DETAȘAREA PERSONALULUI DIDACTIC

DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC

Sub-forums:
 1. CERERI, CE SE VOR DEPUNE ÎN ETAPA DE TAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  1. CERERE DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  2. CERERE ELIBERARE ADEVERINTE DETASARE IN ALTE JUDETE
  3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
 2. CALENDARUL ETAPEI DE MOBILITATE: DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
 3. CONTINUITATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DETAȘAT LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ÎN ANUL 2023-2024
  1. CRITERII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU OBȚINEREA CONTINUITĂȚII LA DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PENTRU 2024-2025
  2. CONTINUITATE PENTRU DETAȘARE LA CERERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 PENTRU PROFESORUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR TITULAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR DETAŞAT LA CERERE, ÎNCADRAT LA CLASA PREGĂTITOARE SAU LA CLASA I
  3. PROCEDURA DE URMAT ÎN VEDEREA OBŢINERII CONTINUITĂŢII PENTRU DETAŞARE LA CERERE
 4. CERERE DE DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2024-2025
 5. DECLARAȚII, CE SE VOR COMPLETA ÎN ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  1. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE PENTEU ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  2. DECLARAŢIE PRIVIND OCUPAREA UNUI POST DIDACTIC/NEOCUPAREA POSTULUI DIDACTIC ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC
 6. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAȚII, CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025 (DETAȘAREA PRIN PUNCTAJ)
  2. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC- INFORMAȚII DESPRE MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR LA ISJ
 7. FIŞA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA ETAPELE MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 PENTRU DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC
  1. CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE
  2. FIȘA DE EVALUARE- ANEXA 2- DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
  3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A ANEXEI 2- FIȘA DE EVALUARE PENTRU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR PARTICIPANŢI LA DETAȘARE PRIN CONCURS SPECIFIC
 8. PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DETAȘAREA LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC (PUNCTAJ), SESIUNEA 2024
  1. MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CĂTRE COLEGII, CARE DORESC SĂ FIE DETAȘAȚI LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ȘI NU AU DEPUS DOSAR ÎN 8-17 MAI
  2. SE MAI POT DEPUNE DOSARE DE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC ÎN 27-28 AUGUST 2024
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus