Sindicatul Oamenilor Liberi din Educație Timiș implementează începând cu 1 aprilie 2024 proiectul intitulat Creșterea capacității partenerilor sociali din sectorul învățământului preuniversitar în vederea dezvoltării și modernizării dialogului social in domeniul educației preuniversitare.

Proiectul se întinde pe durata a 18 luni și va fi implementat în parteneriat cu I.Ș.J. Timiș.

Grupul țintă va fi constituit din 40 de beneficiari, 35 de lideri sindicali și 5 reprezentanți ai I.Ș.J. Timiș, beneficiari care vor deveni persoane resursă la locurile de muncă unde își desfășoară activitatea, care vor fi capabili să își susțină colegii în demersurile comune, să inițieze negocieri și să gestioneze situațiile care se încadrează într-un potențial conflict de muncă.

Beneficiarii grupului țintă vor dobândi aceste competențe în urma derulării următoarelor activități:
1) Curs mediere, negociere și management al conflictelor;
2) Curs expert legislația muncii;
3) Sesiuni de negocieri a unor contracte colective de muncă, între angajatori, reprezentați de I.Ș.J. Timiș și directori, și angajați, reprezentați de membrii de sindicat;
4) Seminarii și workshopuri în vederea promovării dialogului social ca măsura de evitare a conflictelor sociale, pe tema analizei tendințelor pieței muncii în domeniul educației, a condițiilor de muncă, a necesarului de formare profesională;
5) Dezvoltarea de parteneriate în vederea stimulării dialogului social, astfel:
• un parteneriat național din care vor face parte autorități publice cu atribuții din domeniul educației, unități școlare, structuri asociative ale elevilor/părinților;
• un parteneriat transnațional încheiat între SOLE, ISJ și cel puțin două organizații sindicale ce reprezintă personalul din învațământul preuniversitar din Ungaria, în cadrul acestui protocol transnațional la nivel de euroregiune va fi organizata o acțiune de schimb de experiență/vizită de studiu la partenerii sociali din Ungaria. Scopul acestui parteneriat îl constituie stabilirea unor fluxuri de informații și soluții în ambele direcții la probleme similare, de promovare a exemplelor de buna practică și a lecțiilor învățate.

De asemenea, plecând de la faptul că SOLE și-a început activitatea în anul 2020, în timpul pandemiei, interacționând cu membrii preponderent prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, o componentă importantă a proiectului este determinată de procesul de integrare a tehnologiilor digitale în toate aspectele care țin de activitatea sindicatului, care va implica:
 crearea unei platforme web profesionale,
 o bibliotecă virtuală cu legislație relevantă din educație,
 o arhivă electronică pentru stocarea de documente,
 includerea unui simulator pentru calcularea drepturilor de natură salarială,
 automatizarea proceselor de plată către membrii,
 digitalizarea dosarelor înregistrate la instanțele de judecată,
 și nu în ultimul rând, instruirea corespunzătoare a membrilor pentru utilizarea cât mai eficientă a platformei SOLE, respectiv un program de instruire în vederea utilizării instrumentelor digitale ce vor fi dezvoltate în cadrul proiectului.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *