ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE A ANTEPREŞCOLARILOR, PREŞCOLARILOR, ELEVILOR DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI NORME DE IGIENĂ OBLIGATORII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NORME DE IGIENĂ OBLIGATORII ÎN UNITĂȚILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ȘI RECREEREA COPIILOR ȘI TINERILOR

Sub-forums:
 1. CENTRE DE VACANŢĂ ÎN ÎNȚELESUL NORMELOR DE IGIENĂ DIN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
 2. CABINETELE MEDICALE PROPRII ÎN STRUCTURA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 3. CONDIȚII PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI AMPLASAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  1. AMPLASAREA UNITĂŢILOR PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  2. MODIFICAREA DE STRUCTURĂ A SPAŢIILOR DIN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  3. SCHIMBAREA DESTINAŢIEI ÎNCĂPERILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 4. DOTAREA CU MOBILIER A UNITĂŢILOR PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
 5. PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CAUZATE DE DISCONFORTUL TERMIC
 6. VENTILATIA ÎNCĂPERILOR DESTINATE COPIILOR ŞI TINERILOR
 7. ILUMINATUL ÎNCĂPERILOR DESTINATE COPIILOR ŞI TINERILOR
 8. NIVELUL DE ZGOMOT AL ÎNCĂPERILOR DESTINATE COPIILOR ŞI TINERILOR
 9. JUCĂRIILE ŞI MATERIALELE DIDACTICE UTILIZATE ÎN UNITĂŢILE PENTRU COPII ŞI TINERI
 10. SPĂLAREA ȘI USCAREA RUFELOR ÎN UNITĂȚILE CARE ASIGURĂ CAZARE PENTRU COPII ŞI TINERI
 11. DEZINSECȚIA ȘI DERATIZAREA UNITĂȚILOR PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR
 12. REGIMUL DE ACTIVITATE ŞI DE ODIHNĂ ÎN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
 13. ALIMENTAȚIA COPIILOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 14. ASISTENȚA MEDICALĂ A COPIILOR ÎN UNITĂȚILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
 15. NORME SPECIFICE DIFERITELOR TIPURI DE UNITĂŢI PENTRU COPII ŞI TINERI
  1. NORME SPECIFICE ÎN UNITĂŢILE PENTRU COPII ANTEPREŞCOLARI (CREŞE)
  2. NORME SPECIFICE ÎN UNITĂŢILE PENTRU PREŞCOLARI (GRĂDINIŢE) ŞI ALTE UNITĂŢI DESTINATE COPIILOR PREŞCOLARI (CENTRE DE ZI, CENTRE EDUCAŢIONALE)
  3. NORME SPECIFICE PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞCOLAR ŞI CENTRELE DE VACANŢĂ
  4. NORME SPECIFICE ÎN LABORATOARELE ŞCOLARE
  5. NORME SPECIFICE ÎN ATELIERELE ŞCOLARE
  6. NORME SPECIFICE PENTRU MOBILIERUL DIN ŞCOLI ŞI LICEE
  7. VOLUMUL ŞI GREUTATEA MANUALELOR, ALE RECHIZITELOR ŞI ALE ALTOR MATERIALE NECESARE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  8. NORME SPECIFICE ÎN ORGANIZAREA CENTRELOR DE VACANŢĂ
  9. NORME SPECIFICE ÎN UNITĂŢILE PUBLICE SAU PRIVATE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR, FĂRĂ BLOC ALIMENTAR PROPRIU
  10. CONDIŢII PENTRU SERVIREA MESELOR ÎN SĂLILE DE GRUPĂ DIN CREŞE, GRĂDINIŢE ŞI CENTRE DE ZI
 16. NORME DE IGIENĂ A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
  1. PERIOADE DEDICATE UNEI SESIUNI DIN CATEGORIA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANTEPREŞCOLAR ŞI PREŞCOLAR
  2. NUMĂRUL ZILNIC DE ORE DE ACTIVITATE PENTRU FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞCOLAR
  3. PROGRAMUL DE INSTRUIRE PRACTICĂ A ELEVILOR DIN ŞCOLI PROFESIONALE ŞI LICEE
  4. REGIMUL DE ACTIVITATE ŞI DE ODIHNĂ ÎN CENTRELE DE VACANŢĂ
 17. ANEXE LA ORDINUL 1456/2020
 18. COMERCIALIZAREA SAU EXPUNEREA SPRE VÂNZARE A UNOR PRODUSE ÎN INCINTA SAU ÎMPREJMUIRILE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 19. DOCUMENTE MEDICALE CARE ATESTĂ STAREA DE SĂNĂTATE A COPIILOR, CE POT FI PRIMIȚI ÎN COLECTIVITATE
  1. DOCUMENTE MEDICALE CE SE PREZINTĂ LA ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  2. DOCUMENTE MEDICALE NECESARE A SE PREZENTA LA INTRAREA ÎN UNITĂŢILE PENTRU ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR (CENTRE DE VACANŢĂ)
 20. DIMENSIONAREA, AMPLASAREA ŞI ADAPTAREA INSTALAŢIILOR SANITARE
  1. RACORDAREA LA REŢEAUA DE APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE
  2. EFECTUAREA CURĂȚENIEI, COLECTAREA, DEPOZITAREA, TRANSPORTUL ŞI NEUTRALIZAREA DEŞEURILOR
 21. GRĂDINIŢELE CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN INCINTA UNOR UNITĂŢI ŞCOLARE
 22. INTERNATELE ȘCOLARE
  1. SPAȚIILE CE SE ASIGURĂ ÎN INTERNATELE ȘCOLARE
  2. FUNCŢIONAREA CLASELOR SAU A SĂLILOR DE GRUPĂ ÎN INTERNATELE ŞCOLARE
 23. TERENURILE AFERENTE UNITĂŢILOR PENTRU EDUCAREA, ODIHNA, INSTRUIREA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
  1. GARDUL ÎMPREJMUITOR AL TERENULUI AFERENT UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 24. UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
 25. UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ÎNȚELESUL NORMELOR DE IGIENĂ DIN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA ŞI RECREEREA COPIILOR ŞI TINERILOR
 26. UNITĂŢILE PENTRU ANTEPREŞCOLARI (CREŞE) ŞI PREŞCOLARI (GRĂDINIŢE)
Subiecte
0
Mesaje
0
Private

ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR, ELEVILOR DIN U. Î. PREUNIVERSITAR PENTRU MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A COLECTIVITĂȚILOR ȘI PENTRU PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

Sub-forums:
 1. ASISTENȚA MEDICALĂ ȘI ASISTENȚA MEDICALĂ STOMATOLOGICĂ DESTINATĂ ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR
 2. ASPECTE NOI ȘI IMPORTANTE ADUSE DE METODOLOGIA PRIVIND ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR, ELEVILOR
 3. ANEXE LA METODOLOGIE
 4. BAREMUL DE DOTARE A CABINETELOR MEDICALE ȘI DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ȘI PARTICULARE AUTORIZATE/ACREDITATE
 5. CATEGORIILE DE PERSONAL IMPLICATE ÎN ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR ȘI ELEVILOR
 6. ÎNCADRAREA PERSONALULUI MEDICAL DIN CABINETELE MEDICALE ȘCOLARE ȘI DIN CABINETELE DE STOMATOLOGIE ȘCOLARĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 7. METODOLOGIE PRIVIND ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR, ELEVILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A COLECTIVITĂȚILOR ȘI PENTRU PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
  1. ACTUL NORMATIV INIȚIAL
  2. MODIFICĂRI ADUSE ACTULUI NORMATIV/RECTIFICĂRI
 8. MODUL DE EFECTUARE A EXAMINĂRILOR MEDICALE DE BILANȚ ALE STĂRII DE SĂNĂTATE ȘI A EXAMINĂRILOR PERIODICE STOMATOLOGICE
 9. NORMAREA PERSONALULUI MEDICAL DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 10. ORGANIZAREA EVALUĂRII ȘI SUPRAVEGHERII STĂRII DE SĂNĂTATE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR, ELEVILOR DIN UNITĂȚILE ȘCOLARE DE STAT ȘI PARTICULARE AUTORIZATE/ACREDITATE, DE CĂTRE PERSONALUL MEDICAL
  1. ETAPELE EXAMINĂRILOR MEDICALE PERIODICE ȘI DE BILANȚ ALE STĂRII DE SĂNĂTATE
 11. ROLUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE ÎN ASIGURAREA ȘI MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A ANTEPREȘCOLARILOR, PREȘCOLARILOR ȘI ELEVILOR
Subiecte
0
Mesaje
0
Private
Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus