MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Sub-forums:
 1. CUM SE REALIZEAZĂ CONSTITUIREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  1. ACȚIUNILE ȘCOLILOR ÎN PROCESUL DE CONSTITUIRE A CATEDRELOR
  2. ÎNCADRAREA PE CABINETELE ŞCOLARE/INTERŞCOLARE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/LOGOPEDICĂ
  3. ÎNCADRAREA CADRELOR DIDACTICE PRIN ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII LA CLASE
 2. CONSTITUIREA CATEDRELOR PENTRU COLEGII CARE FINALIZEAZĂ PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ DUPĂ FINALIZAREA CU DIPLOMĂ A CICLULUI I DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
 3. MODIFICAREA CIM-ULUI DIN PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN SITUAȚII IMPUSE, LA PROIECTUL DE ÎNCADRARE
 4. NORMA DE PREDARE PE CARE O AVEM ÎN VEDERE LA CONSTITUIREA POSTURILOR
  1. CE REPREZINTĂ NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE ȘI CUM SE STABILEȘTE ACEASTA
  2. CE SE IA ÎN CONSIDERARE LA STABILIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU 2023-2024
  3. CONSTITUIREA NORMEI DIDACTICE PENTRU CADRELE DIDACTICE CALIFICATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
  4. NORMA DIDACTICĂ DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE ŞI DE INSTRUIRE PRACTICĂ CU O VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT DE PESTE 25 DE ANI ŞI CU GRADUL DIDACTIC I
 5. NORMAREA POSTURILOR ÎN PALATATUL COPIILOR ȘI CLUBURILE COPIILOR
 6. PROIECTUL DE ÎNCADRARE
  1. CONSECINȚE ALE NEPUBLICĂRII POSTURILOR VACANTE
  2. ÎNTOCMIREA ȘI APROBAREA PROIECTULUI DE ÎNCADRARE
  3. ÎNCADRAREA TITULARILOR ȘI VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
   1. EMITEREA DECIZIILOR PENTRU ÎNCADRAREA TITULARILOR ÎN ANUL 2023-2024, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A CATEDRELOR
   2. ÎNCADRAREA DEBUTANȚILOR REPARTIZAȚI PE POSTURI PUBLICATE DE UNITATE PENTRU OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
   3. REPARTIZAREA TITULARILOR PE STRUCTURI
  4. ÎNCADRAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV
  5. ÎNCADRAREA PE CATEDRELE DE LIMBI MODERNE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
  6. ÎNCADRAREA TITULARILOR PE CATEDRELE DE INFORMATICĂ
  7. OCUPAREA POSTURILOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
  8. ORELE DE LIMBĂ MATERNĂ PENTRU MINORITĂȚILE NAȚIONALE
  9. OPȚIONALUL INTEGRAT
  10. POSTURILE DIDACTICE DE EDUCATOR-PUERICULTOR
  11. POSTURILE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR
  12. RELIGIE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN PROIECTUL DE ÎNCADRARE
 7. STABILIREA OBLIGAȚIEI DE PREDARE PENTRU DIRECTORII CU CONCURS ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A CATEDRELOR
 8. SPECIALIZĂRI CARE CONFERĂ DREPTUL DE A OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL,
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Sub-forums:
 1. INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU CANDIDAȚII CE SUSȚIN EXAMENUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE (TITULARIZARE)
  1. ADEVERINTA ABSOLVENTILOR DIN PROMOTIA 2023- CONCURS TITULARIZARE
  2. CENTRE DE CONCURS- PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE TITULARIZARE
  3. VALIDAREA ÎNSCRIERII LA CONCURS PENTRU ABSOLVENȚI 2023 ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE, DIN 12 IULIE 2023
  4. INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU CANDIDAȚII LA TITULARIZARE (UPDATE ZILNIC SAU CÂND ESTE CAZUL)
   1. EGALIZAREA ȘANSELOR PENTRU CANDIDAȚII CU DEFICIENȚE
   2. INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA ACTIVITĂȚILE PE CARE TREBUIE SĂ LE REALIZEZE CANDIDAȚII ÎN VEDEREA SIGILĂRII, SECURIZĂRII ȘI A PREDĂRII LUCRĂRILOR SCRISE
   3. DE REVĂZUT INFORMAȚIILE UTILE DE CĂTRE CANDIDAȚII CARE SUSȚIN EXAMENUL DE TITULARIZARE
   4. TITULARIZARE- PENTRU COLEGII INTERESAȚI
 2. CONTESTAȚII CONCURS NAȚIONAL (TITULARIZARE)
 3. CERERI, DECLARAȚII, ADEVERINȚE, COPERTA DOSARULUI- CONCURS NAȚIONAL (TITULARIZARE)
  1. ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST
  2. ADEVERINȚĂ STRUCTURA POST (NUMAI PENTRU COLEGII TITULARI/ANGAJAȚI PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI NU DORESC SA SOLICITE REPARTIZARE PE POSTUL PE CARE SUNT ANGAJATI)
  3. CERERE INSCRIERE LA CONCURS TITULARIZARE
  4. CERERE RECUNOAȘTERE MEDIE INSPECȚII LA CLASĂ PENTRU DEFINITIVAT 2023
  5. COPERTA DOSARULUI DE CONCURS
  6. CERTIFICAT MEDICAL PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE
  7. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC (DACĂ ESTE CAZUL)
  8. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
  9. FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2023)
  10. MODEL DECLARATIE PRIVIND INCOMPATIBILITATILE
  11. MODEL ADEVERINȚĂ PRIVIND MEDIA INSPECȚII LA CLASA PENTRU DEFINITIVAT 2023
 4. CALENDAR - TITULARIZARE
 5. CALCULUL MEDIEI DE DEPARTAJARE
 6. DISCIPLINE DE CONCURS
 7. EXTRAS-INCOMPATIBILITĂȚI
 8. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2023
  1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE (OCUPARE POSTURI VACANTE)
   1. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERE DOSAR TITULARIZARE
  2. INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE DEPUNEREA DOSARELOR
  3. MANUAL UTILIZARE DEPUNERE DOSARE
  4. PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2023
 9. ÎNTREBĂRI FORMULATE DE MEMBRI SOLE PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE
 10. LISTA PROBELOR PRACTICE ASOCIATE DISCIPLINELOR DE CONCURS
 11. MESAJE IMPORTANTE REFERITOARE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR
  1. ADEVERINȚELE CE TREBUIE DEPUSE DE ABSOLVENȚII 2023 (LA DOSAR ȘI CEL MAI TÂRZIU ÎN 12 IULIE 2023, ORA 8,00)
  2. ANGAJAȚII ÎN ALT DOMENIU DE ACTIVITATE, DEPUN OBLIGATORIU, EXTRASUL REVISAL
  3. CUM TREBUIE SĂ PROCEDAȚI DACĂ AȚI TRANSMIS DOSARUL LA ISJ ȘI NU AȚI PRIMIT NUMĂR DE ÎNREGISTRARE
  4. COMPLETAREA CERERII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE
  5. COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2023)
  6. PARTICIPAREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE, NU ESTE CONDIȚIONATĂ DE DOMICILIUL CANDIDATULUI
  7. VALIDARE DOSARE CONCURS NAȚIONAL
 12. PROGRAME VALABILE PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE/REZERVATE
 13. PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ
 14. SPECIALIZĂRI CARE CONFERĂ DREPTUL DE A OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL
 15. VALIDAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE
  1. GRAFIC VALIDARE FIȘĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ABSOLVENȚII 2023
  2. GRAFICUL DE VALIDARE A INSCRIERII LA CONCURSUL NATIONAL, ÎN PERIOADA 18-19 MAI 2023, PENTRU ABSOLVENTII PROMOTIILOR ANTERIOARE ANULUI 2023
  3. VALIDAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

CONCURS/TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN

Sub-forums:
 1. REZULTATE CONCURS JUDEȚEAN/TESTARE JUDEȚEANĂ
 2. INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU CONCURSUL/TESTAREA JUDEȚEANĂ
 3. CONTESTAȚII CONCURS JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
 4. RECUNOAȘTEREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ/PROBELOR PRACTICE DIN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2023
