ANEXA: PROTOCOL PRIVIND PREDAREA-PRELUAREA PERSONALULUI MEDICO-SANITAR DE SPECIALITATE DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN STRUCTURA DE PERSONAL MEDICO-SANITAR ANGAJAT DE AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Nu sunt subiecte în acest forum.
Back
Sus