COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI, CĂRORA LI SE POATE CONSTITUI CEL PUŢIN O JUMĂTATE DE NORMĂ

Back
Sus