 5. CE FAC DUPĂ CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ DACĂ AM OBȚINUT MINIM NOTA/MEDIA 5,00?
 6. CALENDAR CONCURS/TESTARE ORGANIZATE LA NIVEL JUDETEAN
 7. CERTIFICATUL MEDICAL
 8. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
  1. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL JUDETEAN(CALIFICATI)/TESTAREA JUDETEANA(NECALIFICATI)
  2. COPERTA DOSARULUI DE INSCRIERE LA TESTAREA FARĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI (NECALIFICATI)
  3. COPERTA DOSARULUI DE INSCRIERE LA CONCURSUL JUDETEAN (CALIFICATI) 2023
 9. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL/TESTAREA JUDEȚEANĂ
  1. ÎNSCRIEREA LA TESTAREA PERSONALULUI FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI (NECALIFICAȚI)
   1. ÎNSCRIEREA/DEPUNEREA DOSARULUI LA TESTAREA PERSONALULUI FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI (NECALIFICAȚI), ORGANIZATĂ LA NIVEL JUDEȚEAN
   2. PAȘI DE URMAT LA DEPUNEREA DOSARELOR ÎN APLICAȚIA ISJ TIMIȘ PENTRU ETAPA DE TESTARE JUDEȚEANĂ PERSONAL NECALIFICAT
  2. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN PENTRU PERSONALUL CALIFICAT
   1. ÎNSCRIEREA/DEPUNEREA DOSARULUI LA CONCURSUL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE, PENTRU PERSONALUL DIDACTIC CALIFICAT, SESIUNEA 2023
   2. PAȘI DE URMAT LA DEPUNEREA DOSARELOR ÎN APLICAȚIA ISJ TIMIȘ PENTRU ACEASTĂ ETAPĂ DE MOBILITATE
    1. MANUAL DE DEPUNERE A DOSARELOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
    2. MODALITATEA EFECTIVĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚI CARE PARTICIPĂ LA TESTAREA JUDEȚEANĂ(NECALIFICAȚI) SAU CONCURSUL JUDEȚEAN (CALIFICAȚI)
    3. MODALITATEA EFECTIVĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚI CARE PARTICIPĂ LA TESTAREA JUDEȚEANĂ(NECALIFICAȚI) SAU CONCURSUL JUDEȚEAN (CALIFICAȚI)
 10. MODEL CERERI, DECLARAȚII, ADEVERINȚE PENTRU CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
  1. ADEVERINTA PRIVIND MEDIA INSPECTII LA CLASA - DEF 2023
  2. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/TESTARE
  3. DECLARATIE PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI IN PERIOADA 08-17.05.2023 (IN CADRUL CONCURSULUI NATIONAL)
  4. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE(NECALIFICATI)
  5. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE(CALIFICATI)
  6. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC
  7. DECLARAȚIE INCOMPATIBILITĂȚI LA CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTAREA JUDEȚEANĂ
 11. PROGRAME_VALABILE_PENTRU_CONCURSUL JUDETEAN PERSONAL CALIFICAT/TESTAREA PERSONALULUI NECALIFICAT 2023
  1. PROGRAME CULTURĂ GENERALĂ
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE

Sub-forums:
 1. ANALIZAREA CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE, EMITEREA DECIZIILOR DE COMPLETARE ȘI SEMNAREA ACTELOR ADIȚIONALE/CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ
 2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
 3. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU SPECIALIZAREA ÎN PROFILUL TEHNIC, SILVIC, ECONOMIC SAU AGRICOL, TITULARI PE CATEDRE DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
 4. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE A TITULARILOR DIN MEDIUL RURAL, ÎN MEDIUL URBAN
 5. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU TITULARI/ DEBUTANȚI ( TITULARI FĂRĂ DEFINITIVAT) ȘI PENTRU COLEGII ANGAJAȚI PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI
 6. CONTESTAȚII LA ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 7. CALENDARUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 8. CERERI, DECLARAȚII- ETAPA DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 9. CONCURS SAU EVALUARE OBIECTIVĂ ÎN CAZUL REDUCERII DE ACTIVITATE
 10. CADRELE DIDACTICE EXCEPTATE DE COMPLETAREA DE NORMĂ
 11. COMPLETAREA NOMREI DIDACTICE ÎN CAZUL PERSONALULUI DELEGAT SAU DETAȘAT
 12. CE ORE POT SOLICITA CADRELE DIDACTICE TITULARE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE A NORMEI, ÎN PERIOADA DE CONSTITUIRE A POSTURILOR DIDACTICE/LA ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC?
 13. CÂND ȘI CUM SE SOLUȚIONEAZĂ CERERILE DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE UN AN ȘCOLAR DEPUSE DE CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE?
 14. CADRELE DIDACTICE ANGAJATE PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI/CATEDREI POT SOLICITA COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
 15. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE CLASE/GRUPE CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚII
 16. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN
  1. CALENDARUL ETAPEI DE COMPLETARE A NORMEI LA NIVEL DE ISJ
  2. DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU COLEGII CARE SOLICITĂ COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL ISJ-ULUI, SESIUNEA 2023
 17. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CARE SOLICITĂ COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE ACEEAȘI CATEDRĂ
 18. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE CARE SE AFLĂ ÎN SITUAȚIE DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE
 19. DETAȘAREA ÎN INTERESULUI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI A CADRULUI DIDACTIC TITULAR CA URMARE A REFUZULUI CELUILALT CADRU DIDACTIC (AL CĂRUI POST ESTE REZERVAT) DE PARTICIPARE LA EVALUARE
 20. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR ORALE PENTRU ETAPA DE COMPLETARE DE NORMĂ DIDACTICĂ LA NIVELUL UNITĂȚII/LOCALITĂȚII SESIUNEA 2023
 21. ÎNTREBĂRI ADRESATE DE MEMBRI SOLE
 22. REFUZUL CADRULUI DIDACTIC TITULAR DE PARTICIPARE LA EVALUAREA ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA STABILIRII PERSOANEI CARE INTRĂ ÎN COMPLETARE DE NORMĂ
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

DETAȘAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Sub-forums:
 1. DETAȘAREA TITULARILOR ÎN PRIMUL AN DE OCUPARE A UNUI POST CA TITULARI
 2. CONTINUITATE PENTRU DETAȘARE LA CERERE ȘI DETAȘARE LA CERERE ÎN BAZA REZULTATELOR LA CONCURSUL NAȚIONAL 2023
  1. CONTINUITATE PENTRU DETAȘARE LA CERERE
  2. DETAȘAREA LA CERERE ÎN BAZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA CONCURSUL NAȚIONAL, SESIUNEA 2023
 3. CALENDARUL ETAPEI DE DETAȘARE (CONTINUITATE LA DETAȘARE, ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, PRIN CONCURS SPECIFIC)
 4. DETAȘAREA ABSOLVENŢILOR CU DIPLOMĂ AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU SPECIALIZAREA ÎN PROFILUL TEHNIC, SILVIC, ECONOMIC SAU AGRICOL, TITULARI PE CATEDRE DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
 5. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  1. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI FĂRĂ COMISIE PARITARĂ
  2. ACORD DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  3. CALENDAR DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  4. CINE POATE PARTICIPA LA ETAPA DE DIÎ ȘI PE CE POSTURI?
  5. CUM SE REALIZEAZĂ DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI?
  6. DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE CLASE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
  7. DETAȘAREA ÎN INTERESULUI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE FUNCȚII DE CONDUCERE
  8. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, CE VIZEAZĂ ETAPA DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
 6. DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (PUNCTAJ)
  1. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU ACEASTĂ ETAPĂ DE MOBILITATE
  2. CALENDARUL ETAPEI DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  3. CERERI/DECLARAȚII/ADEVERINȚĂ STRUCTURĂ POST/FIȘĂ DE EVALUARE SESIUNEA 2023
   1. ADEVERINŢĂ STRUCTURĂ POST DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
   2. CERERE ELIBERARE ADEVERINTE DETASARE IN ALTE JUDETE
   3. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
   4. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
   5. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024
   6. MODEL CERERE PENTRU DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  4. DEPUNEREA DOSARELOR DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC(PUNCTAJ), SESIUNEA 2023
   1. COMPLETAREA CERERII DE DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
   2. DEPUNEREA DOSARELOR DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
    1. DEPUNEREA DOSARELOR DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC(PUNCTAJ), SESIUNEA 2023 ÎN ZILELE DE 24-25 AUGUST
    2. DEPUNEREA DOSARELOR DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC(PUNCTAJ), SESIUNEA 2023 ÎN INTERVALUL 8-17 MAI 2023
   3. INSTRUCTIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOSARELOR
    1. INSTRUCTIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOSARELOR ÎN PERIOADA 8-17 MAI 2023
    2. INSTRUCTIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOSARELOR ÎN PERIOADA 24-25 AUGUST 2023
  5. DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PE CLASE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
  6. DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC. EXPLICAȚII DIN METODOLOGIE
 7. INFORMAȚII GENERALE. ÎNTREBĂRI+RĂSPUNSURI
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

PRETRANSFER

Sub-forums:
 1. ACORDURI DE PRINCIPIU ÎN ETAPA DE PRETRANSFER
 2. ATENȚIE! SE DEPUN DOSARELE DE PRETRANSFER
 3. CALENDAR PRETRANSFER
 4. CADRELE DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE PRETRANSFER
 5. CONDIȚII SPECIFICE STABILITE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER
 6. COMISIA DE MOBILITATE DIN UNITATE ÎN ETAPELE DE PRETRANSFER
 7. DEPUNEREA DOSARELOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER
 8. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024
 9. INFORMAȚII IMPORTANTE. MODEL DE DOCUMENTE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER
  1. ADEVERINTA STRUCTURA POST 2023 2024
  2. CERERE PRETRANSFER
  3. CERERE OBTINERE ACORD DE PRINCIPIU PRETRANSFER 2023
  4. CERERE PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI PRIN CONSIMTAMANT SCRIS 2023
  5. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ CEREREA DE PRETRANSFER ÎN ALT JUDEȚ A FOST LUATĂ ÎN EVIDENȚA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
  6. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE CARE SA CONTINA NOTA/MEDIA LA CONCURSUL NATIONAL
  7. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
  8. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
 10. ÎNTREBĂRI FORMULATE DE MEMBRI, PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER
  1. CRITERIILE SPECIFICE STABILITE DE ȘCOLI PENTRU ETAPELE DE MOBILITATE, INCLUSIV PRETRANSFER CONSIMȚIT; POT FI ACESTEA MODIFICATE, DUPĂ TERMENUL DIN CALENDAR?
  2. CADRELE DIDACTICE ÎNCADRATE PE POSTURI PUBLICATE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, FĂRĂ DEFINITIVAT, POT PARTICIPA LA ETAPA DE PRETRANSFER. CONDIȚII PENTRU REALIZAREA EFECTIVĂ A PRETRANSFERULUI
  3. CANDIDAT CU PUNCTAJ MAI MARE, ÎNCADRAT LA O CATEGORIE INFERIOARĂ FAȚĂ DE CANDIDATUL CU PUNCTAJ MAI MIC, AFLAT LA O CATEGORIE ÎN FAȚA ACESTUIA. CINE PRIMEȘTE ACORDUL DE PRETRANSFER
  4. FĂRĂ ACORDUL UNITĂȚII/UNITĂȚILOR LA CARE UN CANDIDAT DEPUNE DOSAR, PRETRANSFERUL NU SE POATE REALIZA
  5. IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER, LA O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CE NU A STABILIT CRITERII SPECIFICE;
  6. LA EMITEREA ACORDURILOR DE CĂTRE ȘCOLI, CINE VA AVEA PRIORITATE? UN CANDIDAT CU PUNCTAJUL MAI MARE SAU CEL CARE ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIA SPECIFICĂ?
  7. MEDICUL DE MEDICINA MUNCII POATE PROPUNE SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ PENTRU STAREA DE SĂNĂTATE A CADRULUI DIDACTIC;
  8. NOUTATE LA PRETRANSFER! PENTRU ÎNTREGIREA FAMILIEI, DIN ACEST AN, INDIFERENT DE PUNCTAJ, CANDIDAȚII CARE FAC DOVADA, AU PRIORITATE LA ETAPA DE PRETRANSFER
  9. POT OBȚINE PUNCTAJUL MAXIM LA FIȘA DE EVALUARE, ANEXA 2, DAR, SĂ FIU DEVANSATĂ LA OBȚINEREA ACORDULUI CONSIMȚIT ÎN ETAPA DE PRETRANSFER?
  10. UNDE DEPUN DOSARUL CU DOCUMENTELE AFERENTE JUSTIFICĂRII PUNCTAJULUI DE PE FIȘA DE EVALUARE ȘI ÎN CE PERIOADĂ, DACĂ DORESC SĂ MĂ PRETRANSFER?
  11. UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU CRITERII SPECIFICE LA ETAPA DE PRETRANSFER. CE PRESUPUNE ACEST LUCRU PENTRU CANDIDAȚI?
 11. PRETRANSFER DIN MEDIUL RURAL ÎN MEDIUL URBAN
 12. PRETRANSFER PRIN SCHIMB DE POSTURI
 13. PRETRANSFER CONSIMȚIT
  1. ACORDURILE DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMȚIT
  2. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  3. CUM ARE LOC ȘI CE PRESUPUNE PRETRANSFERUL CONSIMȚIT?
  4. DEPUNEREA DOSARELOR ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  5. DISPOZIȚII PRIVIND DOMICILIUL
  6. EVALUAREA DOSARELOR. VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR SPECIFICE. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE
   1. EVALUAREA DOSARELOR DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE MOBILITATE
   2. IERARHIZAREA CADRELOR DIDACTICE
   3. VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR SPECIFICE
  7. INFORMAȚII IMPORTANTE CE VIZEAZĂ ETAPELE DE PRETRANSFER
  8. POSTURI CARE POT/NU POT FI OCUPATE ÎN ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT
  9. SOLUȚII APLICABILE ÎN CAZUL ÎN CARE POSTUL PE CARE A FOST PRETRANSFERAT UN CADRU DIDACTIC SE REDUCE
  10. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII CERERILOR DE PRETRANSFER CONSIMȚIT. EMITEREA DECIZIEI DE PRETRANSFER
 14. POSTURI CE POT FI OCUPATE ÎN ETAPELE DE PRETRANSFER
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2023 - 2024/CONTINUITATE PE POST

Sub-forums:
 1. ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ETAPA DE CONTINUITATE; ACTIVITĂȚILE URMATE DE DIRECTORI PENTRU ETAPA DE CONTINUITATE
  1. PERIOADA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR CU PRIVIRE LA CONTINUITATE (PRELUNGIREA CIM-ULUI PENTRU 2023-2024)
  2. ROLUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ETAPA DE CONTINUITATE/PRELUNGIRE A CIM-ULUI
 2. ACȚIUNI OBLIGATORII DE URMAT DE DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ETAPA DE CONTINUITATE PE POST
 3. CONTINUITATE ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE REPARTIZARE MINIMUM 7. ARTICOLUL 63
 4. CONTINUITATE ÎN BAZA MEDIEI DE REPARTIZARE/NOTEI MINIMUM 5. ARTICOLUL 87
 5. CONDIȚII CUMULATIVE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE COLEGII CE SOLICITĂ PRELUNGIREA CIM-ULUI CU MEDII PESTE 7,00 SAU CU MEDII PESTE 5,00
  1. CONDIȚII CUMULATIVE PENTRU CONTINUITATE PE ARTICOLUL 63- MEDII PESTE 7,00 LA CONCURSUL NAȚIONAL
  2. CONDIȚII CUMULATIVE PENTRU CONTINUITATE PE ARTICOLUL 87- MEDIE PESTE 5,00 LA CONCURSUL NAȚIONAL SAU FĂRĂ DEFINITIVAT ȘI CU MEDIE PESTE 7,00
 6. CERERE CONTINUITATE PE POST
 7. CONTINUITATE PENTRU ÎNVĂȚĂTORII ANGAJAȚI CU DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2019 SAU 1 SEPTEMBRIE 2020
 8. DEPARTAJAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE CADRE DIDACTICE, CE SOLICITĂ CONTINUITATE PE ACELAȘI POST DIDACTIC/ACEEAȘI CATEDRĂ
 9. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FORMULATE DE MEMBRI SOLE PENTRU ETAPA DE CONTINUITATE PE POST
  1. AVIZ PENTRU CONTINUITATE CU NOTĂ PESTE 7,00 ȘI DEFINITIVAT NEPROMOVAT ÎN 2023
  2. AVIZ PENTRU CONTINUITATE CU NOTĂ PESTE 7,00 ȘI DEFINITIVAT NEPROMOVAT ÎN 2023
  3. CUM INFLUENȚEAZĂ EXAMENUL DE DEFINITIVAT OBȚINEREA SAU NU A CONTINUITĂȚII PE POST
  4. DETAȘAREA TITULARILOR PRIORITARĂ FAȚĂ DE CONTINUITATEA PE ART. 87 (ÎN BAZA MEDIILOR/NOTELOR PESTE 5,00)
  5. POST LUAT PE A DOUA SPECIALIZARE ÎN ACEST AN ȘCOLAR. SE POATE SAU NU OBȚINE CONTINUITATE
 10. ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE ORGANIZATE LA NIVELUL INSPECTORATELOR ŞCOLARE ÎN PERIOADA 17-23 AUGUST 2023
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

REPARTIZAREA PE DURATĂ DETERMINATĂ A CADRELOR DIDACTICE PE POSTURILE DIDACTICE/CATEDRELE DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. REPARTIZAREA ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)

Sub-forums:
 1. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI
  1. POT DEPUNE DOSAR DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI, DACĂ NU AM DEPUS ÎN PERIOADA 8-17 MAI 2023?
 2. ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
  1. DOSARELE DEPUSE PENTRU REPARTIZARE ÎN BAZA NOTEI/MEDIEI DIN PERIOADA 2017-2022 NU TREBUIE SĂ FIE VALIDATE
  2. ANUNȚ DEPUNERE LA DOSARUL DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI A CERTIFICATULUI MEDICAL
  3. ANUNT PRIVIND ADEVERINTA CU NOTA OBTINUTA LA CONCURSURILE DE TITULARIZARE
  4. CINE NU VA TRANSMITE DOSAR LA ISJ ÎN PERIOADA 24-25 AUGUST 2023
  5. SESIUNILE CARE SE IAU ÎN CALCUL LA REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
 3. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
 4. MODEL DECLARAȚII, CERERI PENTRU ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI
  1. CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE CEL PUŢIN 7,00 (ȘAPTE) OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE ÎN SESIUNILE 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 SAU 2017
  2. CERERE DE ANGAJARE CU CIM PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE, SESIUNILE 2022, 2021 SAU 2020(MINIM NOTA/MEDIA 5)
  3. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU DESFĂŞOARĂ, CADRUL DIDACTIC, ACTIVITĂŢI INCOMPATIBILE CU DEMNITATEA FUNCŢIEI DIDACTICE ŞI NU A FOST ÎNDEPĂRTAT DIN ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU MOTIVE DISCIPLINARE
  4. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
  5. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
  6. MODEL COPERTA DOSAR PENTRU REPARTIZAREA IN BAZA NOTELOR
 5. PRECIZĂRI PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
  1. DEPUNEREA DOSARELOR DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022) ÎN PERIOADA 24-25 AUGUST 2023
  2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI PENTRU REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
  3. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII TRECUȚI
  4. MODALITATEA DE TRANSMITERE A CERERILOR ȘI DOCUMENTELOR ANEXĂ ÎN ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR/MEDIILOR DIN PERIOADA 2017-2022
   1. MODALITATEA DE TRANSMITERE A CERERILOR ȘI DOCUMENTELOR ANEXĂ ÎN ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR/MEDIILOR DIN PERIOADA 2017-2022 (PERIOADA: 8-17 MAI 2023)
   2. MODALITATEA DE TRANSMITERE A CERERILOR ȘI DOCUMENTELOR ANEXĂ ÎN ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR/MEDIILOR DIN PERIOADA 2017-2022 (PERIOADA: 24-25 AUGUST 2023)
  5. MANUAL UTILIZARE DEPUNERE DOSARE ÎN ETAPA DE REPARTIZARE ÎN BAZA NOTELOR DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
  6. MODEL DE COMPLETARE A CERERII DE ANGAJARE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTEI/ MEDIEI DE CEL PUŢIN 7,00 (ȘAPTE)
 6. REGLEMENTAREA ETAPEI DE REPARTIZARE PE DURATĂ DETERMINATĂ ÎN BAZA NOTELOR DIN ANUL 2023 ȘI DIN ANII ANTERIORI (2017-2022)
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

RESTRÂNGEREA TOTALĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE (RTA)

Sub-forums:
 1. CERERI, ADEVERINȚE PENTRU ETAPA DE RESTRÂNGERE TOTALĂ DE ACTIVITATE (RTA)
 2. CONTESTAȚII LA ETAPA DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
 3. CALENDARUL ETAPEI DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
 4. CONCURS SAU EVALUARE OBIECTIVĂ ÎN CAZUL REDUCERII DE ACTIVITATE ÎN VEDEREA STABILIRII CADRULUI DIDACTIC CARE VA INTRA ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
 5. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE, LA I.S.J. TIMIȘ
 6. ÎNTREBĂRI ADRESATE DE MEMBRII SOLE
 7. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE. REGULI GENERALE
 8. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TRANSFERULUI CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 9. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA REŢELEI ŞCOLARE, PRIN REPARTIZARE ORGANIZATĂ DE INSPECTORATUL ŞCOLAR
 10. POSTURI VACANTE/CATEDRE CE SE POT OCUPA LA ETAPELE DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE
 11. RESTRÂNGEREA DE ACTIVITATE PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR CU SPECIALIZAREA ÎN PROFILUL TEHNIC, SILVIC, ECONOMIC SAU AGRICOL, TITULARI PE CATEDRE DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
 12. STABILIREA CADRELOR DIDACTICE CARE INTRĂ ÎN REDUCERE DE ACTIVITATE
 13. STABILIREA CONDIȚIILOR SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII RESTRÂNGERII TOTALE DE ACTIVITATE
 14. TRANSFER PENTRU RTA LA CLASE/GRUPE CU PREDARE ÎN LIMBA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Sub-forums:
 1. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 28 IULIE 2023
  1. CADRELE DIDACTICE, CARE POT PARTICIPA LA ȘEDINȚA DIN 28 IULIE 2023
 2. CE SE OPEREAZĂ FĂRĂ ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE PÂNĂ LA DATA DE 16 AUGUST 2023
 3. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ZIUA DE 16 AUGUST 2023 SAU PÂNĂ ÎN 16 AUGUST- ACȚIUNI CE PRIVESC COLEGII CE OPTEAZĂ PENTRU POSTURI DIDACTICE
 4. ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE DIN 17-18 AUGUST 2023
  1. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE LA ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE DIN 17-18 AUGUST 2023
  2. GRAFICUL PE ORE PENTRU ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE (SUPLINIRE PE POST) DIN 17-18 AUGUST 2023
  3. CANDIDAȚII, CARE POT PARTICIPA LA ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE DIN 17-18 AUGUST 2023
  4. ORDINEA DE OCUPARE A POSTURILOR ÎN ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE DIN PERIOADA 17-18 AUGUST 2023
 5. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 21 AUGUST 2023
  1. GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE PENTRU DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  2. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE LA ȘEDINȚA DE REPARTIZARE PENTRU DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  3. CADRELE DIDACTICE, CARE POT PARTICIPA LA ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 21 AUGUST 2023
 6. ȘEDINȚELE PUBLICE DIN 22-23 AUGUST 2023
  1. RENUNȚAREA LA REPARTIZĂRILE ANTERIOARE
  2. GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE ORGANIZATE ÎN PERIOADA 22 AUGUST 2023 - 23 AUGUST 2023
  3. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE PE POSTURI PENTRU CANDIDAȚII CARE AU OBȚINUT NOTE INTRE 5-6.99
  4. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE LA ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 22-23 AUGUST 2023
  5. ÎNSCRIEREA LA ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE PENTRU A DOUA SPECIALIZARE DIN 23 AUGUST
 7. PERIOADA 24-25 AUGUST- ACȚIUNI
 8. ACȚIUNI PENTRU ZIUA DE 28 AUGUST 2023
 9. INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE PENTRU ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE CU MICROSOFT TEAMS
 10. ÎNTREBĂRI FORMULATE DE MEMBRI SOLE PENTRU ȘEDINȚELE DE MOBILITATE ȘI RĂSPUNSUL SOLE
 11. SOLUȚIONAREA CONTINUITĂȚILOR PE POST ÎN BAZA NOTELOR PESTE 7,00 SAU ÎN INTERVALUL 5-6,99
 12. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 27 IULIE 2023
 13. ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 31 AUGUST- 1 SEPTEMBRIE 2023
  1. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE PRIN APLICAȚIA DE VIDEOCONFERINȚE MICROSOFT TEAMS
  2. ORDINEA DE REPARTIZARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR ORGANIZATE
  3. GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE ÎN PERIOADA 31 AUGUST 2023-1 SEPTEMBRIE 2023
   1. REPARTIZAREA CANDIDAȚIILOR CU STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI RĂMAȘI NEREPARTIZAȚI DIN ETAPELE ANTERIOARE SAU CU NORMA INCOMPLETĂ (CU NOTE/MEDII OBȚINUTE ÎN 2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017)
   2. REPARTIZAREA PE A DOUA SPECIALIZARE
   3. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CARE AU LUAT POST ÎN ȘEDINȚELE ANTERIOARE ȘI AU RENUNȚAT
   4. REPARTIZAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA A COLEGILOR, CARE AU SOLICITAT PLATA CU ORA ÎN ȘCOLI/GRĂDINIȚE ȘI AU FOST RESPINȘI
   5. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR CU NORMĂ DIDACTICĂ INCOMPLETĂ, CU DISCIPLINE PE CARE NU SUNT CALIFICAȚI
   6. REPARTIAREA CANDIDAȚILOR CALIFICAȚI, CARE AU OBȚINUT MINIM 5,00 LA CONCURSUL JUDEȚEAN
   7. REPARTIZAREA PE A DOUA SPECIALIZARE A CANDIDAȚILOR CALIFICAȚI CU NOTE PESTE 5,00 LA CONCURSUL JUDEȚEAN
   8. REPARTIZAREA ÎN REGIM DE PLATA CU ORA , PENTRU MAXIM 60 DE ZILE, A PERSONALULUI CALIFICAT, CARE NU A PARTICIPAT LA CONCURSUL NAȚIONAL SAU JUDEȚEAN
   9. REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR NECALIFICAȚI, CARE AU OBȚINUT MINIM 5,00 LA TESTAREA JUDEȚEANĂ
   10. RECUNOAȘTEREA PROBELOR CONCURSULUI NAȚIONAL LA CONCURSUL JUDEȚEAN
   11. ȘEDINȚE DE REPARTIZARE DIN 31 AUGUST 2023 PENTRU CANDIDAȚII PARTICIPANȚI LA C. N. SESIUNEA 2023/2022/2021/2020/2019/2018/2017 - REPARTIZARE PE A DOUA SPECIALIZARE / REPARTIZARE ÎN VEDEREA COMPLETĂRII CU ORE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
   12. ȘEDINȚE DE REPARTIZARE DIN 1 SEPTEMBRIE 2023 PENTRU CANDIDAȚII PARTICIPANȚI LA CONCURSUL JUDEȚEAN DIN 2023 - REPARTIZARE PE A DOUA SPECIALIZARE / REPARTIZARE ÎN VEDEREA COMPLETĂRII CU ORE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
  4. INVITAȚIA DE REPARTIZARE LA ȘEDINȚELE DIN 31 AUGUST- 1 SEPTEMBRIE 2023
  5. DEPARTAJAREA CANDIDAȚILOR LA NOTE/MEDII EGALE
 14. CINE NU POATE PARTICIPA LA ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus