DESTINAȚIEI. ASPECTELE DE CARE TREBUIE SĂ SE ȚINĂ CONT.
    3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA EMITERII AVIZULUI CONFORM PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI ȘI A SPAȚIILOR/CLĂDIRILOR ÎN CARE NU SE MAI DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DIDACTICE
    4. ETAPELE PROCEDURII DE ELABORARE A AVIZULUI CONFORM
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

BURSE ELEVI

Sub-forums:
 1. BURSE ELEVI DUPĂ APARIȚIA LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  1. ACT NORMATIV/METODOLOGIE ( FORMA NEANALIZATĂ)
  2. TIPURI DE BURSE ȘI CATEGORII DE BENEFICIARI
  3. PERIOADA ÎN CARE SE ACORDĂ BURSELE
  4. BUGETUL PENTRU BURSE
  5. ÎNȚELESUL TERMENULUI FAMILIE ÎN ACCEPȚIUNEA ORDINULUI DE BURSE
  6. BURSELE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ
  7. BURSE DE MERIT
  8. BURSE SOCIALE
   1. STABILIREA VENITULUI MEDIU NET LUNAR
   2. PERIOADA ÎN CARE SE ACORDĂ BURSELE DE AJUTOR SOCIAL
   3. SISTAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL
   4. ELEVII CARE POT BENEFICIA DE BURSA SOCIALĂ
  9. BURSELE TEHNOLOGICE
  10. BURSE PENTRU MAMELE MINORE
  11. BURSELE CARE SE POT CUMULA
  12. SUSPENDAREA ACORDĂRII BURSELOR PE PERIOADA STUDIILOR ÎN STRĂINĂTATE
  13. MODALITATEA DE CALCUL AL BURSELOR DE MERIT ŞI TEHNOLOGICE PENTRU LUNILE DIN ANUL ȘCOLAR ÎN CARE SUNT VACANȚE
  14. BURSELE ELEVILOR CARE AU FOST TRANSFERAȚI
  15. CADRELE DIDACTICE IMPLICATE ÎN INFORMAREA ȘI SUSȚINEREA FAMILIILOR PENTRU ACCESAREA BURSELOR
  16. COMISIA DE MANAGEMENT AL BURSELOR
  17. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI BURSE 2023
   1. PUNCT DE VEDERE PRIVIND FORMULAREA „MEDIILE CALCULATE CA MEDIE ARITMETICĂ, AVÂND DOUĂ ZECIMALE, FĂRĂ ROTUNJIRE, A NOTELOR OBȚINUTE DE ELEVI PE PARCURSUL PRIMELOR DOUĂ INTERVALE DE ÎNVĂȚARE DIN ANUL ȘCOLAR ÎN CURS;”
   2. CALCUL VENITURI PENTRU STABILIREA MINIMULUI NET PE ANUL 2023 PENTRU BURSA SOCIALĂ
   3. COMUNICĂRI ME- BURSE
   4. VENITURILE REALIZATE DE PĂRINȚI; ALOCAȚIILE COPIILOR
   5. MEDIILE ELEVILOR LA STABILIREA BURSELOR
   6. ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL ȘI DE MASĂ CU NEVOI SPECIALE
   7. A DOUA ȘANSĂ ȘI ADULȚII DIN PENITENCIARE
   8. DOSARUL DE BURSE- DOCUMENTE DEPUSE DE PĂRINȚI
   9. STABILIREA COPIILOR ELIGIBILI PENTRU A PRIMI BURSE
   10. REVIZUIREA LUNARĂ A LISTELOR PENTRU BURSE
   11. ELEVII TRANSFERAȚI BENEFICIARI AI BURSEI DE MERIT
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

COST STANDARD

Sub-forums:
 1. COST STANDARD ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ÎN ANUL 2024
  1. HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 68/2024 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU DETERMINAREA COSTULUI STANDARD ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT (ACT NORMATIV FORMA NEANALIZATĂ)
  2. FINANȚAREA DE BAZĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
   1. ASIGURAREA SUMELOR PRIVIND FINANŢAREA DE BAZĂ PENTRU CHELTUIELILE CU SALARIILE, SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE ÎN BANI
   2. ASIGURAREA SUMELOR PRIVIND FINANŢAREA DE BAZĂ PENTRU PENTRU CHELTUIELILE CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI CHELTUIELILE CU BUNURI ŞI SERVICII
   3. FINANŢAREA DE BAZĂ PENTRU ŞCOLILE DIN SPITAL, ÎNFIINŢATE ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
   4. FINANŢAREA PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CARE SUNT ÎNSCRIŞI ANTEPREŞCOLARI/PREŞCOLARI/ELEVI CARE BENEFICIAZĂ DE NIVELURILE DE INTERVENŢIE I, II SAU, DUPĂ CAZ, III
   5. FINANŢAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE, SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE PRECUM ȘI A CELOR CU FORMAREA CONTINUĂ, BUNURI ȘI SERVICII, SE FACE PE BAZA COSTULUI STANDARD
  3. VALOAREA COSTULUI STANDARD ÎN ANUL 2024
  4. COSTUL STANDARD PENTRU CHELTUIELILE CU SALARIILE, SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE PRECUM ŞI CONTRIBUŢIILE AFERENTE ACESTORA, PENTRU ACTIVITATEA DE CĂMINE-CANTINE
  5. COSTUL STANDARD PER ANTEPREŞCOLAR/ PREŞCOLAR/ELEV PRIVIND CHELTUIELILE CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI CHELTUIELILE CU BUNURI ŞI SERVICII
  6. ALOCAREA PRIN REDISTRIBUIRE SAU DIN SUME RĂMASE NEREPARTIZATE A UNOR SUME SUPLIMENTARE CĂTRE ANUMITE CATEGORII DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  7. CARE SUNT CATEGORIILE DE UNITĂȚI PENTRU CARE NU SE APLICĂ H.G. 68/2024 PENTRU DETERMINAREA COSTULUI STANDARD?
  8. METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU DETERMINAREA COSTULUI STANDARD PENTRU COEFICIENTUL 1, PENTRU CHELTUIELILE CU SALARIILE, SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE ÎN BANI, STABILITE PRIN LEGE, PRECUM ŞI CONTRIBUŢIILE AFERENTE ACESTORA
   1. COSTUL STANDARD PENTRU COEFICIENTUL 1, PENTRU CHELTUIELILE CU SALARIILE, SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE ÎN BANI, STABILITE PRIN LEGE, PRECUM ŞI CONTRIBUŢIILE AFERENTE ACESTORA
   2. COSTUL STANDARD PER ANTEPREŞCOLAR/PREŞCOLAR/ELEV PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE
   3. COSTUL STANDARD PENTRU ALTE CATEGORII DE PERSONAL
  9. COSTURI STANDARD PER ANTEPREŞCOLAR/PREŞCOLAR/ELEV PENTRU CHELTUIELILE CU SALARIILE, SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE ÎN BANI, STABILITE PRIN LEGE, PRECUM ŞI CONTRIBUŢIILE AFERENTE ACESTORA, PENTRU ANUL 2024
  10. COEFICIENŢI DE DIFERENŢIERE PENTRU COSTURILE STANDARD ŞI COEFICIENŢII DE CORECŢIE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE, PENTRU CHELTUIELILE CU SALARIILE, SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE ÎN BANI
  11. CRITERII DE CALCUL FOLOSITE PENTRU DETERMINAREA COSTULUI STANDARD PER ANTEPREŞCOLAR/PREŞCOLAR/ELEV, PENTRU COEFICIENTUL 1, AFFERENT CHELTUIELILOR CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI A CHELTUIELILOR CU BUNURI ŞI SERVICII
  12. COSTURI STANDARD PER ANTEPREŞCOLAR/PREŞCOLAR/ELEV PRIVIND CHELTUIELILE CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI CHELTUIELILE CU BUNURI ŞI SERVICII, PENTRU ANUL 2024
  13. COEFICIENŢI DE DIFERENŢIERE PENTRU COSTURILE STANDARD PER ANTEPREŞCOLAR/PREŞCOLAR/ELEV PENTRU CHELTUIELILE CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI CHELTUIELILE CU BUNURI ŞI SERVICII
 2. COST STANDARD ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT ÎN ANUL 2024
  1. HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 69/2024 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU DETERMINAREA COSTULUI STANDARD ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PRIVAT (ACT NORMATIV FORMA NEANALIZATĂ)
  2. ASIGURAREA FINANȚĂRII DE BAZĂ
  3. DETERMINAREA COSTULUI STANDARD
  4. VALOAREA COSTULUI STANDARD PENTRU ANUL 2024
  5. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE INSPECTORATUL ȘCOLAR ÎN VEDEREA VALIDĂRII NUMĂRULUI DE ELEVI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
  6. OBLIGAŢIA DE A FACE PUBLICE INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SUMELE PRIMITE, NUMĂRUL DE ANTEPREŞCOLARI/PREŞCOLARI/ELEVI ŞI FORMAŢIUNILE DE STUDIU
  7. ANEXE COST STANDARD ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT 2024
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Sub-forums:
 1. CONCEDIUL SUPLIMENTAR DE ODIHNĂ
  1. APROBAREA SAU NU ÎN CA A CONCEDIULUI SUPLIMENTAR DE ODIHNĂ
 2. CONCEDIUL DE ÎNGRIJITOR
 3. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND CONCEDIILE DE ODIHNĂ
 4. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
  1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ CONCEDIUL DE ODIHNĂ AL PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
   1. PLANIFICAREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI PERSONALUL NEDIDACTIC PE ANUL 203-2024
  2. DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
  3. PERIOADA DE CONCEDIU PENTRU PERSONALUL AUXILIAR
 5. PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE
  1. CONCEDIUL DE ODIHNĂ PENTRU ANGAJAȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT
  2. CONCEDIU DE ODIHNĂ ȘI TEZA DE DOCTORAT
  3. CONCEDIUL DE ODIHNĂ ȘI CONCEDIUL PENTRU CREȘTEREA ȘI ÎNGRIJIREA COPILULUI (CIC)
  4. CONCEDIUL DE ODIHNĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC CU ACTIVITATE ÎN MAI MULTE ȘCOLI
  5. CALCULUL ZILELOR DE CONCEDIU DE ODIHNĂ
  6. CONCEDIU DE ODIHNĂ NEEFECTUAT; DREPTUL LA CO PENTRU PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE; COMPENSAREA ÎN BANI LA ÎNCETAREA CIM-ULUI
  7. CONCEDIU DE ODIHNĂ- NOȚIUNI GENERALE. ZILE DE CONCEDIU ANUAL PT PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE
  8. CUM SE ACORDĂ CO ÎN FUNCȚIE DE ACTIVITATEA LUCRATĂ ȘI ALTE PARTICULARITĂȚI
  9. DREPTURILE SALARIALE PE PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ
  10. INDEMNIZAȚIA DE CONCEDIU
  11. ÎNTRERUPEREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ
  12. MODEL CERERE APROBARE COCNEDIU DE ODIHNĂ
  13. PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR DE CONCEDIU DE ODIHNĂ
  14. STABILIREA ȘI PROGRAMAREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ
  15. SITUAȚIILE ÎN CARE SE ACORDĂ ZILE DE CO DEȘI ANGAJATUL ARE CONTRACTUL DE MUNCĂ SUSPENDAT
  16. ZILE LIBERE SAU CONCEDIU DE ODIHNĂ PENTRU PARTICIPAREA LA OLIMPIADE, ÎN ZILELE DE ODIHNĂ
 6. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
  1. CONCEDIUL DE ODIHNĂ AL DIRECTORULUI ADJUNCT
  2. CONCEDIU DE ODIHNĂ CALCULAT PENTRU UN COLEG DIRECTOR, CE NU A OCUPAT UN AN ȘCOLAR COMPLET FUNCȚIA
  3. COMPENSAREA ÎN BANI A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ
  4. DE CÂTE ZILE DE CO BENEFICIAZĂ PERSONALUL DIDACTIC DE CONDUCERE?
  5. RECHEMAREA DIRECTORULUI DIN CONCEDIU DE ODIHNĂ
 7. PERSONAL NEDIDACTIC
  1. CONCEDIU DE ODIHNĂ SUPLIMENTAR
  2. CONCEDIU DE ODIHNĂ NEEFECTUAT ÎN SITUAȚIA PERSONALULUI NEDIDACTIC
  3. PERIOADA ÎN CARE SE STABILEȘTE CONCEDIUL DE ODIHNĂ
 8. RELAȚIA DINTRE ANGAJAT ȘI ANGAJATOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONCEDIUL DE ODIHNĂ
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

CDȘ - DISCIPLINE OPȚIONALE; CDL- CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Sub-forums:
 1. ANEXE PRIVIND PROGRAMELE ȘCOLARE PENTRU DISCIPLINE OPȚIONALE
 2. ACTUL NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ)
 3. ANEXE, FORMULARE DIN PROCEDURA ISJ TIMIȘ DE AVIZARE A DISCIPLINELOR OPȚIONALE
 4. CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
  1. CE REPREZINTĂ CDȘ-UL
  2. CONSULTĂRI ÎN ETAPA DE CONSTITUIRE A OFERTEI ȘCOLII
  3. ETAPE DE PARCURS DE CĂTRE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VEDEREA ELABORĂRII CDȘ-ULUI; ACȚIUNI ALE INSPECTORATULUI ȘCOLAR
  4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII OPŢIONALELOR
  5. PROGRAME ȘCOLARE PENTRU DISCIPLINELE OPȚIONALE
   1. PROGRAME ȘCOLARE CDȘ- NIVEL GIMNAZIAL
    1. DISCIPLINA DE TIP OPŢIONAL INTEGRAT "EDUCAŢIE PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE"
    2. PROGRAMĂ ȘCOLARĂ EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
    3. PROGRAME ŞCOLARE PENTRU DISCIPLINELE OPŢIONALE "SISTEME DE SCRIERE ŞI CODIFICARE", "SISTEME DE NUMERAŢIE", "MATEMATICĂ ÎN NATURĂ ŞI ARTE
   2. PROGRAME ȘCOLARE CDȘ- NIVEL PRIMAR
   3. PROGRAME ȘCOLARE CDȘ- NIVEL LICEAL
  6. PAȘI ÎN PROIECTAREA ȘI AVIZAREA OFERTEI DE CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII (CDȘ)
   1. ANALIZA DE NEVOI
   2. ALEGEREA OPŢIONALELOR DE CĂTRE ELEVI/PĂRINŢI/REPREZENTANŢI LEGALI
   3. AVIZAREA PROGRAMELOR PENTRU DISCIPLINELE OPŢIONALE
   4. PROPUNEREA DE OPȚIONAL- CE INCLUDE ACEASTA, ANALIZA ȘI CENTRALIZAREA PROPUNERILOR, REALIZAREA OFERTEI CDȘ
   5. PREZENTAREA OFERTEI DE CDS ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR/ REPREZENTANŢILOR LEGALI AI ELEVILOR
  7. REPERE PENTRU STABILIREA DISCIPLINELOR OPȚIONALE
  8. TIPURI DE OPȚIONALE CE POT FI STABILITE
 5. CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
  1. ANEXE, DIAGRAME DE PROCES, FIȘE DE EVALUARE CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
  2. CUI ÎI ESTE SPECIFIC CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
  3. ETAPE DE PARCURS DE CĂTRE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VEDEREA ELABORĂRII CDL-ULUI; ACȚIUNI ALE INSPECTORATULUI ȘCOLAR
  4. PROGRAMELE ȘCOLARE PENTRU CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE ȘCOLARE APROBATE DE ISJ-DOCUMENTE OFICIALE SUPUSE INSPECȚIEI ȘCOLARE; RESPONSABILITĂȚI PRIVIND REALIZAREA LOR INTEGRALĂ
  5. REPERE METODOLOGICE PRIVIND PROIECTAREA CDL PENTRU CLASELE A IX-A ȘI A X-A, CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, FILIERA TEHNOLOGICĂ ȘI ÎNV. PROFESIONAL
   1. AVANTAJE/BENEFICII ALE CDL
   2. ELABORAREA CDL
   3. OBIECTIVELE INTRODUCERII CDL
   4. PRECIZĂRI PRIVIND APLICAREA CDL
 6. SCHEMA ORARĂ
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

COMPETIȚII ȘCOLARE

Sub-forums:
 1. LISTELE ȘI CALENDARELE COMPETIȚIILOR CE SE VOR ORGANIZA ȘI DESFĂȘURA ÎN ROMÂNIA, LA NIVEL INTERNAȚIONAL, NAȚIONAL ȘI REGIONAL, ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
  1. CALENDARUL COMPETIȚIILOR INTERNAȚIONALE PE DISCIPLINE ȘCOLARE ȘI PROIECTE EDUCATIVE DESFĂȘURATE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN STRĂINĂTATE, LA CARE PARTICIPĂ ELEVII ROMANI ÎN 2024
  2. CALENDARUL OLIMPIADELOR ȘCOLARE CE SE VOR DESFĂȘURA ȘI ORGANIZA ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024, PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
  3. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE ȘI SELECȚIONARE A LOTURILOR NAȚIONALE PENTRU PARTICIPAREA LA OLIMPIADELE INTERNAȚIONALE, CE SE VOR ORGANIZA ȘI DESFĂȘURA ÎN ANUL 2024 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
  4. CALENDARUL CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘCOLARE, CE SE VOR ORGANIZA ȘI DESFĂȘURA CU FINANȚARE DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024, PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
  5. CALENDARUL CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘCOLARE, CE SE VOR ORGANIZA ȘI DESFĂȘURA FĂRĂ FINANȚARE DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024, PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
 2. CHELTUIELILE CU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIILOR ŞCOLARE, EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE, CUANTUMUL STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE ELEVILOR PREMIAŢI ŞI UNITĂŢILOR ŞCOLARE DE PROVENIENŢĂ A PREMIANŢILOR
  1. FACILITĂȚI PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, PRECUM ŞI CEI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR ŞI CONFESIONAL ACREDITAT, CARE PARTICIPĂ LA COMPETIŢII ŞCOLARE PE DISCIPLINE,
  2. FACILITĂȚI PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE ÎNSOŢESC ELEVII , CARE PARTICIPĂ LA COMPETIŢII ŞCOLARE
  3. CINE SUPORTĂ DREPTURILE ELEVILOR ŞI ALE CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA COMPETIȚIILE ȘCOLARE
  4. DIPLOME, MEDALII ŞI STIMULENTE FINANCIARE PENTRU ELEVII ŞI FORMAŢIILE/ECHIPELE DE ELEVI PREMIAŢI POTRIVIT METODOLOGIEI-CADRU DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR ŞCOLARE
 3. ACTE NORMATIVE COMPETIȚII ȘCOLARE
  1. ORDINUL MECTS 3035/2012 METODOLOGIA-CADRU DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A COMPETIŢIILOR ŞCOLARE ŞI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE, ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
  2. HOTĂRÂRE DE GUVERN NR. 536 DIN 27 IULIE 2016 PRIVIND STIMULAREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE ÎNALTE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 4. BENEFICII ALE ELEVILOR CARE PARTICIPĂ LA COMPETIȚII ȘCOLARE ȘI ALE CADRELOR DIDACTICE ÎNSOȚITOARE
 5. MODIFICĂRI ADUSE LA ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR ȘCOLARE ( OLIMPIADE ȘCOLARE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE)- CADRUL GENERAL
 6. CONCURSURI ȘCOLARE
  1. CLASIFICAREA ŞI ETAPELE CONCURSURILOR ŞCOLARE
  2. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR ŞCOLARE NAŢIONALE
   1. COMISIILE CONCURSURILOR ȘCOLARE
   2. PROBELE DE EVALUARE
   3. DESFĂŞURAREA PROBELOR DE EVALUARE
   4. ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR ȘCOLARE
  3. PREMIEREA
 7. OLIMPIADE ȘCOLARE
  1. PREMIEREA
  2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADELOR ȘCOLARE
   1. COMISIILE OLIMPIADELOR
   2. PROBELE DE EVALUARE
   3. DESFĂŞURAREA PROBELOR DE EVALUARE
   4. ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE DESFĂȘURARE A OLIMPIADELOR ȘCOLARE
   5. CLASIFICAREA ȘI ETAPELE OLIMPIADELOR ȘCOLARE; DESCRIEREA ETAPELOR LOCALE, JUDEȚENE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

CONSTITUIREA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU/GRUPELOR/CLASELOR

Sub-forums:
 1. CONSTITUIREA CLASELOR/GRUPELOR PE LEGEA 1 A EDUCAȚIEI (VALABILĂ PÂNĂ LA 31 AUGUST 2023)
  1. MODUL CORECT DE CALCUL AL LOCURILOR LIBERE PE GRUPELE DE GRĂDINIȚĂ, ÎN VEDEREA TRANSFERULUI SAU A ÎNSCRIERII/REÎNSCRIERII
  2. MAJORAREA EFECTIVELOR DE ELEVI/CLASĂ DE CĂTRE ISJ, LA SOLICITAREA CA-ULUI ȘCOLII
  3. MOD DE CALCUL A LOCURILOR LIBERE PE CLASELE DE LA PRIMAR
  4. MODEL HOTĂRÂRE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE PENTRU MAJORARE EFECTIVE ELEVI PE CLASĂ (ESTE ACTUL PRIN CARE SE JUSTIFICĂ SOLICITAREA DE EXCEPTARE)
  5. EFECTIVE MINIME, MEDII ȘI MAXIME PE GRUPE ȘI CLASE/SITUAȚII DE EXCEPȚIE
 2. CONSTITUIREA CLASELOR/GRUPELOR PE LEGEA 198 A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (VALABILĂ DE LA 1 SEPTEMBRIE 2023)
  1. EFECTIVELE DE ELEVI ȘI COPII PE CLASELE DE ÎNCEPUT, PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI INTRĂ ÎNCEPÂND CU 2024-2025
   1. CONSTITUIREA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU/GRUPELOR/CLASELOR ÎNCEPÂND CU CLASA PREGĂTITOARE, A V-A ȘI A IX-A DIN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
    1. EFECTIVE ÎNVĂȚĂMÂNT SPORTIV ȘI DE ARTĂ
    2. EFECTIVE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, INCLUSIV DUAL
    3. EFECTIVE DE ELEVI PE CLASELE DE INSTRUIREA PRACTICĂ ŞI PREGĂTIREA DE SPECIALITATE
    4. EFECTIVELE DE ELEVI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL
    5. EFECTIVE ELEVI ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
    6. EFECTIVE DE ELEVI ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL
    7. EFECTIVELE DE ELEVI PENTRU FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBA MATERNĂ
    8. FUNCȚIONAREA EFECTIVELOR DE COPII/ELEVI SUB EFECTIVUL MINIM ȘI PESTE EFECTIVUL MAXIM CU 2 ELEVI
    9. INTEGRAREA ŞCOLARĂ INDIVIDUALĂ A COPIILOR/ELEVILOR CU CES ÎN GRUPE/CLASE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ
    10. CONSTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE STUDIU PRIN DISTRIBUIRE ALEATORIE A COPIILOR/ELEVILOR
    11. CLASE ÎN REGIM SIMULTAN
    12. EDUCAȚIE TIMPURIE/NIVEL ANTEPREȘCOLAR
    13. EDUCAŢIA TIMPURIE, NIVEL PREŞCOLAR
    14. EFECTIVE ELEVI-ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
    15. EFECTIVE ELEVI-ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
   2. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ CONSTITUIREA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  2. DEPĂŞIREA EFECTIVELOR FORMAŢIUNILOR DE ANTEPREŞCOLARI, PREŞCOLARI SAU ELEVI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
   1. ACT NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ)- DEPĂŞIREA EFECTIVELOR FORMAŢIUNILOR DE ANTEPREŞCOLARI, PREŞCOLARI SAU ELEVI
   2. SOLICITĂRILE PE CARE LE POT FACE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT RIVIND DEPĂȘIREA SAU DIMINUAREA EFECTIVELOR DE COPII/PREȘCOLARI/ELEVI
   3. SITUAŢII EXCEPŢIONALE, PENTRU CARE SE POATE APROBA FUNCŢIONAREA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU CU EFECTIVE MAI MARI FAŢĂ DE CELE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 198/2023
   4. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN GESTIONAREA SITUAȚIILOR VENITE DIN ȘCOLI, PRIVIND MAJORAREA SAU DIMINUAREA EFECTIVELOR DE COPII/ELEVI
   5. DOCUMENTAȚIA, CE VA TREBUI TRIMISĂ DE O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VEDEREA APROBĂRII DIMINUĂRILOR/SUPLIMENTĂRII EFECTIVELOR DE ELEVI
   6. SOLICITĂRILE, CE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN SITUAȚII EXCEPȚIONALE. CÂND POATE RESPINGE ISJ O SOLICITARE DE EXCEPTARE
   7. DEPĂŞIREA LIMITELOR MAXIME APROBATE DE CĂTRE ISJ, DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI PENTRU FORMAŢIUNILE DE ANTEPREŞCOLARI, PREŞCOLARI SAU ELEVI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
    1. LIMITELE PESTE CARE POATE APROBA MINISTERUL EDUCAȚIEI SUPLIMENTAREA EFECTIVELOR APROBATE DE ISJ
    2. SITUAȚIILE EXCEPȚIONALE PENTRU CARE MINISTERUL EDUCAȚIEI POATE APROBA SUPLIMENTAREA EFECTIVELOR DE COPII/ELEVI
    3. DOCUMENTELE CE VOR FI TRANSMISE DE ISJ LA MINISTERUL EDUCAȚIEI, ÎN VEDEREA APROBĂRII SUPLIMENTĂRII EFECTIVELOR DE COPII/ELEVI
    4. DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR DE CA DIN CADRUL ISJ, PENTRU ANALIZA SOLICITĂRILOR DE SUPLIMENTARE A EFECTIVELOR, CE SE VA TRANSMITE, DUPĂ CAZ, MINISTERULUI EDUCAȚIEI
 3. PROCEDURĂ DE DISTRIBUŢIE ALEATORIE A ANTEPREŞCOLARILOR/PREŞCOLARILOR/ELEVILOR ÎN FORMAŢIUNILE DE STUDIU
  1. AFIȘAREA LISTELOR FINALE CU COMPONENŢA FORMAŢIUNILOR DE STUDIU
  2. CUI SE APLICĂ PROCEDURA DE DISTRIBUŢIE ALEATORIE A ANTEPREŞCOLARILOR/PREŞCOLARILOR/ELEVILOR ÎN FORMAŢIUNILE DE STUDIU?
  3. COMISIA DE ÎNSCRIERE ŞI DISTRIBUIRE ALEATORIE A ANTEPREŞCOLARILOR/ PREŞCOLARILOR/ELEVILOR
  4. DATA LA CARE ARE LOC ŞEDINŢA DE DISTRIBUIRE ALEATORIE SE AFIŞEAZĂ LA AVIZIERUL/PE SITE-UL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  5. DESCRIEREA PROCEDURII DE DISTRIBUŢIE ALEATORIE A ANTEPREŞCOLARILOR/PREŞCOLARILOR ÎN FORMAŢIUNILE DE STUDIU (EDUCAŢIE TIMPURIE)
  6. DESCRIEREA PROCEDURII DE DISTRIBUŢIE ALEATORIE A ELEVILOR ÎN FORMAŢIUNILE DE STUDIU ÎN CADRUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU NIVEL PRIMAR
  7. DESCRIEREA PROCEDURII DE DISTRIBUŢIE ALEATORIE A ELEVILOR ÎN FORMAŢIUNILE DE STUDIU ÎN CADRUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU NIVEL GIMNAZIAL
  8. DESCRIEREA PROCEDURII DE DISTRIBUŢIE ALEATORIE A ELEVILOR ÎN FORMAŢIUNILE DE STUDIU ÎN CADRUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU NIVEL LICEAL
  9. EXEMPLU DE DISTRIBUIRE ALEATORIE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2024-2025
  10. EXEMPLU DE DISTRIBUIRE ALEATORIE A CADRELOR DIDACTICE PE CLASELE DE ÎNCEPUT DE NIVEL ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
  11. INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE PROCEDURA DE DISTRIBUIRE ALEATORIE/REZUMAT PROCEDURĂ
  12. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND DISTRIBUIREA ALEATORIE A ELEVILOR ÎN CADRUL FORMAȚIUNILOR DE STUDIU/CLASELE DE ÎNCEPUT DE CICLU
   1. CUM SE POATE PROCEDA PENTRU A IDENTIFICA COPIII, CARE APARȚIN UNEI MINORITĂȚI, CEI CARE SUNT CU CES, COPIII REPETENȚI, ÎN VEDEREA DISTRIBUIRII ALEATORII A ACESTORA?
   2. CARE ESTE DATA PÂNĂ LA CARE TREBUIE ELABORATE PROCEDURILE DE DISTRIBUIRE ALEATORIE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE, CLASELE A V-A ȘI A IX-A?
   3. CARE VA FI MODALITATEA DE REPARTIZARE A CADRELOR DIDACTICE LA CLASELE PREGĂTITOARE, A V-A ȘI A IX-A ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2024-2025?
   4. COMISIA DE ÎNSCRIERE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ESTE ACEEAȘI CU COMISIA DE DISTRIBUIRE ALEATORIE LA CLASELE PREGĂTITOARE, A V-A ȘI A IX-A
   5. COPIII CU CES, COPIII CARE REPETĂ ANUL, CEI ÎNSCRIȘI ÎN ȘCOLI CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, DAR ETNICI GERMANI, MAGHIARI, VOR FI REPARTIZAȚI LA FINAL ÎN CLASELE CONSTITUITE ALEATOR SAU NU?
   6. DE CE ESTE FOLOSITĂ SINTAGMA DE "PROCEDURĂ PROPRIE", ATUNCI CÂND SE FACE TRIMITERE LA PROCEDURA ALEATORIE CE O VOR ELABORA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
   7. ELEVII TRANSFERAȚI DUPĂ FINALIZAREA CONSTITUIRII FORMAȚIUNILOR DE STUDIU, VOR FI DISTRIBUIȚI DUPĂ PROCEDURA ALEATORIE DE DISTRIBUIRE SAU NU?
   8. PERIOADA ÎN CARE SE APLICĂ PROCEDURA DE DISTRIBUIRE ALEATORIE A COPIILOR ÎN CLASELE DE ÎNCEPUT DE NIVEL
   9. PROCEDURA PROPRIE DE DISTRIBUIRE ALEATORIE A COPIILOR PE CLASELE DE ÎNCEPUT ÎN 2024-2025 ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT? CUM SE PROCEDEAZĂ ÎN SITUAȚIA SUPLIMENTĂRII CLASELOR, MAJORĂRII PLANULUI INIȚIAL?
   10. PROCEDURA INTERNĂ CE TREBUIE REALIZATĂ DE ȘCOLI, VA AVEA CADRUL GENERAL AL PROCEDURII ELABORATE DE MINISTER?
   11. POT FI AFIȘATE LISTELE CU COPIII REPARTIZAȚI PE FORMAȚIUNI, CU CODURI SAU SE VOR AFIȘA CU NUME ȘI PRENUME?
   12. UN ELEV CU CES, ÎNMATRICULAT ÎNTR-O CLASĂ DEJA CONSTITUITĂ, POATE CONDUCE ULTERIOR LA SCINDAREA CLASEI?
  13. ORDIN 3945/2024 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE DISTRIBUŢIE ALEATORIE A ANTEPREŞCOLARILOR/PREŞCOLARILOR/ELEVILOR ÎN FORMAŢIUNILE DE STUDIU (ACT NORMATIV FORMA NEANALIZATĂ)
  14. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ELABOREAZĂ PROPRIA PROCEDURĂ PRIVIND REPARTIZAREA ANTEPREŞCOLARILOR/PREŞCOLARILOR/ ELEVILOR ÎNSCRIŞI ÎN GRUPELE/CLASELE DE ÎNCEPUT DE NIVEL
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

CENTRE ȘCOLARE DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ (CȘEI); ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT/ȘCOLARIZAREA LA DOMICILIU; ÎNFIINŢAREA DE GRUPE/CLASE ÎN SPITALE

Sub-forums:
 1. CȘEI
 2. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT
  1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI; SITUAȚII SPECIALE
   1. MENȚINEREA ÎN ACTIVITATE A MEDICILOR ANGAJAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
   2. SPECIALIZAREA NECESARĂ PENTRU A OCUPA POST ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL, FĂRĂ A FI NEVOIE DE UN STAGIU DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ ÎN EDUCAȚIE SPECIALĂ, EFECTUAT SEPARAT, ÎN AFARA PREGĂTIRII INIȚIALE
  2. PLANURI CADRU
 3. ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN PENITENCIARE
  1. PARTICIPAREA, INSTRUIREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSOANELOR LIPSITE DE LIBERTATE LA CURSURILE ÎNV. DUAL
  2. PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI ÎNSCRIERE A PERSOANELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE
  3. PARTICIPAREA PERSOANELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE LA CURSURILE ÎNV. DUAL
 4. ȘCOLARIZAREA LA DOMICILIU; ÎNFIINŢAREA DE GRUPE/CLASE ÎN SPITALE
  1. PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A SEOSP ÎN VEDEREA STABILIRII ETAPELOR PENTRU EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ LA DOMICILIUL COPILULUI
  2. ACT NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ)
   1. ACT NORMATIV
   2. ANEXE
  3. PLAN EDUCATIONAL INDIVIDUALIZAT ; PROTOCOL DE COLABORARE (DOAR PENTRU SCOLARIZARE LA DOMICILIU)
  4. BENEFICIARII ȘCOLARIZĂRII LA DOMICILIU
  5. CATEGORIILE DE DEFICIENŢE (AFECTĂRI) PENTRU CARE SE VA AVEA ÎN VEDERE ŞCOLARIZAREA LA DOMICILIU
  6. CONCEPTE, PRINCIPII, TERMENI, EXPRESII SPECIFICE ŞI ABREVIERI
  7. EVALUAREA DOSARULUI, ÎN VEDEREA ȘCOLARIZĂRII LA DOMICILIU
  8. EVALUAREA ELEVILOR ŞCOLARIZAŢI LA DOMICILIU
  9. EVALUAREA ELEVILOR ŞCOLARIZAŢI ÎN SPITALE
  10. ÎNFIINŢAREA DE GRUPE/CLASE ÎN SPITALE. FACTORI IMPLICAȚI
   1. CATEGORII DE ELEVI CE POT BENEFICIA DE ÎNFIINȚAREA UNOR GRUPE/CLASE ÎN SPITALE
   2. CATEGORIILE DE DEFICIENȚE (AFECTĂRI) PENTRU CARE SE VA AVEA ÎN VEDERE ÎNFIINȚAREA DE GRUPE/CLASE ÎN SPITALE
   3. ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLASE/GRUPE
   4. PROPUNEREA DE ORIENTARE/ÎNSCRIERE ÎN CLASĂ, RESPECTIV PROPUNEREA DE ORIENTARE/REINTEGRARE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   5. SERVICIILE DE ȘCOLARIZARE ÎN SPITALE ȘI SERVICIILE EDUCAȚIONALE DE SPRIJIN SE ASIGURĂ ELEVILOR CU DEFICIENȚE DE ÎNVĂȚARE, ADAPTARE, INTEGRARE ȘI TULBURĂRI DE LIMBAJ
  11. MONITORIZAREA CURSURILOR LA DOMICILIU ȘI REEVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP
  12. ORGANIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN CAZUL ȘCOLARIZĂRII LA DOCMICILIU
   1. CATEGORIILE DE PERSONAL ÎNCADRAT PENTRU ACTIVITATEA DE PREDARE ÎN PROGRAMUL DE ȘCOLARIZARE LA DOMICILIU
   2. CATALOGUL CLASEI ȘI REGISTRUL MATRICOL ÎN CAZUL ELEVILOR ȘCOLARIZAȚI LA DOMICILIU
   3. MODUL DE DESFĂȘURARE AL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV LA DOMICILIU
   4. PROTOCOALELE DE COLABORARE ÎNCHEIATE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
   5. ROLUL ISJ/ISMB ÎN MONITORIZAREA PROCESULUI INTRUCTIV-EDUCATIV
  13. ORGANIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN SPITALE
   1. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR/ DOCUMENTELE NECESARE LA INTERNARE&EXTERNARE/ DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PENTRU CADRELE DIDACTICE
   2. ÎNFIINȚAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN SPITALE
   3. PROTOCOALE DE COLABORARE
   4. PROGRAMELE ȘCOLARE
  14. ROLUL ISJ-URILOR ÎN ȘCOLARIZAREA DIN SPITALE A COPIILOR
  15. SCOPUL ȘCOLARIZĂRII LA DOMICILIU; SPECIFICUL EDUCAȚIEI LA DOMICILIU ȘI OBIECTIVELE URMĂRITE
  16. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ORGANIZEAZĂ ŞCOLARIZAREA COPILULUI/ELEVULUI/TÂNĂRULUI LA DOMICILIU
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

COPIII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE

Sub-forums:
 1. ACTELE NORMATIVE APLICABILE
 2. ANALIZA ACTELOR NORMATIVE APLICABILE
  1. HG PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI LIMITELOR MINIME DE CHELTUIELI AFERENTE DREPTURILOR LA ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE, MATERIALE IGIENICO-SANITARE, RECHIZITE/MANUALE, JUCĂRII, TRANSPORT, MATERIALE CULTURAL-SPORTIVE, ETC.
  2. LEGEA NR.143 DIN 20 MAI 2022- CARE MAJOREAZĂ CUANTUM ALOCAȚIE COPII CU CES
  3. ORDIN nr. 5.574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu CES integraţi în învăţământul de masă
 3. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR ÎN VEDEREA EVALUĂRII COPILULUI CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
 4. CERERI TIP; MODEL ANCHETE SOCIALE; FIȘĂ MEDICALĂ SINTETICĂ; FIȘĂ PSIHOLOGICĂ
 5. COPIII CAPABILI DE PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ
  1. PROMOVAREA A 2 ANI DE STUDII ÎNTR-UN AN ŞCOLAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
   1. ANII DE STUDIU CARE POT FI PARCURȘI ÎNTR-UN SINGUR AN
   2. ACCESUL ELEVILOR LA PROGRAMUL DE PARCURGERE A 2 ANI DE STUDII ÎNTR-UN AN ŞCOLAR
    1. ATRIBUŢIILE COMISIEI DE MONITORIZARE
    2. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ELEVII CARE SE ÎNSCRIU ÎN PROGRAMUL DE PARCURGERE A 2 ANI DE STUDII ÎNTR-UN AN ȘCOLAR
    3. ÎNSCRIEREA ELEVILOR PENTRU A PARCURGE 2 ANI DE STUDII ÎNTR-UN AN ȘCOLAR
     1. AVIZAREA INTRĂRII ELEVULUI ÎN PROGRAM
     2. AVIZUL CONSILIULUI PROFESORAL AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     3. CEREREA DE ÎNSCRIERE
     4. DOSARUL PERSONAL AL ELEVULUI
     5. ÎNSCRIEREA ELEVILOR
     6. RESPINGEREA CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
   3. CATEGORIA DE ELEVI CE POT PROMOVA 2 ANI ÎNTR-UN SINGUR AN ȘCOLAR
   4. DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI DE PARCURGERE A 2 ANI DE STUDII ÎNTR-UN AN ŞCOLAR
    1. EVALUAREA ELEVILOR
    2. ÎNREGISTRAREA SITUAŢIEI ŞCOLARE
    3. ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI DE PROMOVARE A 2 ANI DE STUDII ÎNTR-UN AN ŞCOLAR
    4. PARCURGEREA CELOR 2 ANI DE STUDII ÎNTR-UN AN ŞCOLAR
 6. INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 1/2011; STABILIREA EFECTIVELOR DE ELEVI PE CLASELE CONSTITUITE PE LEGEA 1/2011, CÂND SUNT INTEGRAȚI COPII CU CES
 7. INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 198/2023; STABILIREA EFECTIVELOR DE ELEVI PE CLASELE DE ÎNCEPUT ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
 8. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ELEVI CU CES
  1. CUM SE VOR CALCULA LOCURILE LIBERE, ÎN VEDEREA APROBĂRII CERERILOR DE TRANSFER, DACĂ ÎN CLASE SUNT INTEGRAȚI COPII CU CES. EXEMPLE CONCRETE
  2. CUM POATE OBȚINE O ȘCOALĂ DE MASĂ UN PROFESOR ITINERANT
  3. CUANTUMUL DREPTURILOR DE CARE BENEFICIAZĂ ELEVII CU CES CARE NU SUNT ÎNCADRAȚI ÎN GRAD DE HANDICAP
  4. ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INTERVENȚIE PERSONALIZATE
 9. PAȘI CE TREBUIE URMAȚI, PENTRU EVALUAREA COPIILOR DE CĂTRE SERVICIUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (SEOSP)
 10. PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT
 11. SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (SEOSP)
  1. CE POATE RECOMANDA COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (COSP), ÎN URMA EVALUĂRILOR REALIZATE DE SEOSP
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Sub-forums:
 1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONFORM OME NR. 6223 DIN 4 SEPTEMBRIE 2023
  1. ACTUL NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ)- ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  2. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CA-URILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   1. REVOCAREA PREPREZENTANTULUI COMITETULUI DE PĂRINȚI ÎN CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR PE UNITATE, REVOCĂ IMPLICIT ȘI MANDATULUI ACESTUIA ÎN CA-UL ȘCOLII?
   2. INVITAREA REPREZENTANȚILOR ORGANIZAȚIILOR SINDICALE ÎN ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
   3. CVORUM NECESAR ADOPTARE HOTĂRÂRI PRIVIND SANCȚIUNILE DISCIPLINARE
  3. STABILIREA DE CĂTRE ISJ/DJÎP, A NUMĂRULUI DE MEMBRI AI CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  4. STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
  5. ÎN CE CONDIȚII, DIRECTORUL ADJUNCT FACE PARTE DIN CA-UL ȘCOLII
  6. REPARTIZAREA UNUI LOC ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
  7. CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ÎN UNITĂŢI CU GRUPE/CLASE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ORI ÎN UNITĂȚI CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN CADRUL CĂRORA FUNCŢIONEAZĂ ŞI CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
  8. STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂŢILOR CARE OFERĂ ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
  9. PROCEDURA DE CONSTITUIRE A NOULUI CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
  10. ALEGEREA / DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  11. INCOMPATIBILITĂȚI PENTRU CALITATEA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
  12. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT CARE ORGANIZEAZĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, RESPECTIV ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNOLOGIC CU O PONDERE MAJORITARĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DUAL
  13. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DIRECTORULUI ÎN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR
  14. REVOCAREA UNUI MEMBRU SAU PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ÎN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR
  15. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  16. PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE MEMBRE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA PROGRAME/CURSURI DE FORMARE SPECIFICE MANAGEMENTULUI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ŞI MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
  17. PARTICIPAREA REPREZENTANŢILOR FEDERAŢIILOR SINDICALE/ASOCIAȚIILOR DE PĂRINȚI/PREȘEDINTELUI CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR LA ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  18. PARTICIPAREA LA ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A REPREZENTANTULUI ELEVILOR CARE ÎNVAȚĂ LA CLASELE CU ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBA MATERNĂ
  19. PARTICIPAREA PROFESORULUI CONSILIER ȘCOLAR LA ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  20. CÂND SE ÎNTRUNEȘTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
  21. CUM SE POT DESFĂȘURA ȘEDINȚELE DE C.A. FIZIC, ON-LINE SAU HIBRID?
  22. CONVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  23. ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  24. SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  25. DOCUMENTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  26. CE SE CONSEMNEAZĂ ÎN PROCESELE VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  27. CUM SE PĂSTREAZĂ DOCUMENTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  28. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
  29. NUMĂRUL MINIM NECESAR DE MEMBRI ȘI VOTURI, DUPĂ CAZ, PENTRU CVORUMUL DE ȘEDINȚĂ, RESPECTIV PENTRU ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  30. STRUCTURA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ORGANIZEAZĂ EXCLUSIV ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNOLOGIC
  31. HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE NOUA LEGE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
   1. CE POATE HOTĂRÎ UN CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE LA NIVELUL UNEI ORGANIZAȚII
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

DEFINITIVATUL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Sub-forums:
 1. DEFINITIVAT 2024
  1. ACTE NORMATIVE ÎN VIGOARE; MODIFICĂRI DE INTERES EXAMEN DEFINITIVAT
   1. ACTE NORMATIVE PENTRU APROBAREA PROGRAMELOR DE DEFINITIVAT
   2. CALENDARUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024
   3. MODIFICARE METODOLOGIE EXAMEN DEFINITIVAT
   4. METODOLOGIA - CADRU DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI NAȚIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
   5. ORDIN PRIVIND APROBAREA PROGRAMEI PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - RELIGIE ORTODOXĂ
  2. ANEXE, MODEL PROCES VERBAL, GRILE DE EVALUARE DEFINITIVAT
   1. ADEVERINȚĂ ACHITARE TAXĂ ÎNSCRIERE EXAMEN DEFINITIVAT
   2. ADEVERINȚĂ VECHIME EFECTIVĂ LA CATEDRĂ
   3. FIȘE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI DE SPECIALITATE LA CLASĂ
   4. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT
   5. MODEL ADRESĂ ÎNAINTARE DOSARE ALE CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT
   6. MODEL ADEVERINȚĂ CALIFICATIV PENTRU ÎNSCRIERE DEFINITIVAT
   7. TABEL NOMINAL CUPRINZÂND CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE CARE AU FOST INFORMATE CU PRIVIRE LA PREVEDERILE METODOLOGIEI - CADRU DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI NAȚIONAL PENTRU DEFINITIVARE
  3. CALENDAR DEFINITIVAT 2024
   1. CALENDAR EXAMEN DEFINITIVAT, SESIUNEA 2024
  4. DOVADA PREGĂTIRII PSIHOPEDAGOGICE LA ÎNSCRIEREA LA DEFINITIVAT
  5. GRAFICUL DEPUNERII LA I.Ș.J. TIMIȘ, A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT – SESIUNEA 2024
  6. INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU COLEGII ÎNSCRIȘI LA DEFINITIVAT
  7. INSPECȚIILE ȘCOLARE DE SPECIALITATE
   1. EFECTUARAEA INSPECȚIILOR ȘCOLARE DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT
   2. EFECTUAREA INSPECȚIILOR DE SPECIALITATE CÂND SE EFECTUEAZĂ INSPECȚIILE PENTRU DEFINITIVAT; DETALII IMPORTANTE DESPRE INSPECȚIILE DE SPECIALITATE LA DEFINITIVAT
   3. INSPECȚIILE DE SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI DE DEFINITIVAT SE VOR DESFĂȘURA ÎN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT- IN SITU. DOAR ÎN SITUAȚII EXCEPȚIONALE, LA DECIZIA ISJ SE POT ORGANIZA ÎN SISTEM ONLINE
   4. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA INSPECȚIEI ȘCOLARE DIN CADRUL EXAMENULUI PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
   5. TRANSMITEREA PROCESELOR VERBALE DE LA INSPECȚIILE DE SPECIALITATE ALE CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT
  8. ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024;
   1. CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA DEFINITIVAT, SESIUNEA 2024
   2. COMPLETAREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA DEFINITIVAT, ÎNAINTE DE EXAMENUL DIN LUNA IULIE 2024
   3. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL NAȚIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024
  9. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ EXAMENUL DE DEFINITIVAT
   1. ADEVERINȚA- LOCȚIITOAREA CERTIFICATULUI DE DEFINITIVAT
   2. CONCEDIUL MEDICAL ÎN PERIOADA STAGIULUI PRACTIC MINIM OBLIGATORIU
   3. CUM, CÂND ȘI DE UNDE SE POATE OBȚINE CERTIFICATUL DE DEFINITIVAT?
   4. DOSARUL PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT
   5. DREPTURI SALARIALE DUPĂ PROMOVAREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT
   6. NEPROMOVAREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT
   7. SESIUNILE FĂRĂ TAXĂ ALE EXAMENULUI DE DEFINITIVAT
  10. NOTA OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT/MODUL DE CALCUL
  11. PROGRAME EXAMEN DEFINITIVAT
   1. PROGRAME PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT
    1. LISTA DISCIPLINELOR PENTRU CARE SE APROBĂ PROGRAMELE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI NAȚIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
    2. PROGRAMELE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI NAȚIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
     1. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PROFESORI
     2. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ MAIȘTRI INSTRUCTORI
     3. ARTĂ TEATRALĂ ȘI ARTELE SPECTACOLULUI
     4. ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ)
     5. COMERȚ PROFESORI
     6. COMERȚ MAIȘTRI INSTRUCTORI
     7. COREGRAFIE
     8. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ PROFESORI
     9. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT PROFESORI
     10. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - PROFESORI ANTRENORI, ANTRENORI CLUBURILE SPORTIVE ŞCOLARE, PALATELE ŞI CLUBURILE COPIILOR
     11. EDUCAŢIE MUZICALĂ ȘI STUDII MUZICALE TEORETICE
     12. EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ (ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
     13. KINETOTERAPIE
     14. CREȘĂ- EDUCATOR-PUERICULTOR (ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ)
     15. EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ)
     16. EDUCATOR-PUERICULTOR (ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ)
     17. CREȘĂ-EDUCATOR-PUERICULTOR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ)
     18. CREȘĂ-EDUCATOR-PUERICULTOR (ÎN LIMBA SÂRBĂ MATERNĂ)
     19. CREȘĂ-EDUCATOR-PUERICULTOR (ÎN LIMBA UCRAINEANĂ MATERNĂ)
     20. POŞTĂ MAIȘTRI INSTRUCTORI
     21. TURISM ȘI SERVICII PROFESORI
     22. RELIGIE ORTODOXĂ
     23. ARTE VIZUALE-ARHITECTURĂ
     24. CHIMIE
     25. CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
     26. EDUCAȚIE SOCIALĂ
     27. ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTEPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ-EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
     28. EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
     29. ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII
     30. ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
     31. ESTETICĂ ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC
     32. FILOSOFIE, LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE
     33. GEOGRAFIE
     34. INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
     35. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
     36. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
     37. EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)
     38. MATEMATICĂ
     39. PEDAGOGIE
     40. PSIHOLOGIE
     41. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
     42. SOCIOLOGIE
     43. TERAPIA EDUCAȚIONALĂ, COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, EDUCATORI-ÎNVĂȚĂTORI)
  12. PORTOFOLIUL PROFESIONAL PERSONAL
  13. PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE DEFINITIVAT
  14. STAGIUL PRACTIC MINIM PENTRU CEI CARE SE ÎNSCRIU LA DEFINITIVAT
  15. STRUCTURA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT
  16. VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR DE DEFINITIVAT
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

DISCIPLINE DE STUDIU ELEVI

Sub-forums:
 1. LISTA MIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT OMOLOGATE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII LOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 2. RELIGIE
  1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ DISCIPLINA RELIGIE
 3. DISCIPLINE OPȚIONALE
 4. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
  1. ADEVERINȚA PENTRU ORELE DE EDUCAȚIE FIZICĂ NU MAI ESTE OBLIGATORIE
  2. ELEVII SCUTIȚI DE EFORT FIZIC-PARTICIPAREA ACESTORA LA ORELE DE CURS/SITUAȚIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR SPORTIVI NOMINALIZAȚI ÎN LOTURILE SPORTIVE
  3. LEGEA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
 5. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
  1. CURSURI DE INIȚIERE ÎN LIMBA ROMÂNILOR PENTRU COPIII STRĂINILOR CARE AU DOBÂNDIT O FORMĂ DE PROTECȚIE SAU UN DREPT DE ȘEDERE ÎN ROMÂNIA
   1. CUANTUMUL TAXEI DE PARTICIPARE LA CURSUL DE INIŢIERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
   2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CURSULUI DE INIȚIERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU MINORII CARE AU DOBÂNDIT O FORMĂ DE PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ SAU DREPT DE ȘEDERE ÎN ROMÂNIA, PRECUM ȘI PENTRU MINORII CETĂȚENI UE
    1. CURSUL DE INIȚIERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
    2. DREPTUL MINORILOR SAU A TINERILOR PESTE 18 ANI LA CURSUL DE INIȚIERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
    3. FRECVENTAREA CURSURILOR ÎN CALITATE DE AUDIENT
    4. ÎNSCRIEREA LA CURSUL DE INIȚIERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
    5. REPARTIZAREA COPIILOR/TINERILOR LA O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PENTRU PARCURGEREA CURSULUI DE INIȚIERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
    6. ȘCOLARIZAREA ȘI ÎNMATRICULAREA ÎNTR-UN AN DE STUDIU
   3. PROCEDURĂ PRIVIND DISTRIBUIREA MANUALELOR LA CURSUL DE INIȚIERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
  2. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA GRUPELOR DE ACOMODARE PENTRU DOBÂNDIREA DE NOŢIUNI DE LIMBĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ DE CĂTRE ELEVII CARE NU AU FOST ÎNSCRIŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA ÎN ULTIMII DOI ANI
   1. ACTUL NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ)
   2. CONSTITUIREA GRUPELOR DE ACOMODARE
   3. CADRELE DIDACTICE IMPLICATE ÎN CURSURILE DE ACOMODARE PENTRU DOBÂNDIREA CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ
   4. CADRELE DIDACTICE IMPLICATE ÎN CURSURILE DE ACOMODARE PENTRU DOBÂNDIREA CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ
   5. ÎNSCRIEREA ELEVILOR
   6. ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL CURSURILOR
   7. SALARIZAREA PERSONALULUI
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

DECLARAȚIA DE INTERESE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE

Sub-forums:
 1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ DECLARAȚIA DE INTERESE
 2. PROCEDURĂ COMPLETARE DECLARAȚII DE INTERESE DE CĂTRE PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE - ACTUL NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ)
 3. CUI SE APLICĂ PROCEDURA PENTRU COMPLETAREA DECLARAŢIILOR DE INTERESE DE CĂTRE PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE?
 4. DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU DECLARAŢIILE DE INTERESE.
 5. COMUNICAREA DE CĂTRE ISJ, A PROCEDURII PENTRU COMPLETAREA DECLARAȚIILOR DE INTERESE
 6. DECLARAŢIA DE INTERESE CUPRINDE NORMA DIDACTICĂ ŞI ACTIVITĂŢILE DE PREDARE LA CLASA/CLASELE LA CARE PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE ESTE ÎNCADRAT ÎN ANUL ŞCOLAR ÎN CURS
 7. PÂNĂ CÂND SE COMPLETEAZĂ DECLARAȚIA DE INTERERSE?
 8. VERIFICAREA INFORMAȚIILOR SPECIFICATE ÎN DECLARAȚIILE DE INTERESE
 9. CÂTE DECLARAȚII COMPLETEAZĂ CADRUL DIDACTIC ÎNCADRAT ÎN MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
 10. INFORMAREA PERSONALULUI CU PRIVIRE LA OBLIGATIVITATEA COMPLETĂRII/ACTUALIZĂRII DECLARAŢIILOR DE INTERESE
 11. CARE ESTE UNITATEA LA CARE SE VA DEPUNE DECLARAȚIA DE INTERERSE PE PERIOADA DETAȘĂRII?
 12. REGISTRUL DECLARAȚIILOR DE INTERESE
 13. VERIFICAREA CORECTITUDINII COMPLETĂRII DECLARAȚIEI DE INTERESE
 14. RECTIFICAREA DECLARAŢIILOR DE INTERESE DE CĂTRE PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE
 15. NEDEPUNEREA SAU DEPUNEREA CU ÎNTÂRZIERE A DECLARAȚIILOR DE INTERESE
 16. PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA DECLARAŢIILOR DE INTERESE RECTIFICATE
 17. DECLARAŢIILE DE INTERESE ALE PERSONALULUI DIDACTIC SUNT PUBLICE
 18. OBLIGAȚIILE PERSOANELOR CARE AU OBLIGAŢIA DEPUNERII DECLARAŢIILOR DE INTERESE
 19. ATRIBUȚIILE RESPONSABILULUI PENTRU DECLARAŢIILE DE INTERESE
 20. OBLIGAȚIILE DIRECTORILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 21. SANCȚIUNI PENTRU NERESPECTAREA DISPOZIȚIILOR PRIVIND DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE INTERESE
 22. ANEXE PROCEDURĂ PENTRU COMPLETAREA DECLARAŢIILOR DE INTERESE DE CĂTRE PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

DIRECTORUL/ DIRECTORUL ADJUNCT

Sub-forums:
 1. DIRECTORUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT/ PRIVAT
  1. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   1. ATRIBUȚII CE DECURG DIN EXERCITAREA FUNCŢIEI DE CONDUCERE EXECUTIVĂ
   2. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI DE ORDONATOR DE CREDITE
   3. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI DE ANGAJATOR
   4. ALTE ATRIBUȚII ALE DIRECTORULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
    1. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ÎN REALIZAREA RI, ROF-ULUI, STABILIREA COMPONENȚEI FORMAȚIUNILOR DE STUDIU, ELABORAREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE
    2. ATRIBUȚII LA NUMIREA DIRIGINȚILOR, A COORDONATORULUI DE PROGRAME ȘI PROIECTE, A COORDONATORILOR STRUCTURILOR ARONDATE
    3. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ÎN EMITEREA DECIZIILOR DE CONSTITUIRE A COMISIILOR DIN UNITATE, COORDONAREA COMISIEI DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI, PROPUNEREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, ELABORAREA INSTRUMENTELOR INTERNE DE LUCRU
    4. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ÎN MENȚINEREA CALITĂȚII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV, ACTIVITATEA DEBUTANȚILOR
    5. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ÎN MENȚINEREA CALITĂȚII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV, ACTIVITATEA DEBUTANȚILOR
    6. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI PRIVIND PREZENȚA ÎN UNITATE A SALARIAȚILOR, PĂSTRAREA SIGILIULUI UNITĂȚII, ARHIVAREA DOCUMENTELOR, GESTIONAREA ACTELOR DE STUDIU
    7. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACCESUL ÎN UNITATE A PERSOANELOR DIN AFARA ACESTEIA, PUNEREA ÎN APLICARE A HOTĂRÂRILOR CA-ULUI
    8. EMITEREA NOTELOR DE SERVICIU ȘI A DECIZIILOR
    9. REALIZAREA PLANULUI DE ȘCOLARIZARE, ELABORAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE, GESTIONAREA SIIIR-ULUI
  2. DIRECTORUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
  3. DIRECTORUL ADJUNCT AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT
  4. DELEGAREA ATRIBUŢIILOR CĂTRE DIRECTORUL ADJUNCT SAU CĂTRE UN ALT CADRU DIDACTIC, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
   1. CELE DOUĂ SITUAȚII ÎN CARE DIRECTORUL ARE OBLIGAȚIA DELEGĂRII ATRIBUȚIILOR
   2. MODEL DE DECIZII DE DELAGARE A ATRIBUȚIILOR
    1. MODEL DE DECIZIE DE DELEGARE A ATRIBUȚIILOR DIRECTORULUI ÎN SITUAȚIILE EXCEPȚIONALE ÎN CARE ACESTA SE POATE AFLA (ACCIDENT, BOALĂ ȘI ALTELE ASEMENEA)
    2. MODEL DE DECIZIE DE DELEGARE A ATRIBUȚIILOR DIRECTORULUI ÎN SITUAȚII GENERALE - DELEGATII, CONCEDIU DE ODIHNA ETC.
   3. MODEL DE DECIZII DE DELAGARE A ATRIBUȚIILOR
  5. OBLIGAȚIA DE PREDARE MINIMĂ ȘI MAXIMĂ PENTRU DIRECTORI
   1. ACTUL NORMATIV ÎN FORMA NEANALIZATĂ
    1. ACTUL NORMATIV INIȚIAL
    2. ACTUL NORMATIV MODIFICATOR
   2. NORME METODOLOGICE - OBLIGAȚIE DE PREDARE DIRECTORI
    1. ANALIZA MODIFICĂRILOR ADUSE LA NORMELE METODOLOGICE
    2. DEGREVARE DIRECTORI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
  6. PREDAREA-PRIMIREA MANDATULUI DE DIRECTOR
  7. RESPONSABILITATEA DIRECTORULUI PE PARTEA FINANCIARĂ
 2. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIRECTOR
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI ACUMULAREA CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE

Sub-forums:
 1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ȘI ACUMULAREA CREDITELOR
 2. CURSURI DIN OFERTA CCD TIMIȘ
 3. COMISIA DE MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ - CMDFCD
  1. NOUTĂȚI, REÎMPROSPĂTARE INFORMAȚII- COMISIE MENTORAT ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
  2. ADEVERINȚA CE ATESTĂ ACUMULAREA CELOR 90 DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
  3. ACTIVITATEA COMISIEI DE MENTORAT ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE A FIECĂRUI AN ȘCOLAR
   1. ACTIVITATEA COMISIEI CMDFCD ÎN SISTEM BLENDED-LEARNING
   2. ELIBERAREA ADEVERINȚELOR EXCLUSIV ÎN ANUL ÎN CARE SE VA FACE DOVADA DOBÂNDIRII CELOR 90 DE CREDITE
  4. DEPUNEREA CERERII ȘI DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE LA ȘCOALĂ, ÎN VEDEREA ECHIVALĂRII, RECUNOAȘTERII CREDITELOR. CUM VA PROCEDA COMISIA
  5. COMPONENȚA COMISIEI DE MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ – CMDFCD SE STABILEȘTE ANUAL
  6. ATRIBUȚIILE COMISIEI DE MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ - CMDFCD
  7. STRUCTURA COMISIEI DE MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ (CMDFCD)
 4. CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE/CLASIFICAREA PROGRAMELOR PENTRU DEZVOLTARE CONTINUĂ
  1. REGISTRUL NAŢIONAL AL PROGRAMELOR PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ACREDITATE
  2. PROCEDURĂ SPECIFICĂ PRIVIND OPERAȚIONALIZAREA REGLEMENTĂRILOR METODOLOGICE CU PRIVIRE LA ACUMULAREA DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE A 90 DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
   1. CENTRALIZAREA ȘI VALIDAREA ACUMULĂRII A MINIMUM 90 DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE ÎN INTERVALUL LEGAL PREVĂZUT
  3. CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
   1. FORMULA DUPĂ CARE CMDFCD CALCULEAZĂ NUMĂRUL DE CREDITE TRANSFERABILE, DACĂ ACESTEA NU SUNT DE DREPT ATRIBUITE/OBȚINUTE (1)
   2. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FORMULATE DE MEMBRI SOLE
   3. NUMĂR DE CREDITE, CE POT FI OBȚINUTE DIN PROGRAME ORGANIZATE DE UNIVERSITĂȚI
   4. SISTEMUL DE ACUMULARE, RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE
    1. ELIBERAREA ANUALĂ,ÎN PERIOADA 15-30 NOIEMBRIE, A ADEVERINȚEI DIN CARE SĂ REZULTE ÎNDEPLINIREA CONDIŢIEI DE FORMARE CONTINUĂ. ÎNDEPLINIREA DE DREPT A CONDIȚIILOR
    2. VALIDAREA SITUAȚIEI CENTRALIZATE PRIVIND ACUMULAREA DE CREDITE TRASNFERABILE
    3. COMUNICAREA SITUAȚIEI CENTRALIZATĂ PRIVIND ACUMULAREA NUMĂRULUI DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE ÎN PERIOADA 16-30 NOIEMBRIE
    4. EXEMPLE CONCRETE DE CALCUL A CINCINALULUI, PERIOADA DE 5 ANI PENTRU CARE SE REALIZEAZĂ ECHIVALAREA FORMĂRII
    5. DEPUNEREA DOCUMENTELOR-SUPORT PRIVIND EVALUAREA STADIULUI DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIEI DE FORMARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 OCTOMBRIE
    6. MOD DE CALCUL PENTRU NUMĂRUL DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE, CATE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIȚIEI DE FORMARE CONTINUĂ
    7. FORMAREA CONTINUĂ ȘI REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII FORMALE, NONFORMALE ȘI INFORMALE ÎN CONTEXTUL OBȚINERII DE 90 DE CREDITE TRANSFERABILE
    8. PROGRAME DE STUDII ORGANIZATE DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, CE POT FI ECHIVALATE ÎN CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
    9. EVALUAREA ȘI VALIDAREA ACHIZIŢIILOR DOBÂNDITE DE PERSONALUL DIDACTIC PRIN DIFERITE PROGRAME ŞI FORME DE ORGANIZARE A FORMĂRII CONTINUE
  4. CINCINALUL
   1. CALCULUL CINCINALULUI
   2. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FORMULATE DE MEMBRI
  5. CLASIFICAREA PROGRAMELOR PENTRU DEZVOLTARE CONTINUĂ
  6. PROGRAME COMPLEMENTARE
   1. LISTA PROGRAMELOR COMPLEMENTARE NAȚIONALE
   2. CREDITELE TRANSFERABILE CE SE POT RECUNOAȘTE, ECHIVALA PENTRU PROGRAMELE COMPLEMENTARE PARCURSE DE CADRE DIDACTICE
   3. PROCEDURĂ PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA ÎN CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE A COMPETENȚELOR DOBÂNDITE ÎN CADRUL PROGRAMELOR COMPLEMENTARE
    1. ATRIBUȚIILE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA ÎN CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
    2. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA ÎN CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
    3. COMISIA PENTRU RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA ÎN CREDITE PROFESIONALE
    4. DEPUNEREA DOSARELOR ÎN VEDEREA ECHIVALĂRII
    5. ROLUL CASEI CORPULUI DIDACTIC ÎN RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA PROGRAMELOR COMPLEMENTARE
  7. PROGRAME PENTRU ABILITARE FUNCȚIONALĂ
   1. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE ÎN CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE A COMPETENȚELOR DOBÂNDITE ÎN CADRUL PROGRAMELOR PENTRU ABILITARE FUNCȚIONALĂ
   2. NOUTĂȚI; CURSURI LA CARE POT PARTICIPA CADRELE DIDACTICE
   3. PROCEDURA SPECIFICĂ PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA ÎN CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE A COMPETENȚELOR DOBÂNDITE ÎN CADRUL PROGRAMELOR PENTRU ABILITARE FUNCȚIONALĂ
    1. 15 CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE OBȚINUTE PRIN PROGRAMELE PENTRU ABILITARE FUNCȚIONALĂ
    2. DOSARUL CE SE DEPUNE ÎN VEDEREA OBȚINERII CELOR 15 CREDITE PRIN PROGRAME DE ABILITARE FUNCȚIONALĂ
    3. ROLUL COMISIEI DE MENTORAT ÎN ECHIVALAREA CU 15 CREDITE A CURSURILOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE ABILITARE FUNCȚIONALĂ
    4. RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA ÎN CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE A CURSURILOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE ABILITARE FUNCȚIONALĂ
    5. SCOPUL PROCEDURII; TERMENI ȘI EXPRESII UZUALE
 5. COMPETENȚE DIGITALE
 6. METODOLOGIA-CADRU PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII PROGRAMELOR PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI DE ACUMULARE A CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE (ACT NORMATIV NEANALIZAT)
 7. ROLUL COLEGILOR DIN CASA CORPULUI DIDACTIC (PROFESORUL METODIST CU ATRIBUȚII DE MENTORAT)
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

ELEVI

Sub-forums:
 1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE PRIVESC ELEVII
 2. ALEGEREA REPREZENTANTULUI ELEVILOR ÎN CA
 3. PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI
  1. ACTUL NORMATIV (FORMĂ NEANALIZATĂ)
  2. CE REPREZINTĂ PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI?
  3. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA PROFILULUI DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI
  4. REPERE FUNDAMENTALE DE DEZVOLTARE, COMPETENŢE-CHEIE ŞI ATRIBUTE PRIORITARE
  5. RELAŢIA DINTRE PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI ŞI CONTINUUMUL PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
  6. UTILITATEA PROFILULUI DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI
  7. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI
   1. EXTINDEREA PROFILULUI DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI LA NIVELUL EDUCAŢIEI TIMPURII, ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
   2. PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL
   3. PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL
  8. ELEMENTE DEFINITORII PENTRU COMPETENŢELE-CHEIE ASOCIATE PROFILULUI DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI
  9. ELEMENTE DEFINITORII ALE ATRIBUTELOR PRIORITARE ASOCIATE PROFILULUI DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI
  10. DIMENSIUNILE PRINCIPALE ALE PROFILULUI DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI
  11. PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI - ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
  12. PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI - ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL
   1. COMPETENŢE-CHEIE ŞI DESCRIPTORI DE NIVEL
   2. ATRIBUTE PRIORITARE ŞI DESCRIPTORI DE NIVEL
 4. CONTRACTUL EDUCAȚIONAL PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI (198/2023)
 5. DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE ELEV
 6. EVALUAREA ELEVILOR ÎN MEDIUL ONLINE- ALTERNATIVĂ LA EVALUAREA CLASICĂ
  1. ASPECTE PRIVIND SECURITATEA ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL VIRTUAL ŞI GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
   1. ASIGURAREA SECURITĂŢII PROCESULUI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
   2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE TREBUIE PRELUCRATE CU RESPECTAREA GDPR
   3. MĂSURI TEHNICE ŞI ORGANIZATORICE PRIVIND PROTEJAREA ŞI PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
   4. OBLIGAŢIILE PARTICIPANȚILOR LA ACTIVITĂŢILE SPECIFICE PROCESULUI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
  2. ATRIBUȚII/OBLIGAȚII/RESPONSABILITĂȚI ÎN PROCESUL DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
   1. ATRIBUȚIILE INSPECTORATELOR ȘCOLARE ÎN PROCESUL DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
   2. ATRIBUȚIILE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROCESUL DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
   3. ATRIBUȚIILE CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROCESUL DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
   4. OBLIGAȚIILE CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROCESUL DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
   5. RESPONSABILITĂȚILE ELEVILOR ÎN PROCESUL DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
   6. RESPONSABILITĂȚILE PĂRINȚILOR ÎN PROCESUL DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
  3. ACTUL NORMATIV (FORMA NEANALIZATĂ)
  4. DEFINIȚIA TERMENILOR ÎN CONTEXTUL EVALUĂRII ELEVILOR ÎN MEDIUL ONLINE
  5. ETAPE DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE ÎN PROCESUL DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
  6. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
  7. PRINCIPII GENERALE CE STAU LA BAZA REALIZĂRII PROCESULUI DE EVALUARE
  8. PLATFORMA DEDICATĂ PROCESULUI DE EVALUARE
  9. PROCEDURI PROPRII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
  10. REGLEMENTĂRI ADUSE DE METODOLOGIE
  11. UTILIZAREA EVALUĂRII ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A COMPETENŢELOR ELEVILOR
   1. CE VIZEAZĂ EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE
   2. PRIN CE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE
   3. REZULTATELE EVALUĂRII ÎN MEDIUL ONLINE
 7. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE
  1. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE - ELEVII PROMOVAȚI/ AMÂNAȚI/ CORIGENȚI/ REPETENȚI
  2. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE- FINALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU. ECHIVALAREA STUDIILOR URMATE ÎN STRĂINĂTATE
  3. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE CONFORM NOULUI ROFUIP- MEDII ANUALE, MEDII LA PURTARE, ELEVII SCUTIȚI MEDICAL
  4. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL GREVEI GENERALE PENTRU ELEVII DIN ANII TERMINALI DE LICEU
 8. NOTELE LA PURTARE
  1. SCĂDEREA NOTEI LA PURTARE
 9. NOTAREA ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
 10. PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
 11. PROBELE SCRISE
  1. CONTESTAREA PROBELOR SCRISE
  2. OBLIGAȚIE SAU NU PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN TRANSMITEREA PROBELOR SCRISE PĂRINȚILOR
 12. REPETENȚIA
  1. NUMĂRUL ANILOR ÎN CARE EȘECUL ȘCOLAR POATE ATRAGE REPETENȚIA
  2. REPETENȚIA ÎN CLASELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR. REGULI ȘI EXCEPȚII
 13. RECOMPENSE CE POT FI ACORDATE ELEVILOR
 14. STATUTUL ELEVILOR
  1. ACTUL NORMATIV ÎN VIGOARE (FORMA NEANALIZATĂ)
  2. CONSILIUL ELEVILOR
  3. DREPTURILE ELEVILOR
  4. EVIDENȚIEREA MODIFICĂRILOR ADUSE STATUTULUI
  5. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ STATUTUL ELEVILOR
  6. ÎNDATORIRI ȘI SANCȚIUNI
  7. PAGUBE PATRIMONIALE; CONTESTAREA SANCȚIUNILOR; REPREZENTANȚII ELEVILOR
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

EVALUARE PERSONAL ANGAJAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Sub-forums:
 1. EVALUARE PERSONAL DE CONDUCERE
  1. ACTUL NORMATIV ÎN BAZA CĂRUIA SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PERSONALULUI DE CONDUCERE
  2. CALENDAR EVALUARE DIRECTORI TIMIȘ
  3. COMPONENȚA COMISIEI DE EVALUARE ANUALĂ A DIRECTORILOR/DIRECTORILOR ADJUNCȚI
  4. EVALUAREA PERSONALULUI DE CONDUCERE CE A OCUPAT FUNCȚIA MAI PUȚIN DE UN AN ȘCOLAR, DAR MINIM 90 DE ZILE
  5. ETAPELE EVALUĂRII ANUALE A DIRECTORILOR/DIRECTORILOR ADJUNCȚI
  6. EVALUARE PERSONAL DE CONDUCERE CARE A OCUPAT MAI MULTE FUNCŢII DE CONDUCERE LA NIVELUL UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SAU LA MAI MULTE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  7. FIȘE EVALUARE PERSONAL DE CONDUCERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
   1. FIȘE DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI (AN ȘCOLAR EVALUAT 2022-2023) PE TIP DE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
   2. FIȘE DE EVALUARE DIRECTORI ADJUNCȚI- AN ȘCOLAR EVALUAT 2022-2023
  8. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ EVALUAREA ACTIVITĂȚII PERSONALULUI DE CONDUCERE
  9. REZULTATELE EVALUĂRII DIRECTORILOR/DIRECTORILOR ADJUNCȚI ȘI CONTESTAREA ACESTORA
  10. RAPOARTE DE ACTIVITATE PENTRU EVALUAREA ANUALĂ
   1. RAPOARTE DE ACTIVITATE PENTRU EVALUAREA ANUALĂ A DIRECTORILOR ADJUNCȚI (AN ȘCOLAR EVALUAT 2022-2023)
   2. RAPOARTE DE ACTIVITATE PENTRU EVALUAREA ANUALĂ A DIRECTORILOR (AN ȘCOLAR EVALUAT 2022-2023)
    1. DIRECTOR
    2. DIRECTOR ADJUNCT
 2. EVALUARE PERSONAL DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR
  1. ACTUL NORMATIV FORMA NEANALIZATĂ
   1. ACTUL NORMATIV
   2. NOUTĂȚI ADUSE DE MODIFICĂRILE LA ACTUL NORMATIV INIȚIAL
  2. CADRUL LEGAL CARE ASIGURĂ EVALUAREA ANUALĂ A ACTIVITĂȚII
  3. EVALUAREA PARȚIALĂ; ACORDAREA CALIFICATIVULUI PARȚIAL
  4. ETAPELE EVALUĂRII ANUALE A CADRELOR DIDACTICE
  5. EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR CU ACTIVITATE ÎN MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  6. FIȘE EVALUARE CADRU ȘI FIȘE POST CADRU FORMATATE
   1. PERSONAL DIDACTIC
   2. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
  7. FIŞELE CADRU ALE POSTULUI ŞI FIŞELE CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN PROCESUL DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR
  8. GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE
  9. ÎNREGISTRAREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR ÎN CADRUL ETAPEI DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC
  10. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CE VIZEAZĂ EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR
   1. CADRU DIDACTIC NEMULȚUMIT DE CALIFICATIVUL PARȚIAL DEPUNE CONTESTAȚIE. CÂND POATE FI MOTIVATĂ CONTESTAȚIA ACESTUIA ȘI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE, CE TREBUIE SĂ AIBĂ ÎN VEDERE COMISIA DE CONTESTAȚII
  11. PROCEDURA DE EVALUARE PARȚIALĂ/ANUALĂ
   1. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA FIȘELOR DE AUTOEVALUARE/RAPORTULUI DE AUTOEVALUARE, ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI PARȚIAL/ANUAL
   2. COMISIA DE EVALUARE; ROLUL COMISIEI DE EVALUARE; ROLUL COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE ÎN CADRUL ETAPEI DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR
   3. GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA CALIFICATIVELOR PARȚIALE/ANUALE
   4. HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
   5. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ETAPA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR
 3. EVALUARE PERSONAL NEDIDACTIC
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

EXAMENE NATIONALE ELEVI/ADMITERE LICEU

Sub-forums:
 1. ADMITERE LICEU/ȘCOLI PROFESIONALE/POSTLICEU
  1. ADMITERE LICEU
   1. METODOLOGIE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A, 2024-2025, A ELEVILOR CARE AU OBŢINUT, PREMIUL I LA ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADELOR ŞCOLARE SAU PREMIILE I, II SAU III LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE RECUNOSCUTE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI
    1. ORDINUL M.E. 3939/2024 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A AN ȘCOLAR 2024-2025 ELEVI OLIMPICI (FORMĂ NEANALIZATĂ)
    2. CE REGLEMENTEAZĂ METODOLOGIA PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A A ELEVILOR CARE AU OBŢINUT PREMIUL I LA ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADELOR ŞCOLARE SAU PREMIILE I, II SAU III LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE?
    3. CUI SE ADRESEAZĂ METODOLOGIA PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025 A ELEVILOR CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE NAŢIONALE SAU LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE ?
    4. CUM SE REALIZEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A A ELEVILOR CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA OLIMPIADELE NAŢIONALE SAU LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE
    5. COORDONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ÎNSCRIERII ÎN CLASA A IX-A A ABSOLVENŢILOR DE CLASA A VIII-A, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025, PE BAZA PERFORMANŢELOR DEOSEBITE LA OLIMPIADELE NAŢIONALE SAU LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE
    6. ETAPELE ÎNSCRIERII ŞI REPARTIZĂRII ÎN CLASA A IX-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025
    7. LISTA PRIVIND CORESPONDENŢA SPECIFICULUI OLIMPIADEI NAŢIONALE CU FILIERA/PROFILUL/SPECIALIZAREA/DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ LA CARE SE FACE ÎNSCRIEREA
    8. LISTA PRIVIND CORESPONDENŢA SPECIFICULUI COMPETIŢIEI INTERNAŢIONALE CU FILIERA/PROFILUL/SPECIALIZAREA LA CARE SE FACE ÎNSCRIEREA
   2. ADMITERE LICEU 2023-2024 PENTRU 2024-2025
    1. ADMITERE LICEE TEORETICE/TEHNOLOGICE
     1. ACT NORMATIV/METODOLOGIE ( FORMA NEANALIZATĂ)
     2. ADMITEREA ELEVILOR GEMENI
     3. ADMITEREA LA LICEU ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
     4. ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A ABSOLVENȚILOR CLASEI A VIII-A DIN SERIILE ANTERIOARE
     5. A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE
    2. ADMITERE LICEE VOCAȚIONALE
     1. PROBELE DE APTITUDINI CE SE VOR ORGANIZA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
      1. ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 PENTRU PARTICIPAREA LA PROBELE DE APTITUDINI SAU LA PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ
      2. LICEUL WALDORF SPECIALIZAREA FILOLOGIE
      3. PROFIL MILITAR COLEGII NAŢIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ORGANIZEAZĂ CLASE DE LICEU, ÎN FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFILUL MILITAR
      4. PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS, SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-CATOLICE, GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, REFORMATE, UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENT
      5. PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ŞCOLAR
      6. PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI
      7. PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA COREGRAFIE
      8. SECŢIA TEORETICĂ
      9. SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ SPECIALIZĂRILE CANTO CLASIC, CANTO JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ, CANTO TRADIŢIONAL ROMÂNESC
      10. PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ SECŢIA INSTRUMENTALĂ
      11. PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE SPECIALIZĂRILE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE, DESIGN, CONSERVARE - RESTAURARE BUNURI CULTURALE
      12. PROFIL SPORTIV
    3. ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL DUAL
     1. ACT NORMATIV FORMA NEANALIZATĂ- LICEU DUAL
     2. FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
    4. ADMITERE LICEE CU PREDARE ÎN REGIM BILINGV
    5. CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025
     1. CALENDAR ADMITERE CANDIDAŢI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
     2. CALENDAR INTEGRAL ADMITERE 2024-2025
     3. CALENDAR PROBE DE APTITUDINI- ADMITERE LICEU 2024-2025
     4. CALENDAR PROBE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ
     5. CALENDAR ADMITERE CANDIDAŢI PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI
     6. CALENDAR ADMITERE CANDIDAŢI PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ
     7. CALENDAR ADMITERE CANDIDAŢI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
     8. CALENDAR ETAPA DE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ ŞI ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU CEI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2024-2025
     9. CALENDAR A DOUA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU CANDIDAŢII DIN SERIA CURENTĂ, PRECUM ŞI PENTRU CEI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU ÎMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR ANULUI ŞCOLAR 2024-2025
     10. CALENDAR ADMITERE CANDIDAŢI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SERAL
     11. PREGĂTIREA ADMITERII LA LICEU PENTRU 2024-2025
    6. CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE UTILIZATE PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025
    7. FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 ADMITERE ÎN CLASA A IX-A – ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
    8. METODOLOGIA DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ/OLIMPIADA DE LIMBĂ MODERNĂ CU PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
    9. PROCESUL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LICEAL MILITAR
  2. ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI PROFESIONAL DUAL
   1. CODIFICAREA CALIFICĂRILOR PENTRU FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL
   2. ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
    1. FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
    2. ACTE NORMATIVE ÎN VIGOARE/MODIFICARE ACTE NORMATIVE- ÎNV. PROFESIONAL ȘI PROFESIONAL DUAL
    3. ADMITEREA COPIILOR DIN SERIA CURENTĂ
    4. ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL A COPIILOR DIN SERIILE ANTERIOARE
    5. ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIVAT AUTORIZAT ȘI ACREDITAT
    6. ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL
    7. CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
     1. CALENDAR- ETAPA DE PREGĂTIRE A ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
     2. CALENDAR- ETAPA DE INFORMARE ŞI CONSILIERE A ELEVILOR CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA DE CONTINUARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
     3. CALENDAR- PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ SAU MATERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
     4. ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 A CANDIDAŢILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI
     5. CALENDAR- ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDAŢILOR CU CES ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ
     6. ADMITEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL (CALENDAR ŞI ORGANIZARE COMUNE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ŞI DUAL) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025
     7. CALENDAR ETAPA I DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
     8. CALENDAR-ETAPA A II-A DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
     9. CALENDAR- ETAPA A III-A DE REPARTIZĂRI ŞI REDISTRIBUIRI PE LOCURILE LIBERE ŞI REZOLVAREA CAZURILOR SPECIALE DE CĂTRE COMISIA DE ADMITERE JUDEŢEANĂ
    8. COMISIA DE ADMITERE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
    9. CAZURILE SPECIALE LA ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
    10. CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
     1. CANDIDAȚI CU MEDII DE ADMITERE EGALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
     2. MEDIA DE ADMITERE PENTRU ABSOLVENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE
     3. MEDIA DE ADMITERE PENTRU CANDIDAȚII CARE NU AU SUSȚINUT EVALUAREA NAȚIONALĂ SAU, DUPĂ CAZ , EXAMENUL DE CAPACITATE/TESTELE NAȚIONALE/TEZELE CU SUBIECT UNIC
     4. MEDIA DE ADMITERE CÂND NUMĂRUL DE CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI DEPĂŞEŞTE NUMĂRUL LOCURILOR OFERITE DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
     5. MEDIA DE ADMITERE CÂND NUMĂRUL DE CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI NU DEPĂŞEŞTE NUMĂRUL LOCURILOR OFERITE DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    11. CANDIDAȚII LA ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
    12. COMPLETAREA OPȚIUNILOR
    13. ETAPELE ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
    14. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR/DEPUNEREA DOSARELOR/DATELE PERSONALE ALE ACESTORA
     1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
     2. FIȘA ELIBERATĂ DE UNITĂȚILE DE NIVEL GIMNAZIAL, PENTRU ÎNSCRIEREA LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
     3. ÎNSCRIEREA LA PROFESIONALĂ DUPĂ FINALIZAREA ETAPELOR COMPUTERIZATE
     4. PROTECȚIA DATELOR CANDIDAȚILOR ÎN ETAPELE DE ADMITERE COMPUTERIZATĂ
    15. LOCURILE PENTRU COPIII ROMI ȘI COPIII CU CES
     1. ALOCAREA LOCURILOR PENTRU ROMI ȘI COPII CU CES LA CLASELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, A IX-A, 2023-2024
     2. RECOMANDĂRILE SCRISE PRIVIND APARTENENȚA LA ETNIA ROMĂ
    16. LOCURI LA PROFESIONALĂ PENTRU ELEVII CU PREMIU I LA OLIMPIADELE NAȚIONALE DIN GIMANZIU, CETĂȚENII UCRAINENI CU STATUT DE ELEVI
    17. PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ELABORATĂ DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     1. BROȘURA DE ADMITERE
     2. PROCEDURA DE ADMITERE, ELABORATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    18. PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE
   3. ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL
    1. ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL NIVEL 3 (PROFESIONALĂ)
     1. ACT NORMATIV(FORMA NEANALIZATĂ)
     2. AFIȘAREA PROCEDURII DE ADMITERE
     3. ADMITEREA ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL PARTICULAR AUTORIZAT SAU ACREDITAT
     4. BROȘURA DE ADMITERE
     5. CINE ȘI CÂND POATE OPTA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL DE NIVEL 3
     6. CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
     7. COMPONENȚA COMISIEI DE ADMITERE DIN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
     8. CLASE DE DUAL, PROFESIONALĂ (NIVEL 3) ÎN LIMBA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
     9. DEPARTAJAREA CÂND DOI SAU MAI MULȚI CANDIDAȚI AU MEDII DE ADMITERE EGALE
     10. DOSARELE DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR ADMIȘI
     11. ETAPELE DE ADMITERE
     12. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
     13. LISTELE PRIVIND CANDIDAȚII ADMIȘI/RESPINȘI ȘI LISTELE VALIDATE DE CĂTRE COMISIA DE ADMITERE
     14. ORDINEA ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ADMITEREA
     15. PROBELE DE ADMITERE
     16. SANCȚIUNI
    2. CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
    3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
     1. ALOCAREA LOCURILOR PENTRU ROMI ȘI COPII CU CES LA CLASELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL, A IX-A, 2023-2024
     2. ACT NORMATIV(FORMA NEANALIZATĂ)
     3. DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN ANUL 2023-2024 ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR, AUTORIZATE SĂ FUNCȚIONEZE PROVIZORIU SAU ACREDITATE
     4. DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SE DEPUN SOLICITĂRI DUPĂ DERULAREA CELOR TREI ETAPE DE ADMITERE COMPUTERIZATĂ LA ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL?
     5. DATELE PERSONALE ALE CANDIDAȚILOR
     6. INSTRUIREA PĂRINȚILOR ȘI ELEVILOR, PREZENTAREA PROCEDURILOR DE ADMITERE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL, COMPLETAREA OPȚIUNILOR
     7. LOCURI LA ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL PENTRU ELEVII CU PREMIU I LA OLIMPIADELE NAȚIONALE DIN GIMANZIU, CETĂȚENII UCRAINENI CU STATUT DE ELEVI
     8. REZOLVAREA CAZURILOR SPECIALE ÎN SITUAȚIA ADMITERII COMPUTERIZATE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL
     9. SITUAȚIILE ÎN CARE ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A DIN SERIILE ANTERIOARE POT PARTICIPA LA PROCESUL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL PENTRU ANUL 2023-2024
  3. ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL NIVEL 5 (POSTLICEAL 1)
   1. ADMITEREA PENTRU ABSOLVENȚII ÎNV. LICEAL PARTICULAR AUTORIZAT SAU ACREDITAT
   2. BROȘURA DE ADMITERE
   3. CANDIDAȚII CARE AU MEDII DE ADMITERE EGALE
   4. COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE ADMITERE
   5. DATELE PERSONALE ALE CANDIDAȚILOR
   6. ETAPELE ADMITERII
   7. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
   8. LISTELE PRIVIND CANDIDAȚII ADMIȘI ȘI RESPINȘI
   9. NOTAREA REZULTATELOR. CANDIDAȚII RESPINȘI
   10. PENTRU CE DURATĂ ȘI CUM SE ORGANIZEAZĂ ÎNV. DUAL PENTRU CALIFICĂRI DE NIVEL 5
   11. PROBELE ELIMINATORII
   12. PROCEDURA DE ADMITERE