RTA (RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE) - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE

DISPOZIȚII GENERAL VALABILE ATÂT PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII PRIN TRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI CÂT ȘI PRIN REPARTIZARE PE POST LA NIVEL DE ISJ

Sub-forums:
 1. CATEDRELE CARE NU SE POT OCUPA ÎN ETAPA DE SOLUȚIONAREA A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
 2. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE, CE VIZEAZĂ RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE, DACĂ LA NIVEL DE CATEDRĂ SUNT MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE
 3. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE CE SE AFLĂ ÎN SITUAȚIA RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE, PRIN CONCURS SAU EVALUARE OBIECTIVĂ
  1. CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTICA CARE VA INTRA ÎN RTA
  2. EVALUAREA OBIECTIVĂ ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTICA CARE VA INTRA ÎN RTA
 4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, CARE VIZEAZĂ ETAPA DE SOLUȚIONARE A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
  1. CARE ESTE ETAPA DUPĂ CARE SE VOR SOLUȚIONA CERERILE DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
  2. CUM ÎȘI POT CONSTITUI CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA, CATEDRA, ÎN ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DE LA ISJ? POT OPTA ȘI PENTRU ORE DIN PROPRIA LOR NORMĂ?
  3. CUM POATE FI GESTIONAT, LA NIVEL DE UNITATE, REFUZUL UNUI CADRU DIDACTIC DE A PARTICIPA LA EVALUARE (CONCURS / EVALUARE OBIECTIVĂ)
  4. ÎN CE SITUAȚIE, UN CADRU DIDACTIC TRANSFERAT PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE, REVINE PE POSTUL AVUT ANTERIOR
 5. PERSONALUL DIDACTIC CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE TRANSFER PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE
 6. PUBLICAREA POSTURILOR DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EXCEPȚIA PENTRU ETAPA DE SOLUŢIONARE A RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE
 7. SITUAȚIA ÎN CARE UN CADRU DIDACTIC SE AFLĂ ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE (RTA)
 8. SOLUŢIONAREA RESTRÂNGERII DE ACTIVITATE LA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ALTE JUDEŢE
 9. SITUAȚIA ÎN CARE SUNT VIZATE DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE DE REDUCEREA DE ACTIVITATE, CE VIZEAZĂ RESTRÂNGEREA TOTALĂ DE ACTIVITATE. ORDINEA ÎN CARE VOR FI AFECTATE CADRELE DIDACTICE
  1. CRITERII, CARE POT CONDUCE LA INTRARAEA ÎN RTA A CADRELOR DIDACTICE, ÎNAINTE DE ETAPA EVALUĂRII ȘI IERARHIZĂRII PE PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
  2. SOLUȚIONAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE VIZATE DE REDUCEREA NORMEI DIDACTICE (RTA), CÂND NU POT FI APLICATE CRITERIILE DE DEPARTAJARE
 10. TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE DIN MEDIUL RURAL ÎN MEDIUL URBAN
 11. TRANSFERAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR AFLAT ÎN RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE
  1. CONTESTAREA HOTĂRÂRII CA-ULUI, ÎN CAZ DE REFUZ APROBARE TRANSFER
  2. MODEL CERERE PENTRU ETAPA DE TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
  3. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC TITULAR AFLAT ÎN RTA, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
  4. PAȘI DE URMAT DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA DE ANUL TRECUT, SOLUȚIONATE PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, ÎN VEDEREA TRANSFERĂRII PE PSOTUL PE CARE ÎL OCUPĂ
  5. SITUAȚIA ÎN CARE POT FI SOLUȚIONATE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RTA DE ANUL TRECUT, DETAȘATE ÎN INTERSUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ACEST AN ȘCOLAR
  6. SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE NESOLUȚIONATE PRIN ETAPA DE TRANSFER
  7. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE TITULAR
  8. SITUAȚIA ÎN CARE UN TITULAR AFLAT ÎN RTA, CARE AU OBȚINUT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE, POATE FI SOLUȚIONAT PE O ALTĂ DISCIPLINĂ
 12. TRANSFERAREA DEBUTANȚILOR: STAT ȘI PARTICULAR, CARE AU OCUPAT POST PUBLICAT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, ÎNSCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL PENTRU OBȚINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2024, AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
  1. MODEL CERERE PENTRU ETAPA DE TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DEBUTANT AFLAT ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, PRIN REPARTIZARE PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE COORDONATĂ DE ISJ
  2. ORDINEA DE RENUNȚARE LA PERSONALUL DIDACTIC DEBUTANT AFLAT ÎN RTA, ÎNAINTE DE APLICAREA LISTEI CU PUNCTAJELE DIN ANEXA 2
  3. SOLUŢIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DEBUTANT
  4. SITUAȚIA ÎN CARE UN DEBUTANT AFLAT ÎN RTA, CARE AU OBȚINUT PRIN STUDII DOUĂ SAU MAI MULTE SPECIALIZĂRI SAU CARE ESTE CALIFICAT PENTRU A PREDA DOUĂ SAU MAI MULTE DISCIPLINE, POATE FI SOLUȚIONAT PE O ALTĂ DISCIPLINĂ
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus