LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 198/2023

APLICAREA ETAPIZATĂ A DISPOZIȚIILOR DIN LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023 POTRIVIT ARTICOLULUI 249

Sub-forums:
 1. ELEVII ÎNSCRIŞI ÎN CADRUL LICEELOR PEDAGOGICE, SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTOR/ÎNVĂŢĂTOARE, SAU ABSOLVENŢI AI ACESTEI SPECIALIZĂRI LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNRULUI PREUNIVERSITAR
 2. PRECIZĂRI PRIVIND CANDIDAȚII CARE AU PROMOVAT EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ŞI CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 3. PRECIZĂRI PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC TITULAR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
 4. PRECIZĂRI PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ANGAJAT LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
 5. OCUPAREA FUNCŢIILOR DIDACTICE DE EDUCATOR/EDUCATOARE ȘI PROFESOR DE EDUCAŢIE TIMPURIE ÎN CREȘE
 6. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE EDUCATOR/EDUCATOARE
 7. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE PROFESOR PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE
 8. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE ÎNVĂŢĂTOR/ÎNVĂŢĂTOARE
 9. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
 10. CONDIŢII DE STUDII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DIDACTICE DE PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL, LICEAL ŞI TERŢIAR NONUNIVERSITAR
 11. ALTE FUNCŢII DIDACTICE NORMATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE MASĂ ŞI SPECIAL LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
 12. CANDIDAŢII CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
 13. PRECIZĂRI PENTRU EDUCATORII-PUERICULTORI ANGAJAŢI ÎN CREŞE
 14. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIILE DIDACTICE DE PROFESOR-PSIHOLOG ŞCOLAR ŞI PSIHOLOG, LOGOPED, KINETOTERAPEUT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
 15. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
 16. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PROFESOR SOCIOLOG ÎN CJRAE/CMBRAE ŞI CABINETELE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
 17. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PROFESOR DE PSIHODIAGNOZĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
 18. RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE OCUPARE A FUNCŢIILOR DIDACTICE PREVĂZUTE DE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR SE APLICĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2027
 19. PRECIZĂRI PRIVIND ABSOLVENȚII COLEGIILOR UNIVERSITARE CU SPECIALIZAREA INSTITUTORI SAU ALTE ŞCOLI ECHIVALENTE ŞI CICLUL DE LICENŢĂ
 20. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE INSTITUTOR ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL
 21. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PSIHOPEDAGOG ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL
 22. PRECIZĂRI PRIVIND PERSOANELE ANGAJATE PE FUNCŢIA DIDACTICĂ DE PROFESOR DE EDUCAŢIE SPECIALĂ ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL
 23. PRECIZĂRI PRIVIND PERSONALUL ÎNCADRAT CARE A ABSOLVIT LICEUL PEDAGOGIC SAU O ŞCOALĂ ECHIVALENTĂ CU SPECIALIZAREA „EDUCATOR-PUERICULTOR“ SAU STUDII DE MASTER CU SPECIALIZAREA „EDUCAŢIE TIMPURIE“
 24. PRECIZĂRI PRIVIND PERSONALUL ÎNCADRAT CARE A ABSOLVIT LICEUL PEDAGOGIC SAU O ŞCOALĂ ECHIVALENTĂ CU SPECIALIZAREA „ÎNVĂŢĂTOARE“ SAU „EDUCATOARE“ SAU A ABSOLVIT STUDII DE LICENŢĂ CU SPECIALIZAREA „PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR“
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

APLICAREA ETAPIZATĂ A DISPOZIȚIILOR DIN LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023 POTRIVIT ARTICOLULUI 248

Sub-forums:
 1. PRIMA LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI STANDARD DE PENSIONARE
 2. CURRICULUM LA DECIZIA ELEVULUI
 3. ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2025-2026
 4. CÂND VA FI PUBLICATĂ METODOLOGIA PRIVIND CONSORȚIILE ȘCOLARE?
 5. PRECIZĂRI PRIVIND PARTICIPANȚII LA PROGRAMELE DE TIP „A DOUA ȘANSĂ”
 6. DE CÂND SE APLICĂ DISPOZIȚIILE PRIVIND EFECTIVELE DE ANTEPREȘCOLARI, PREȘCOLARI ȘI ELEVI?
 7. PRECIZĂRI PRIVIND CLASELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC ȘI PROFESIONAL
 8. ACTIVITĂȚILE DE MANAGEMENT AL CLASEI
 9. ECHIVALAREA CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE
 10. APLICAREA DISPOZIȚIILOR PRIVIND TRANSPORTUL ELEVILOR
 11. FINANŢAREA ÎN BAZA ŞI ÎN LIMITELE COSTULUI STANDARD PER ELEV/PREŞCOLAR/ANTEPREŞCOLAR
 12. DISPOZIȚIILE PRIVIND BURSELE ELEVILOR SE APLICĂ ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
 13. APLICAREA DISPOZIȚIILOR PRIVIND CREȘELE DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI PERSONALUL MEDICAL DE SPECIALITATE DIN CADRUL ACESTORA
 14. CÂND SE VA REALIZA BANCA DE INSTRUMENTE DE EVALUARE, METODOLOGIILE ŞI STANDARDELE NAŢIONALE DE EVALUARE PENTRU FIECARE NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FIECARE DISCIPLINĂ?
 15. ASIGURAREA ACCESULUI COPIILOR DIN SPECTRUL AUTIST LA EDUCAŢIE DE CALITATE ŞI SERVICII DE ASISTENŢĂ SPECIFICE
 16. DE CÂND VOR FI SUPUSE PROCESULUI DE EVALUARE EXTERNĂ PERIODICĂ UNITĂŢILE DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ?
 17. CAND SE INCLUD ÎN PLANURILE-CADRU ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL DISCIPLINELE „ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL“, „ISTORIA COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA“ ȘI „ISTORIA, ROBIA ŞI DEPORTAREA ROMILOR“?
 18. CLASELE CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV
 19. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC SE DESFĂȘOARĂ EXCLUSIV ÎN SISTEM DUAL ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2029-2030
 20. ÎNFIINŢAREA COMISIEI PENTRU TRANZIŢIA CĂTRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
 21. PREVEDERI PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CONFESIONAL PREUNIVERSITAR DE STAT EXISTENTE LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
 22. CUM SE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAMUL NAŢIONAL „VOUCHERE CULTURALE PENTRU ELEVI“?
 23. EXCEPȚII DE LA RESPECTAREA CONDIȚIEI DE A ŞCOLARIZA MINIMUM DOUĂ TREIMI DINTRE ELEVI CORESPUNZĂTOR FILIEREI SPECIFICE UNITĂŢII
 24. ORGANIZAREA DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CONFESIONAL DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ/LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
 25. UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CARE FUNCȚIONEAZĂ CU RESPECTAREA PRINCIPIULUI ASUMĂRII FILIEREI
 26. DISPOZIȚIILE PRIVIND SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL ŞCOLARITĂŢII ȘI CATALOGUL ELECTRONIC INTRĂ ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU ANUL 2025-2026
 27. CLUBURILE SPORTIVE ŞCOLARE UNITĂŢI DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ
 28. ÎNCEPÂND DE CÂND TOATE FUNCŢIILE DIDACTICE DE PREDARE SE VOR REGĂSI ÎN GRUPA 23 SPECIALIŞTI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT?
 29. INSTITUŢIILE PUBLICE CARE SE SUPUN REORGANIZĂRII
 30. CARDUL NAȚIONAL DE ELEV
 31. PRECIZĂRI PENTRU GRĂDINIȚE
 32. PRECIZĂRI CE PRIVESC EVALUAREA NAȚIONALĂ ȘI ADMITEREA LA LICEU
 33. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
 34. PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
 35. PROFILUL PROFESIONAL AL CADRULUI DIDACTIC
 36. EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR- ANUL ȘCOLAR ÎN CARE APAR PRIMELE MODIFICĂRI
 37. EVALUĂRILE ȘI EXAMENELE NAȚIONALE ADMINISTRATE INTEGRAL ÎN FORMAT DIGITAL- PRIMUL AN DE APLICARE
 38. ACORDAREA PRIMEI DE INSTALARE NEIMPOZABILĂ PENTRU TITULARII DIN ZONELE DEFAVORIZATE
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

TERMENE DIN NOUA LEGE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROPUSE PENTRU PROROGARE

Sub-forums:
 1. ANUL ȘCOLAR 2023-2024 PÂNĂ LA APLICAREA INTEGRALĂ A LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
 2. ADMITERE, EVALUARE NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT, ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI APLICABILĂ DIN 5 SEPTEMBRIE 2023
 3. BURSELE PENTRU ELEVI
 4. CURRICULUM LA DECIZIA ELEVULUI
 5. EXAMENUL NAȚIONAL DE LICENȚIERE (NOUL DEFINITIVAT) ȘI CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZAREA) ÎN CONTEXTUL NOII LEGI A ÎNV.
 6. ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC ȘI PROFESIONAL
 7. PLANURILE CADRU ȘI PROGRAMELE ȘCOLARE ÎN 2023-2024 ÎN CONTEXTUL LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
 8. TERMENE LA CARE SE VOR PUBLICA METODOLOGIILE ȘI ORDINELE DE MINISTRU PENTRU APLICAREA LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  1. SEPTEMBRIE 2023- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  2. CALENDARUL INTEGRAL DE PUNERE ÎN APLICARE A DISPOZIȚIILOR LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023
  3. OCTOMBRIE 2023- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  4. NOIEMBRIE 2023- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  5. DECEMBRIE 2023- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  6. IANUARIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  7. FEBRUARIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  8. MARTIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  9. APRILIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  10. AUGUST 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  11. SEPTEMBRIE 2024- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  12. AUGUST 2025- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  13. AUGUST 2026- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
  14. AUGUST2027- TERMEN PENTRU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR PROMULGA PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus