PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

DESCRIEREA ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Sub-forums:
 1. ACORDUL DE PRINCIPIU ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  1. DEPUNEREA ACORDURILOR DIN ȘCOLI LA ISJ
  2. ACORDUL DE PRINCIPIU AL UNITĂȚII/UNITĂȚILOR DIN CARE SE PRETRANSFERĂ CADRUL DIDACTIC ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
 2. CUM VA PROCEDA CADRUL DIDACTIC, CARE DOREȘTE SĂ PARTICIPE LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  1. DOCUMENTELE, CE SE VOR DEPUNE DE CADRELE DIDACTICE, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  2. ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA ETAPA DE PRETRANSFER; PRECIZĂRI PRIVIND PARTICIPAREA ÎN ALT JUDEȚ LA ACEASTĂ ETAPĂ
 3. CONTESTAŢIILE LA ACORDURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 4. CONDIȚIE PENTRU PRETRANSFERUL DIN RURAL ÎN URBAN
 5. CUM SE POATE REALIZA PRETRANSFERUL CONSIMȚIT
 6. DEBUTANȚII CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 7. PRETRANSFER PENTRU CADRUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CARE A DOBÂNDIT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE
 8. POSTURILE CARE NU POT FI OCUPATE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
 9. POSTURILE DIDACTICE/CATEDRELE CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMŢIT
 10. PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, SOLUȚIONATE, LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
 11. ROLUL COMISIEI JUDEȚENE DE MOBILITATE/ACTIVITĂȚILE COMISIEI ÎN CADRUL ETAPEI DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
  1. CONTESTAȚII LA PUNCTAJELE STABILITE DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  2. CONDIŢIILE SPECIFICE AVIZATE DE ISJ PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  3. EVALUAREA DOSARELOR ȘI STABILIREA PUNCTAJELOR CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  4. INVALIDAREA DE CĂTRE COMISIA DE MOBILITATE A ACORDURILOR ȘI SITUAȚIA ÎN CARE ACEASTA POATE ACORDA UN POST CARE I-A FOST REFUZAT ÎN UNITATE UNUI CADRU DIDACTIC
  5. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE REALIZEAZĂ ÎN ŞEDINŢA DE REPARTIZARE ORGANIZATĂ DE CĂTRE COMISIA JUDEŢEANĂ
 12. ROLUL COMISIEI DE MOBILITATE/ACTIVITĂȚILE COMISIEI DIN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  1. SITUAŢIA ÎN CARE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, ANGAJATE LA CJRAE, ÎNDEPLINESC TOATE CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI SOLICITĂ ACELAŞI POST DIDACTIC/CATEDRĂ VACANT(Ă) ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  2. STABILIREA LISTEI FINALE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CARE SE EMIT ACORDURI DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  3. SITUAŢIA ÎN CARE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE ÎNDEPLINESC TOATE CONDIŢIILE SPECIFICE ŞI SOLICITĂ ACELAŞI POST DIDACTIC/CATEDRĂ VACANT(Ă) ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
 13. VIABILITATEA POSTURILOR, CARE SE POT OCUPA ÎN ETAPA DE PRETRANSFER
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT

Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus