CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2024

DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE 2024

Sub-forums:
 1. ADEVERINȚE CE SE VOR ELIBERA/COMPLETA ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL
  1. ADEVERINȚĂ PRIVIND MEDIA INSPECTII LA CLASA - DEF 2024
  2. ADEVERINȚĂ ÎNSCRIERE LA CONCURS ANGAJAȚI PE VIABILITATE POSTULUI (PENTRU CANDIDATII CARE DORESC SĂ SOLICITE REPARTIZARE PE POSTUL DIDACTIC PE CARE SUNT ANGAJAT)
  3. ADEVERINȚĂ STRUCTURA POST (NUMAI PENTRU TITULARI/ANGAJAȚI PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI CARE NU DORESC SA SOLICITE REPARTIZARE PE POSTUL PE CARE SUNT ANGAJAȚI)
 2. CERERI CE SE DEPUN DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE, CE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE/REZERVATE, SESIUNEA 2024
  1. CERERE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
  2. CERERE RECUNOAȘTERE NOTĂ INSPECTIE DEFINITIVAT SESIUNEA 2024
  3. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL
 3. COPERTA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
 4. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERE DOSAR CONCURS NAȚIONAL
 5. DECLARAȚII, CARE SE DEPUN DE CĂTRE CANDIDAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
  1. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE
  2. DECLARAȚIE PRIVIND POSTUL DIDACTIC DE PREDARE/CATEDRA OCUPAT(Ă) ÎN ETAPELE ANTERIOARE ALE MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC
  3. DECLARAȚIE PRIVIND INCOMPATIBILITĂȚILE- CONCURS NAȚIONAL, SESIUNEA 2024
 6. FIȘA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE
  1. EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)
  2. MODEL FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE)
 7. GRAFIC DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE
 8. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL- MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARELOR LA ISJ
 9. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2024
 10. VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL SESIUNEA 2024
  1. ANUNT VALIDARE FISE DE INSCRIERE
  2. GRAFICUL DE VALIDARE A FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAȚIONAL (TITULARIZARE) PENTRU ABSOLVENȚII 2024 ÎN PERIOADA 8-11 IULIE 2024
  3. VALIDAREA ÎNSCRIERII LA CONCURS PENTRU ABSOLVENȚI 2024 ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE, DIN 17 IULIE 2024
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CARE VIZEAZĂ OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR VACANTE ȘI MODIFICAREA ÎNCADRĂRII DIN VIABILITATEA POSTULUI ÎN PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Sub-forums:
 1. ANGAJAT CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, PENTRU A OCUPA ACEST POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, MAI ESTE NEVOIE SĂ SE PREZINTE LA CONCURSUL NAȚIONAL DIN ACEST AN ȘCOLAR, RESPECTIV SESIUNEA 2024?
 2. AM OBȚINUT CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI ȘI MERG LA DEFINITIVAT ÎN SESIUNEA 2024. POT DEVENI TITULARĂ PE POSTUL PE CARE AM SOLICITAT ȘI PRIMIT VIABILITATE, DACĂ MERG ÎN ACEST AN LA TITULARIZARE?
 3. ADEVERINȚA STRUCTURĂ POST SE DEPUNE DE CĂTRE SUPLIITORII, CARE DEPUN DOSAR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?
 4. CADRU DIDACTIC CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2024, POATE DEVENI TITULAR PE ACEL POST TOT ÎNCEPÂND CU 2024?
 5. CE ANUME TREBUIE MENȚIONAT ÎN PROCESUL VERBAL AL CA-ULUI, DACĂ ACESTA ESTE DE ACORD CA UN CADRU DIDACTIC ÎNCADRAT PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, SĂ OCUPE ACEL POST, ÎN URMA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL NAȚIONAL, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
 6. CARE ESTE DATA DE LA CARE POATE FI EMIS CERTIFICATUL DE INTEGRITATE NECESAR LA ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?
 7. CUM PROCEDEZ ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NU MĂ POT PREZENTA ÎN PERIOADA DIN CALENDAR, LA VALIDAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?
 8. DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU ȘI PARTICIP LA CONCURSUL NAȚIONAL. CARE SUNT ETAPELE CE TREBUIE SĂ LE PARCURG, CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR CE SE VOR DESFĂȘURA
 9. DOUĂ CANDIDATE CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII SOLICITĂ ADEVERINȚĂ PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS, ÎN VEDEREA TITULARIZĂRII. POATE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRÎ CĂ DOAR UN POST POATE FI OCUCPAT PE NEDETERMINATĂ?
 10. DECIZIA PRIVIND REPARTIZAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A UNUI SUPLINITOR, CE PARTICIPĂ LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, SE PUNE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE?
 11. LA CE SECȚIUNE ATAȘEZ ÎN DOSAR, ADEVERINȚA DE LA INSPECȚIA LA CLASĂ PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT, DACĂ VREAU CA ACEASTA SĂ-MI FIE RECUNOSCUTĂ LA CONCURSUL DE TITULARIZARE?
 12. LA VALIDAREA DOSARELOR PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, SE VOR DUCE ACTELE ÎN ORIGINAL SAU DOAR ACTUL DE IDENTITATE? UNDE SE VA FACE VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS?
 13. MĂ POT ÎNSCRIE LA CONCURSUL DE TITULARIZARE ÎN MAI MULTE JUDEȚE?
 14. OCUP POST PE VIABILITATEA ACESTUIA ȘI DORESC SĂ PARTICIP LA CONCURS PENTRU A MĂ TITULARIZA PE UN ALT POST DIN LISTA POSTURILOR TITULARIZABILE
 15. POSTURILE CE POT FI OCUPATE DE ABSOLVENȚII LICEELOR PEDAGOGICE, CLASE DE PUERICULTOR
 16. POT SĂ-MI VALIDEZ DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS, DACĂ SUNT ABSOLVENT 2024 A NIVELULUI 2 PSIHOPEDAGOGIC, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NU FINALIZEZ NIVELUL 2 PÂNĂ ÎN IULIE, DAR AM NIVELUL 1?
 17. REVIN DIN TOAMNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, DUPĂ DOI ANI DE CONCEDIU CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE COPIL. CE DOCUMENTE TREBUIE SĂ DEPUN LA DOSAR PENTRU A PARTICIPA LA CONCURSUL NAȚIONAL?
 18. UN ANGAJAT CU CIM PE DURATA VIABILITĂȚII POSTULUI, DOREȘTE SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL NAȚIONAL ȘI UNITATEA ESTE DE ACORD. CUM VA PROCEDA CANDIDATUL ȘI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus