OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE CANDIDAŢI RĂMAŞI NEREPARTIZAŢI DUPĂ CONCURSUL NAŢIONAL, SESIUNEA 2024, ŞI DE CANDIDAŢI ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 SAU 2018

Back
Sus