COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE

COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Sub-forums:
 1. AVIZE, ATESTATE, ACORD DIRECTOR LICEU PEDAGOGIC PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 2. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ COMPLETAREA ACESTEIA, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
 3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR LA NIVELUL UNITĂŢII/UNITĂŢILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE ESTE TITULAR
  1. SITUAŢIA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PENTRU CADRELE DIDACTICE TITULARE
 4. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI, CĂRORA LI SE POATE CONSTITUI CEL PUŢIN O JUMĂTATE DE NORMĂ
  1. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII AFLAT ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE DE NORMĂ, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
 5. DEBUTANȚII DESEMNAȚI PENTRU COMPLETAREA NORMEI DE PREDARE POT SOLICITA, LA CERERE, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC, COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 6. PROBE PRACTICE, PROBE ORALE, INSPECTII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ
  1. ANEXE PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ
  2. PROBA ORALĂ PENTRU CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR, ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
  3. SITUAȚIILE ÎN CARE SE SUSȚIN PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 7. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN CADRUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 8. SITUAŢIA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE
 9. TITULARII DESEMNAȚI PENTRU COMPLETAREA NORMEI POT SOLICITA, LA CERERE, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE ÎNCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC, COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL ISJ-ULUI

Sub-forums:
 1. AVIZE, ATESTATE, ACORD DIRECTOR LICEU PEDAGOGIC PENTRU ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 2. ACT ADIȚIONAL ÎNCHEIAT DE DIRECTOR CU CADRUL DIDACTIC CARE A COMPLETAT NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE
 3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN MEDIUL RURAL
 4. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN MEDIUL URBAN
 5. COMPLETĂRILE DE NORMĂ DIDACTICĂ DE PREDARE RĂMASE NESOLUŢIONATE
 6. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ COMPLETAREA ACESTEIA, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
 7. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ŞEDINŢELOR DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DIN 12 MARTIE 2024
 8. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA ŞEDINŢA DE REPARTIZARE DE LA ISJ
 9. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN CAZUL PUNCTAJELOR EGALE, DUPĂ APLICAREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂȚII
 10. ORDINEA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE DE PREDARE ÎN ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE
 11. PRIORITATE LA REPARTIZAREA ORELOR VACANTE/REZERVATE, ÎN ŞEDINŢA DE REPARTIZARE PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE
 12. PROBE PRACTICE, PROBE ORALE, INSPECTII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ
  1. ANEXE PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ
  2. PROBA ORALĂ PENTRU CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR, ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
  3. SITUAȚIILE ÎN CARE SE SUSȚIN PROBE PRACTICE, ORALE, INSPECȚII LA CLASĂ ÎN ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 13. REVENIREA PE NORMA INIȚIALĂ, A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE REPARTIZAT PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE, DACĂ ACESTUIA I SE POATE ASIGURA O NORMĂ DIDACTICĂ DE PREDARE COMPLETĂ, PÂNĂ LA DATA ÎNCEPERII CURSURILOR
 14. SITUAȚIA ÎN CARE COMPLETAREA DE NORMĂ A CADRELOR DIDACTICE SE REALIZEAZĂ ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA ISJ
 15. SOLUȚIONAREA COMPLETĂRILOR DE NORMĂ, LA NIVEL DE ISJ, PENTRU CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus