SPECIALIZĂRI CARE CONFERĂ DREPTUL DE A OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, FĂRĂ SĂ MAI FIE NECESAR UN STAGIU ATESTAT DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ÎN EDUCAŢIE SPECIALĂ, EFECTUAT SEPARAT, ÎN AFARA PREGĂTIRII INIŢIALE

Back
Sus